Beispiel #1
0
def sphere():
  WIDTH = 600 
  HEIGHT = 600 
  NSAMPLES = 16 

  s_props = {"type":"random", "pixel":1.0, "width": WIDTH, "height": HEIGHT, "nsamples": NSAMPLES}
  s =ren.create_sampler(s_props)

  c_props = {"type":"pinhole", "eye":(10.0, 11.0, 10.0), "lookat":(0.0, 0.0, 0.0),
    "distance":400}
  c = ren.create_camera(c_props)

  f_props = {"width": WIDTH, "height": HEIGHT, "nsamples": NSAMPLES}
  f = ren.create_film(f_props)

  #create lights
  l_props = {"type":"point", "name": "light1", "position":(5,5.5,5.2), "spectrum":(2.99,2.99,2.99)}
  l = ren.create_light(l_props)

  m_props = {"name": "m1", "sampling":"hemisphere_cos"}
  m = ren.create_material(m_props)
  m_props = {"type":"lambertian", "R":(0.342, 0.155, 0.115)} # left wall- red wall
  ren.add_brdf("m1", m_props)
  m_props = {"type":"phong", "R":(0.2, 0.2, 0.2), "e": 12.2, "k":0.3}
  ren.add_brdf("m1", m_props)
  #m_props = {"type":"specular", "R":0.75}
  #ren.add_brdf("m1", m_props)

  m_props = {"name": "m2", "sampling":"hemisphere_cos"}
  m = ren.create_material(m_props)
  m_props = {"type":"oren_nayar", "R":(0.042, 0.105, 0.215), "alpha":0.9} # left wall- red wall
  ren.add_brdf("m2", m_props)

  m_props = {"name": "m3", "sampling":"hemisphere_cos"}
  m = ren.create_material(m_props)
  m_props = {"type":"cook_torrance", "R":(0.3, 0.3, 0.3),
      "distribution":"gaussian", "dist_props":{"c": 0.5, "m":0.5}} 
  ren.add_brdf("m3", m_props)
  m_props = {"type":"lambertian", "R":(0.3, 0.3, 0.3)} 
  ren.add_brdf("m3", m_props)

  m_props = {"name": "m5", "sampling":"hemisphere_cos"}
  m = ren.create_material(m_props)
  #m_props = {"type":"cook_torrance", "R":(0.8, 0.8, 0.8),
  #    "distribution":"beckmann", "dist_props":{"c": 3.9, "m":0.2}} 
  #ren.add_brdf("m5", m_props)
  m_props = {"type":"oren_nayar", "R":(0.0, 0.1, 0.3), "alpha":0.1} 
  ren.add_brdf("m5", m_props)
  m_props = {"type": "ward_anisotropic", "R":(0.4, 0.4, 0.4), "alpha":0.1, "beta":1.0}
  ren.add_brdf("m5", m_props)

  sh_props = {"type":"sphere", "position":(0.0, 0.0, 0.0), "radius":3.0, "material":"m5"}
  s = ren.create_shape(sh_props)

  #floor
  sh_props = {"type":"rectangle", "p":(-8.0, -1.0, -4.0), "edge_a":(0.0, 0.0, 100.00), "edge_b":(100.00, 0.0, 0.0), "normal":(0.0, 1.0, 0.0) ,"material":"m1"}
  s = ren.create_shape(sh_props)
Beispiel #2
0
def test1():
  m_props = {"name": "m1", "sampling":"hemisphere_cos"}
  m = ren.create_material(m_props)
  sh_props = {"type":"rectangle", "p":(0.0, 0.0, 55.92), "edge_a":(55.28, 0.0, 0.0), "edge_b":(0.0, 54.88, 0.0), "normal":(0.0, 0.0, -1.0) ,"material":"m1"}
  s = ren.create_shape(sh_props)
  sh_props = {"type":"rectangle", "p":(55.28, 0.0, 0.0), "edge_a":(0.0, 0.0, 55.92), "edge_b":(0.0, 54.88, 0.0), "normal":(-1.0, 0.0, 0.0) ,"material":"m1"}
  s = ren.create_shape(sh_props)
Beispiel #3
0
def build_scene():
  s_props = {
    "type": "random",
    "pixel": 2.0,
    "width": WIDTH,
    "height": HEIGHT,
    "nsamples": NSAMPLES
  }
  s = ren.create_sampler(s_props)

  c_props = {
    "type": "pinhole",
    "eye": (5, 6.5, 7.7),
    "lookat": (0, 0, 0),
    "distance": 480
  }
  c = ren.create_camera(c_props)

  f_props = {"width": WIDTH, "height": HEIGHT, "nsamples": NSAMPLES}
  f = ren.create_film(f_props)

  l_props = {
    "type": "point",
    "name": "light1",
    "position": (6, 7, 9),
    "spectrum": (0.99, 0.99, 0.99)
  }
  l = ren.create_light(l_props)

  m_props = {"name": "m1", "sampling": "hemisphere_cos"}
  m = ren.create_material(m_props)
  m_props = {"type": "phong", "R": (0.99, 0.99, 0.99), "e": 20.2, "k": 0.5}
  ren.add_brdf("m1", m_props)

  m_props = {"type": "lambertian", "R": (0.22, 0.63, 0.53), "k": 1.0}
  ren.add_brdf("m1", m_props)

  sh_props = {
    "type": "sphere",
    "position": (0, 0, 0),
    "radius": 2,
    "material": "m1"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)
Beispiel #4
0
def test1():
  m_props = {"name": "m1", "sampling": "hemisphere_cos"}
  m = ren.create_material(m_props)
  sh_props = {
    "type": "rectangle",
    "p": (0.0, 0.0, 55.92),
    "edge_a": (55.28, 0.0, 0.0),
    "edge_b": (0.0, 54.88, 0.0),
    "normal": (0.0, 0.0, -1.0),
    "material": "m1"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)
  sh_props = {
    "type": "rectangle",
    "p": (55.28, 0.0, 0.0),
    "edge_a": (0.0, 0.0, 55.92),
    "edge_b": (0.0, 54.88, 0.0),
    "normal": (-1.0, 0.0, 0.0),
    "material": "m1"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)
Beispiel #5
0
def build_scene():
  s_props = {"type":"random", "pixel":1.0, "width": WIDTH, "height": HEIGHT, "nsamples": NSAMPLES}
  s =ren.create_sampler(s_props)

  c_props = {"type":"pinhole", "eye":(5, 6.5, 7.7), "lookat":(0,0,0), "distance":480}
  c = ren.create_camera(c_props)

  f_props = {"width": WIDTH, "height": HEIGHT, "nsamples": NSAMPLES}
  f = ren.create_film(f_props)

  l_props = {"type":"point", "name": "light1", "position":(6,7,9), "spectrum":(2.99,2.99,2.99)}
  l = ren.create_light(l_props)

  m_props = {"type":"phong", "R":(0.22, 0.63, 0.53), "e": 12.2, "k":0.3}
  m = ren.create_material("m1")
  ren.add_brdf("m1", m_props)

  m_props = {"type":"lambertian", "R":(0.22, 0.63, 0.53), "k":0.6}
  ren.add_brdf("m1", m_props)

  sh_props = {"type":"sphere", "position":(0,0,0), "radius":2, "material":"m1"}
  s = ren.create_shape(sh_props)
Beispiel #6
0
def cornell_scene():
  s_props = {
    "type": "random",
    "pixel": 1.0,
    "width": WIDTH,
    "height": HEIGHT,
    "nsamples": NSAMPLES
  }
  s = ren.create_sampler(s_props)

  c_props = {
    "type": "pinhole",
    "eye": (27.6, 27.4, -80),
    "lookat": (27.6, 27.4, 0.0),
    "distance": 400
  }
  c = ren.create_camera(c_props)

  f_props = {"width": WIDTH, "height": HEIGHT, "nsamples": NSAMPLES}
  f = ren.create_film(f_props)

  #area light
  l_props = {
    "type": "area",
    "spectrum": (48, 46, 35),
    "shape": "rectangle",
    "p": (21.3, 54.87999, 22.7),
    "edge_a": (0.0, 0.0, 10.5),
    "edge_b": (13.0, 0.0, 0.0),
    "normal": (0.0, -1.0, 0.0)
  }
  l = ren.create_light(l_props)

  m_props = {"name": "m1", "sampling": "hemisphere_cos"}
  m = ren.create_material(m_props)
  m_props = {
    "type": "lambertian",
    "R": (0.6, 0.6, 0.6)
  } # back wall - white wall
  ren.add_brdf("m1", m_props)

  m_props = {"name": "m2", "sampling": "hemisphere_cos"}
  m = ren.create_material(m_props)
  m_props = {
    "type": "lambertian",
    "R": (0.342, 0.015, 0.015)
  } # left wall- red wall
  ren.add_brdf("m2", m_props)

  m_props = {"name": "m3", "sampling": "hemisphere_cos"}
  m = ren.create_material(m_props)
  m_props = {
    "type": "lambertian",
    "R": (0.222, 0.354, 0.12)
  } # right wall- green wall
  ren.add_brdf("m3", m_props)
  m_props = {"type": "phong", "R": (0.22, 0.63, 0.53), "e": 12.2, "k": 0.3}
  ren.add_brdf("m3", m_props)

  #back wall
  sh_props = {
    "type": "rectangle",
    "p": (0.0, 0.0, 55.92),
    "edge_a": (55.28, 0.0, 0.0),
    "edge_b": (0.0, 54.88, 0.0),
    "normal": (0.0, 0.0, -1.0),
    "material": "m1"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)

  #left wall
  sh_props = {
    "type": "rectangle",
    "p": (55.28, 0.0, 0.0),
    "edge_a": (0.0, 0.0, 55.92),
    "edge_b": (0.0, 54.88, 0.0),
    "normal": (-1.0, 0.0, 0.0),
    "material": "m2"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)

  #right wall
  sh_props = {
    "type": "rectangle",
    "p": (0.0, 0.0, 0.0),
    "edge_a": (0.0, 0.0, 55.92),
    "edge_b": (0.0, 54.88, 0.0),
    "normal": (1.0, 0.0, 0.0),
    "material": "m3"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)

  #floor
  sh_props = {
    "type": "rectangle",
    "p": (0.0, 0.0, 0.0),
    "edge_a": (0.0, 0.0, 55.92),
    "edge_b": (55.28, 0.0, 0.0),
    "normal": (0.0, 1.0, 0.0),
    "material": "m1"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)

  #ceiling
  sh_props = {
    "type": "rectangle",
    "p": (0.0, 54.88, 0.0),
    "edge_a": (0.0, 0.0, 55.92),
    "edge_b": (55.28, 0.0, 0.0),
    "normal": (0.0, -1.0, 0.0),
    "material": "m1"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)
  # short box
  #top
  sh_props = {
    "type": "rectangle",
    "p": (13.0, 16.5, 6.5),
    "edge_a": (-4.8, 0.0, 16.0),
    "edge_b": (16.0, 0.0, 4.9),
    "normal": (0.0, 1.0, 0.0),
    "material": "m1"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)
  #side 1
  sh_props = {
    "type": "rectangle",
    "p": (13.0, 0.0, 6.5),
    "edge_a": (-4.8, 0.0, 16.0),
    "edge_b": (0.0, 16.5, 0.0),
    "normal": (-0.95782628, 0.0, -0.2873478),
    "material": "m1"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)
  #side 2
  sh_props = {
    "type": "rectangle",
    "p": (8.2, 0.0, 22.5),
    "edge_a": (15.8, 0.0, 4.7),
    "edge_b": (0.0, 16.5, 0.0),
    "normal": (-0.2851209, 0.0, 0.95489155),
    "material": "m1"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)
  #side 3
  sh_props = {
    "type": "rectangle",
    "p": (24.2, 0.0, 27.4),
    "edge_a": (4.8, 0.0, -16.0),
    "edge_b": (0.0, 16.5, 0.0),
    "normal": (0.95782628, 0.0, 0.28734788),
    "material": "m1"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)
  #side 4
  sh_props = {
    "type": "rectangle",
    "p": (29, 0.0, 11.4),
    "edge_a": (-16.0, 0.0, -4.9),
    "edge_b": (0.0, 16.5, 0.0),
    "normal": (0.29282578, 0.0, -0.9561658),
    "material": "m1"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)

  # tall box
  #top
  sh_props = {
    "type": "rectangle",
    "p": (42.3, 33.0, 24.7),
    "edge_a": (-15.8, 0.0, 4.9),
    "edge_b": (4.9, 0.0, 15.9),
    "normal": (0.0, 1.0, 0.0),
    "material": "m1"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)
  #side 1
  sh_props = {
    "type": "rectangle",
    "p": (42.3, 0.0, 24.7),
    "edge_a": (-15.8, 0.0, 4.9),
    "edge_b": (0.0, 33.0, 0.0),
    "normal": (-0.296209, 0.0, -0.955123),
    "material": "m1"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)
  #side 2
  sh_props = {
    "type": "rectangle",
    "p": (26.5, 0.0, 29.6),
    "edge_a": (4.9, 0.0, 15.9),
    "edge_b": (0.0, 33.0, 0.0),
    "normal": (-0.9556489, 0.0, 0.294508),
    "material": "m1"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)
  #side 3
  sh_props = {
    "type": "rectangle",
    "p": (31.4, 0.0, 45.5),
    "edge_a": (15.8, 0.0, -4.9),
    "edge_b": (0.0, 33.0, 0.0),
    "normal": (0.296209, 0.0, 0.95512312),
    "material": "m1"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)
  #side 4
  sh_props = {
    "type": "rectangle",
    "p": (47.2, 0.0, 40.6),
    "edge_a": (-4.9, 0.0, -15.9),
    "edge_b": (0.0, 33.0, 0.0),
    "normal": (0.95564, 0.0, -0.2945),
    "material": "m1"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)
Beispiel #7
0
def cornell_scene():
  s_props = {"type":"random", "pixel":1.0, "width": WIDTH, "height": HEIGHT, "nsamples": NSAMPLES}
  s =ren.create_sampler(s_props)

  c_props = {"type":"pinhole", "eye":(27.6, 27.4, -80), "lookat":(27.6, 27.4, 0.0), "distance":400}
  c = ren.create_camera(c_props)

  f_props = {"width": WIDTH, "height": HEIGHT, "nsamples": NSAMPLES}
  f = ren.create_film(f_props)

  #area light
  l_props = {"type":"area", "spectrum":(48, 46, 35), "shape":"rectangle", "p":(21.3, 54.87999, 22.7),
      "edge_a":(0.0, 0.0, 10.5), "edge_b":(13.0, 0.0, 0.0), "normal":(0.0, -1.0, 0.0)}
  l = ren.create_light(l_props)

  m_props = {"name": "m1", "sampling":"hemisphere_cos"}
  m = ren.create_material(m_props)
  m_props = {"type":"lambertian", "R":(0.6, 0.6, 0.6)} # back wall - white wall
  ren.add_brdf("m1", m_props)

  m_props = {"name": "m2", "sampling":"hemisphere_cos"}
  m = ren.create_material(m_props)
  m_props = {"type":"lambertian", "R":(0.342, 0.015, 0.015)} # left wall- red wall
  ren.add_brdf("m2", m_props)

  m_props = {"name": "m3", "sampling": "hemisphere_cos"}
  m = ren.create_material(m_props)
  m_props = {"type":"lambertian", "R":(0.222, 0.354, 0.12)} # right wall- green wall
  ren.add_brdf("m3", m_props)
  m_props = {"type":"phong", "R":(0.22, 0.63, 0.53), "e": 12.2, "k":0.3}
  ren.add_brdf("m3", m_props)

  #back wall
  sh_props = {"type":"rectangle", "p":(0.0, 0.0, 55.92), "edge_a":(55.28, 0.0, 0.0), "edge_b":(0.0, 54.88, 0.0), "normal":(0.0, 0.0, -1.0) ,"material":"m1"}
  s = ren.create_shape(sh_props)

  #left wall
  sh_props = {"type":"rectangle", "p":(55.28, 0.0, 0.0), "edge_a":(0.0, 0.0, 55.92), "edge_b":(0.0, 54.88, 0.0), "normal":(-1.0, 0.0, 0.0) ,"material":"m2"}
  s = ren.create_shape(sh_props)

  #right wall
  sh_props = {"type":"rectangle", "p":(0.0, 0.0, 0.0), "edge_a":(0.0, 0.0, 55.92), "edge_b":(0.0, 54.88, 0.0), "normal":(1.0, 0.0, 0.0) ,"material":"m3"}
  s = ren.create_shape(sh_props)

  #floor
  sh_props = {"type":"rectangle", "p":(0.0, 0.0, 0.0), "edge_a":(0.0, 0.0, 55.92), "edge_b":(55.28, 0.0, 0.0), "normal":(0.0, 1.0, 0.0) ,"material":"m1"}
  s = ren.create_shape(sh_props)

  #ceiling
  sh_props = {"type":"rectangle", "p":(0.0, 54.88, 0.0), "edge_a":(0.0, 0.0, 55.92), "edge_b":(55.28, 0.0, 0.0), "normal":(0.0, -1.0, 0.0) ,"material":"m1"}
  s = ren.create_shape(sh_props)
  # short box
  #top
  sh_props = {"type":"rectangle", "p":(13.0, 16.5, 6.5), "edge_a":(-4.8, 0.0, 16.0), "edge_b":(16.0, 0.0, 4.9), "normal":(0.0, 1.0, 0.0) ,"material":"m1"}
  s = ren.create_shape(sh_props)
  #side 1
  sh_props = {"type":"rectangle", "p":(13.0, 0.0, 6.5), "edge_a":(-4.8, 0.0, 16.0), "edge_b":(0.0, 16.5, 0.0),
      "normal":(-0.95782628, 0.0, -0.2873478) ,"material":"m1"}
  s = ren.create_shape(sh_props)
  #side 2
  sh_props = {"type":"rectangle", "p":(8.2, 0.0, 22.5), "edge_a":(15.8, 0.0, 4.7), "edge_b":(0.0, 16.5, 0.0),
      "normal":(-0.2851209, 0.0, 0.95489155) ,"material":"m1"}
  s = ren.create_shape(sh_props)
  #side 3
  sh_props = {"type":"rectangle", "p":(24.2, 0.0, 27.4), "edge_a":(4.8, 0.0, -16.0), "edge_b":(0.0, 16.5, 0.0),
      "normal":(0.95782628, 0.0, 0.28734788) ,"material":"m1"}
  s = ren.create_shape(sh_props)
  #side 4
  sh_props = {"type":"rectangle", "p":(29, 0.0, 11.4), "edge_a":(-16.0, 0.0, -4.9), "edge_b":(0.0, 16.5, 0.0),
      "normal":(0.29282578, 0.0, -0.9561658) ,"material":"m1"}
  s = ren.create_shape(sh_props)

  # tall box
  #top
  sh_props = {"type":"rectangle", "p":(42.3, 33.0, 24.7), "edge_a":(-15.8, 0.0, 4.9), "edge_b":(4.9, 0.0, 15.9), "normal":(0.0, 1.0, 0.0) ,"material":"m1"}
  s = ren.create_shape(sh_props)
  #side 1
  sh_props = {"type":"rectangle", "p":(42.3, 0.0, 24.7), "edge_a":(-15.8, 0.0, 4.9), "edge_b":(0.0, 33.0, 0.0),
      "normal":(-0.296209, 0.0, -0.955123) ,"material":"m1"}
  s = ren.create_shape(sh_props)
  #side 2
  sh_props = {"type":"rectangle", "p":(26.5, 0.0, 29.6), "edge_a":(4.9, 0.0, 15.9), "edge_b":(0.0, 33.0, 0.0),
      "normal":(-0.9556489, 0.0, 0.294508) ,"material":"m1"}
  s = ren.create_shape(sh_props)
  #side 3
  sh_props = {"type":"rectangle", "p":(31.4, 0.0, 45.5), "edge_a":(15.8, 0.0, -4.9), "edge_b":(0.0, 33.0, 0.0),
      "normal":(0.296209, 0.0, 0.95512312) ,"material":"m1"}
  s = ren.create_shape(sh_props)
  #side 4
  sh_props = {"type":"rectangle", "p":(47.2, 0.0, 40.6), "edge_a":(-4.9, 0.0, -15.9), "edge_b":(0.0, 33.0, 0.0),
      "normal":(0.95564, 0.0, -0.2945) ,"material":"m1"}
  s = ren.create_shape(sh_props)
Beispiel #8
0
  ray = Ray(origin, direction)
  return ray

def random_sphere():
  x = 0.0
  y = 0.0
  z = 0.0
  radius = 3.0 
  
  v1 = Vector3(x, y, z)
  sphere = Sphere(v1, radius, 99999)

  return sphere

m_props = {"name": "m1", "sampling":"hemisphere_cos"}
m = mdl.create_material(m_props)
sh_props = {"type":"sphere", "position":(0,0,0), "radius":3, "material":"m1"}
sphere = mdl.create_shape(sh_props)
sh_props = {"type":"sphere", "position":(0,1,0), "radius":3, "material":"m1"}
sphere2 = mdl.create_shape(sh_props)
for x in range(1000):
  sh_props = {"type":"sphere", "position":(random.random(),random.random(),random.random()),
      "radius":random.random()*0.25, "material":"m1"}
  sphere3 = mdl.create_shape(sh_props)

ray = generate_ray()
#sphere = random_sphere()

hp = sphere.isect(ray)
hp = renmas.shapes.isect(ray, mdl.lst_shapes())
#print(hp.t)
Beispiel #9
0
def build_scene2():
  s_props = {
    "type": "random",
    "pixel": 0.8,
    "width": WIDTH,
    "height": HEIGHT,
    "nsamples": NSAMPLES
  }
  s = ren.create_sampler(s_props)

  c_props = {
    "type": "pinhole",
    "eye": (0.278, 0.275, -0.789),
    "lookat": (0, 0, 1),
    "distance": 380
  }
  c = ren.create_camera(c_props)

  f_props = {"width": WIDTH, "height": HEIGHT, "nsamples": NSAMPLES}
  f = ren.create_film(f_props)

  #create lights
  l_props = {
    "type": "point",
    "name": "light1",
    "position": (0.2, 0.5, 0.2),
    "spectrum": (0.99, 0.99, 0.99)
  }
  l = ren.create_light(l_props)

  m_props = {"type": "lambertian", "R": (0.99, 0.0, 0.0)}
  m = ren.create_material("m1")
  ren.add_brdf("m1", m_props)

  m_props = {"type": "lambertian", "R": (0.00, 0.99, 0.0)}
  m = ren.create_material("m2")
  ren.add_brdf("m2", m_props)

  m_props = {"type": "lambertian", "R": (0.00, 0.00, 0.99)}
  m = ren.create_material("m3")
  ren.add_brdf("m3", m_props)

  m_props = {"type": "lambertian", "R": (0.00, 0.99, 0.99)}
  m = ren.create_material("m4")
  ren.add_brdf("m4", m_props)

  m_props = {"type": "lambertian", "R": (0.99, 0.0, 0.99)}
  m = ren.create_material("m5")
  ren.add_brdf("m5", m_props)

  m_props = {"type": "lambertian", "R": (0.99, 0.99, 0.00)}
  m = ren.create_material("m6")
  ren.add_brdf("m6", m_props)

  m_props = {"type": "lambertian", "R": (0.55, 0.22, 0.88)}
  m = ren.create_material("m7")
  ren.add_brdf("m7", m_props)

  #create triangles for cornell
  ## FLOOR
  sh_props = {
    "type": "triangle",
    "p0": (0.556, 0.0, 0.0),
    "p1": (0.006, 0.0, 0.559),
    "p2": (0.556, 0.0, 0.559),
    "material": "m1"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)
  sh_props = {
    "type": "triangle",
    "p0": (0.006, 0.0, 0.559),
    "p1": (0.556, 0.0, 0.0),
    "p2": (0.003, 0.0, 0.0),
    "material": "m1"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)
  ## BACK WALL
  sh_props = {
    "type": "triangle",
    "p0": (0.556, 0.0, 0.559),
    "p1": (0.0, 0.549, 0.559),
    "p2": (0.556, 0.549, 0.559),
    "material": "m2"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)
  sh_props = {
    "type": "triangle",
    "p0": (0.0, 0.549, 0.559),
    "p1": (0.556, 0.0, 0.559),
    "p2": (0.006, 0.0, 0.559),
    "material": "m2"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)
  # RIGHT WALL
  sh_props = {
    "type": "triangle",
    "p0": (0.006, 0.0, 0.559),
    "p1": (0.0, 0.549, 0.0),
    "p2": (0.0, 0.549, 0.559),
    "material": "m3"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)
  sh_props = {
    "type": "triangle",
    "p0": (0.0, 0.549, 0.0),
    "p1": (0.006, 0.0, 0.559),
    "p2": (0.003, 0.0, 0.0),
    "material": "m3"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)
  ## LEFT WALL
  sh_props = {
    "type": "triangle",
    "p0": (0.556, 0.0, 0.0),
    "p1": (0.556, 0.549, 0.559),
    "p2": (0.556, 0.549, 0.0),
    "material": "m4"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)
  sh_props = {
    "type": "triangle",
    "p0": (0.556, 0.549, 0.559),
    "p1": (0.556, 0.0, 0.0),
    "p2": (0.556, 0.0, 0.559),
    "material": "m4"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)
  ## TOP
  sh_props = {
    "type": "triangle",
    "p0": (0.556, 0.549, 0.559),
    "p1": (0.0, 0.549, 0.0),
    "p2": (0.556, 0.549, 0.0),
    "material": "m5"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)
  sh_props = {
    "type": "triangle",
    "p0": (0.0, 0.549, 0.0),
    "p1": (0.556, 0.549, 0.559),
    "p2": (0.0, 0.549, 0.559),
    "material": "m5"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)

  #veca kocka - gornji dio
  sh_props = {
    "type": "triangle",
    "p0": (0.133, 0.330, 0.247),
    "p1": (0.291, 0.330, 0.296),
    "p2": (0.242, 0.330, 0.456),
    "material": "m6"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)
  sh_props = {
    "type": "triangle",
    "p0": (0.242, 0.330, 0.456),
    "p1": (0.084, 0.330, 0.406),
    "p2": (0.133, 0.330, 0.247),
    "material": "m6"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)

  sh_props = {
    "type": "triangle",
    "p0": (0.133, 0.000, 0.247),
    "p1": (0.133, 0.330, 0.247),
    "p2": (0.084, 0.330, 0.406),
    "material": "m6"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)
  sh_props = {
    "type": "triangle",
    "p0": (0.084, 0.330, 0.406),
    "p1": (0.084, 0.000, 0.406),
    "p2": (0.133, 0.000, 0.247),
    "material": "m6"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)

  sh_props = {
    "type": "triangle",
    "p0": (0.084, 0.000, 0.406),
    "p2": (0.084, 0.330, 0.406),
    "p1": (0.242, 0.330, 0.456),
    "material": "m6"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)
  sh_props = {
    "type": "triangle",
    "p0": (0.242, 0.330, 0.456),
    "p2": (0.242, 0.000, 0.456),
    "p1": (0.084, 0.000, 0.406),
    "material": "m6"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)

  sh_props = {
    "type": "triangle",
    "p0": (0.242, 0.000, 0.456),
    "p1": (0.242, 0.330, 0.456),
    "p2": (0.291, 0.330, 0.296),
    "material": "m6"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)
  sh_props = {
    "type": "triangle",
    "p0": (0.291, 0.330, 0.296),
    "p1": (0.291, 0.000, 0.296),
    "p2": (0.242, 0.000, 0.456),
    "material": "m6"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)

  sh_props = {
    "type": "triangle",
    "p0": (0.291, 0.000, 0.296),
    "p2": (0.291, 0.330, 0.296),
    "p1": (0.133, 0.330, 0.247),
    "material": "m6"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)
  sh_props = {
    "type": "triangle",
    "p0": (0.133, 0.330, 0.247),
    "p2": (0.133, 0.000, 0.247),
    "p1": (0.291, 0.000, 0.296),
    "material": "m6"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)

  ## gornji dio manje kocke
  sh_props = {
    "type": "triangle",
    "p0": (0.474, 0.165, 0.225),
    "p1": (0.426, 0.165, 0.065),
    "p2": (0.316, 0.165, 0.272),
    "material": "m7"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)
  sh_props = {
    "type": "triangle",
    "p0": (0.266, 0.165, 0.114),
    "p1": (0.316, 0.165, 0.272),
    "p2": (0.426, 0.165, 0.065),
    "material": "m7"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)

  sh_props = {
    "type": "triangle",
    "p0": (0.266, 0.00, 0.114),
    "p1": (0.266, 0.165, 0.114),
    "p2": (0.316, 0.165, 0.272),
    "material": "m7"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)
  sh_props = {
    "type": "triangle",
    "p0": (0.316, 0.00, 0.272),
    "p1": (0.266, 0.000, 0.114),
    "p2": (0.316, 0.165, 0.272),
    "material": "m7"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)

  sh_props = {
    "type": "triangle",
    "p0": (0.316, 0.000, 0.272),
    "p1": (0.316, 0.165, 0.272),
    "p2": (0.474, 0.165, 0.225),
    "material": "m7"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)
  sh_props = {
    "type": "triangle",
    "p0": (0.474, 0.165, 0.225),
    "p1": (0.316, 0.000, 0.272),
    "p2": (0.474, 0.000, 0.225),
    "material": "m7"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)

  sh_props = {
    "type": "triangle",
    "p0": (0.474, 0.000, 0.225),
    "p1": (0.474, 0.165, 0.225),
    "p2": (0.426, 0.165, 0.065),
    "material": "m7"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)
  sh_props = {
    "type": "triangle",
    "p0": (0.426, 0.165, 0.065),
    "p1": (0.426, 0.000, 0.065),
    "p2": (0.474, 0.000, 0.225),
    "material": "m7"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)

  sh_props = {
    "type": "triangle",
    "p0": (0.436, 0.000, 0.065),
    "p1": (0.426, 0.165, 0.065),
    "p2": (0.266, 0.165, 0.114),
    "material": "m7"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)
  sh_props = {
    "type": "triangle",
    "p0": (0.266, 0.165, 0.114),
    "p1": (0.266, 0.000, 0.114),
    "p2": (0.426, 0.000, 0.065),
    "material": "m7"
  }
  s = ren.create_shape(sh_props)
Beispiel #10
0
def dragon():
  width = 800 
  height = 800 
  nsamples = 8 

  s_props = {"type":"random", "pixel":0.8, "width": width, "height": height, "nsamples": nsamples}
  s =ren.create_sampler(s_props)

  c_props = {"type":"pinhole", "eye":(10.0, 11.0, 10.0), "lookat":(0.0, 0.0, 0.0), "distance":400}
  c_props = {"type":"pinhole", "eye":(0.0, 0.0, 2.0), "lookat":(0.0, 0.12, 0.0), "distance":400}
  c = ren.create_camera(c_props)

  f_props = {"width": width, "height": height, "nsamples": nsamples}
  f = ren.create_film(f_props)

  #create lights
  #l_props = {"type":"point", "name": "light1", "position":(5,5.5,5.2), "spectrum":(4.99,4.99,4.99)}
  l_props = {"type":"area", "spectrum":(80, 80, 80), "shape":"rectangle", "p":(21.3, 24.87999, 22.7),
      "edge_a":(0.0, 0.0, 10.5), "edge_b":(13.0, 0.0, 0.0), "normal":(0.0, -1.0, 0.0)}
  l = ren.create_light(l_props)

  m_props = {"name": "m1", "sampling":"hemisphere_cos"}
  m = ren.create_material(m_props)
  m_props = {"type":"lambertian", "R":(0.342, 0.155, 0.115)} # left wall- red wall
  ren.add_brdf("m1", m_props)
  m_props = {"type":"phong", "R":(0.2, 0.2, 0.2), "e": 12.2, "k":0.3}
  ren.add_brdf("m1", m_props)

  m_props = {"name": "m2", "sampling":"hemisphere_cos"}
  m = ren.create_material(m_props)
  m_props = {"type":"lambertian", "R":(0.142, 0.315, 0.015)} # left wall- red wall
  ren.add_brdf("m2", m_props)
  m_props = {"type":"phong", "R":(0.2, 0.2, 0.2), "e": 12.2, "k":0.3}
  ren.add_brdf("m2", m_props)

  m_props = {"name": "m3", "sampling":"hemisphere_cos"}
  m = ren.create_material(m_props)
  m_props = {"type":"lambertian", "R":(0.3, 0.215, 0.415)} # left wall- red wall
  ren.add_brdf("m3", m_props)
  m_props = {"type":"phong", "R":(0.2, 0.2, 0.2), "e": 12.2, "k":0.3}
  ren.add_brdf("m3", m_props)

  m_props = {"name": "m4", "sampling":"specular"}
  m = ren.create_material(m_props)
  m_props = {"type":"lambertian", "R":(0.142, 0.055, 0.315)} # left wall- red wall
  ren.add_brdf("m4", m_props)
  m_props = {"type":"phong", "R":(0.2, 0.2, 0.2), "e": 12.2, "k":0.3}
  ren.add_brdf("m4", m_props)
  m_props = {"type":"specular", "R":0.5}
  #ren.add_brdf("m4", m_props)

  m_props = {"name": "m5", "sampling":"hemisphere_cos"}
  m = ren.create_material(m_props)
  #m_props = {"type":"cook_torrance", "R":(0.8, 0.8, 0.8),
  #    "distribution":"beckmann", "dist_props":{"c": 3.9, "m":0.2}} 
  #ren.add_brdf("m5", m_props)
  m_props = {"type":"oren_nayar", "R":(0.4, 0.4, 0.4), "alpha":0.1} 
  ren.add_brdf("m5", m_props)
  #m_props = {"type": "ward_anisotropic", "R":(0.2, 0.2, 0.2), "alpha":0.2, "beta":0.9}
  m_props = {"type":"phong", "R":(0.3, 0.4, 0.1), "e": 12.2, "k":0.3}
  ren.add_brdf("m5", m_props)

  #sh_props = {"type":"sphere", "position":(0,0,0), "radius":2, "material":"m1"}
  #s = ren.create_shape(sh_props)

  sh_props = {"type":"mesh", "resource":["Horse97K.ply"], "material":"m1", "scale": (2.5, 2.5, 2.5), "translate":(0.0, 0.0, 0.0)}
  #s = ren.create_shape(sh_props)

  sh_props = {"type":"mesh", "resource":["dragon_vrip_res4.ply"], "material":"m5" , "translate":(0.2,-1.65,0.0), "scale":(12, 12, 12)}
  #sh_props = {"type":"mesh", "resource":["dragon_vrip_res3.ply"], "material":"m2"}
  #sh_props = {"type":"mesh", "resource":["dragon_vrip.ply"], "material":"m1"}
  #sh_props = {"type":"mesh", "resource":["dragon_vrip.ply"], "material":"m5" , "translate":(0.2,-1.65,-0.0), "scale":(12, 12, 12)}
  #sh_props = {"type":"mesh", "resource":["dragon_vrip_res2.ply"], "material":"m2" , "translate":(0.2,-1.35,0), "scale":(8, 8, 8)}
  s = ren.create_shape(sh_props)

  sh_props = {"type":"mesh", "resource":["dragon_vrip_res4.ply"], "material":"m5" , "translate":(-2.5,0.0,0), "scale":(4, 4, 4)}
  #s = ren.create_shape(sh_props)

  #floor
  sh_props = {"type":"rectangle", "p":(-8.0, -1.0, -4.0), "edge_a":(0.0, 0.0, 100.00), "edge_b":(100.00, 0.0, 0.0), "normal":(0.0, 1.0, 0.0) ,"material":"m3"}
  s = ren.create_shape(sh_props)
Beispiel #11
0
def random_sphere():
  x = 0.0
  y = 0.0
  z = 0.0
  radius = 3.0

  v1 = Vector3(x, y, z)
  sphere = Sphere(v1, radius, 99999)

  return sphere


m_props = {"name": "m1", "sampling": "hemisphere_cos"}
m = mdl.create_material(m_props)
sh_props = {
  "type": "sphere",
  "position": (0, 0, 0),
  "radius": 3,
  "material": "m1"
}
sphere = mdl.create_shape(sh_props)
sh_props = {
  "type": "sphere",
  "position": (0, 1, 0),
  "radius": 3,
  "material": "m1"
}
sphere2 = mdl.create_shape(sh_props)
for x in range(1000):
Beispiel #12
0
def build_scene2():
  s_props = {"type":"random", "pixel":0.8, "width": WIDTH, "height": HEIGHT, "nsamples": NSAMPLES}
  s =ren.create_sampler(s_props)

  c_props = {"type":"pinhole", "eye":(0.278, 0.275, -0.789), "lookat":(0,0,1), "distance":380}
  c = ren.create_camera(c_props)

  f_props = {"width": WIDTH, "height": HEIGHT, "nsamples": NSAMPLES}
  f = ren.create_film(f_props)

  #create lights
  l_props = {"type":"point", "name": "light1", "position":(0.2,0.5,0.2), "spectrum":(0.99,0.99,0.99)}
  l = ren.create_light(l_props)


  m_props = {"type":"lambertian", "R":(0.99, 0.0, 0.0)}
  m = ren.create_material("m1")
  ren.add_brdf("m1", m_props)

  m_props = {"type":"lambertian", "R":(0.00, 0.99, 0.0)}
  m = ren.create_material("m2")
  ren.add_brdf("m2", m_props)

  m_props = {"type":"lambertian", "R":(0.00, 0.00, 0.99)}
  m = ren.create_material("m3")
  ren.add_brdf("m3", m_props)

  m_props = {"type":"lambertian", "R":(0.00, 0.99, 0.99)}
  m = ren.create_material("m4")
  ren.add_brdf("m4", m_props)

  m_props = {"type":"lambertian", "R":(0.99, 0.0, 0.99)}
  m = ren.create_material("m5")
  ren.add_brdf("m5", m_props)

  m_props = {"type":"lambertian", "R":(0.99, 0.99, 0.00)}
  m = ren.create_material("m6")
  ren.add_brdf("m6", m_props)

  m_props = {"type":"lambertian", "R":(0.55, 0.22, 0.88)}
  m = ren.create_material("m7")
  ren.add_brdf("m7", m_props)

  #create triangles for cornell
  ## FLOOR
  sh_props = {"type":"triangle", "p0":(0.556,0.0,0.0), "p1":(0.006, 0.0, 0.559), "p2":(0.556, 0.0, 0.559) ,"material":"m1"}
  s = ren.create_shape(sh_props)
  sh_props = {"type":"triangle", "p0":(0.006,0.0,0.559), "p1":(0.556, 0.0, 0.0), "p2":(0.003, 0.0, 0.0) ,"material":"m1"}
  s = ren.create_shape(sh_props)
  ## BACK WALL
  sh_props = {"type":"triangle", "p0":(0.556,0.0,0.559), "p1":(0.0, 0.549, 0.559), "p2":(0.556, 0.549, 0.559) ,"material":"m2"}
  s = ren.create_shape(sh_props)
  sh_props = {"type":"triangle", "p0":(0.0,0.549,0.559), "p1":(0.556, 0.0, 0.559), "p2":(0.006, 0.0, 0.559) ,"material":"m2"}
  s = ren.create_shape(sh_props)
  # RIGHT WALL
  sh_props = {"type":"triangle", "p0":(0.006,0.0,0.559), "p1":(0.0, 0.549, 0.0), "p2":(0.0, 0.549, 0.559) ,"material":"m3"}
  s = ren.create_shape(sh_props)
  sh_props = {"type":"triangle", "p0":(0.0,0.549,0.0), "p1":(0.006, 0.0, 0.559), "p2":(0.003, 0.0, 0.0) ,"material":"m3"}
  s = ren.create_shape(sh_props)
  ## LEFT WALL
  sh_props = {"type":"triangle", "p0":(0.556,0.0,0.0), "p1":(0.556, 0.549, 0.559), "p2":(0.556, 0.549, 0.0) ,"material":"m4"}
  s = ren.create_shape(sh_props)
  sh_props = {"type":"triangle", "p0":(0.556,0.549,0.559), "p1":(0.556, 0.0, 0.0), "p2":(0.556, 0.0, 0.559) ,"material":"m4"}
  s = ren.create_shape(sh_props)
  ## TOP
  sh_props = {"type":"triangle", "p0":(0.556,0.549,0.559), "p1":(0.0, 0.549, 0.0), "p2":(0.556, 0.549, 0.0) ,"material":"m5"}
  s = ren.create_shape(sh_props)
  sh_props = {"type":"triangle", "p0":(0.0,0.549,0.0), "p1":(0.556, 0.549, 0.559), "p2":(0.0, 0.549, 0.559) ,"material":"m5"}
  s = ren.create_shape(sh_props)

  #veca kocka - gornji dio
  sh_props = {"type":"triangle", "p0":(0.133,0.330,0.247), "p1":(0.291, 0.330, 0.296), "p2":(0.242, 0.330, 0.456) ,"material":"m6"}
  s = ren.create_shape(sh_props)
  sh_props = {"type":"triangle", "p0":(0.242,0.330,0.456), "p1":(0.084, 0.330, 0.406), "p2":(0.133, 0.330, 0.247) ,"material":"m6"}
  s = ren.create_shape(sh_props)

  sh_props = {"type":"triangle", "p0":(0.133,0.000,0.247), "p1":(0.133, 0.330, 0.247), "p2":(0.084, 0.330, 0.406) ,"material":"m6"}
  s = ren.create_shape(sh_props)
  sh_props = {"type":"triangle", "p0":(0.084,0.330,0.406), "p1":(0.084, 0.000, 0.406), "p2":(0.133, 0.000, 0.247) ,"material":"m6"}
  s = ren.create_shape(sh_props)

  sh_props = {"type":"triangle", "p0":(0.084,0.000,0.406), "p2":(0.084, 0.330, 0.406), "p1":(0.242, 0.330, 0.456) ,"material":"m6"}
  s = ren.create_shape(sh_props)
  sh_props = {"type":"triangle", "p0":(0.242,0.330,0.456), "p2":(0.242, 0.000, 0.456), "p1":(0.084, 0.000, 0.406) ,"material":"m6"}
  s = ren.create_shape(sh_props)

  sh_props = {"type":"triangle", "p0":(0.242,0.000,0.456), "p1":(0.242, 0.330, 0.456), "p2":(0.291, 0.330, 0.296) ,"material":"m6"}
  s = ren.create_shape(sh_props)
  sh_props = {"type":"triangle", "p0":(0.291,0.330,0.296), "p1":(0.291, 0.000, 0.296), "p2":(0.242, 0.000, 0.456) ,"material":"m6"}
  s = ren.create_shape(sh_props)

  sh_props = {"type":"triangle", "p0":(0.291,0.000,0.296), "p2":(0.291, 0.330, 0.296), "p1":(0.133, 0.330, 0.247) ,"material":"m6"}
  s = ren.create_shape(sh_props)
  sh_props = {"type":"triangle", "p0":(0.133,0.330,0.247), "p2":(0.133, 0.000, 0.247), "p1":(0.291, 0.000, 0.296) ,"material":"m6"}
  s = ren.create_shape(sh_props)

  ## gornji dio manje kocke
  sh_props = {"type":"triangle", "p0":(0.474,0.165,0.225), "p1":(0.426, 0.165, 0.065), "p2":(0.316, 0.165, 0.272) ,"material":"m7"}
  s = ren.create_shape(sh_props)
  sh_props = {"type":"triangle", "p0":(0.266,0.165,0.114), "p1":(0.316, 0.165, 0.272), "p2":(0.426, 0.165, 0.065) ,"material":"m7"}
  s = ren.create_shape(sh_props)

  sh_props = {"type":"triangle", "p0":(0.266,0.00,0.114), "p1":(0.266, 0.165, 0.114), "p2":(0.316, 0.165, 0.272) ,"material":"m7"}
  s = ren.create_shape(sh_props)
  sh_props = {"type":"triangle", "p0":(0.316,0.00,0.272), "p1":(0.266, 0.000, 0.114), "p2":(0.316, 0.165, 0.272) ,"material":"m7"}
  s = ren.create_shape(sh_props)

  sh_props = {"type":"triangle", "p0":(0.316,0.000,0.272), "p1":(0.316, 0.165, 0.272), "p2":(0.474, 0.165, 0.225) ,"material":"m7"}
  s = ren.create_shape(sh_props)
  sh_props = {"type":"triangle", "p0":(0.474,0.165,0.225), "p1":(0.316, 0.000, 0.272), "p2":(0.474, 0.000, 0.225) ,"material":"m7"}
  s = ren.create_shape(sh_props)

  sh_props = {"type":"triangle", "p0":(0.474,0.000,0.225), "p1":(0.474, 0.165, 0.225), "p2":(0.426, 0.165, 0.065) ,"material":"m7"}
  s = ren.create_shape(sh_props)
  sh_props = {"type":"triangle", "p0":(0.426,0.165,0.065), "p1":(0.426, 0.000, 0.065), "p2":(0.474, 0.000, 0.225) ,"material":"m7"}
  s = ren.create_shape(sh_props)

  sh_props = {"type":"triangle", "p0":(0.436,0.000,0.065), "p1":(0.426, 0.165, 0.065), "p2":(0.266, 0.165, 0.114) ,"material":"m7"}
  s = ren.create_shape(sh_props)
  sh_props = {"type":"triangle", "p0":(0.266,0.165,0.114), "p1":(0.266, 0.000, 0.114), "p2":(0.426, 0.000, 0.065) ,"material":"m7"}
  s = ren.create_shape(sh_props)