Ejemplo n.º 1
0
 def __init__(self, parameter, liveView, pieView):
   self.sentimentAnalyzer = SentimentAnalyzer()
   self.writer = Writer()
   self.parameter = parameter
   print('Creating token')
   self.liveView = liveView
   self.pieView = pieView
Ejemplo n.º 2
0
class TweetObtainer(StreamListener):
  writer = None
  sentimentAnalyzer = None
  tokens = ''
  parameter = ''
  liveView = None
  pieView = None
  currentNumber = 0
  stream = None

  def __init__(self, parameter, liveView, pieView):
    self.sentimentAnalyzer = SentimentAnalyzer()
    self.writer = Writer()
    self.parameter = parameter
    print('Creating token')
    self.liveView = liveView
    self.pieView = pieView

  def init_stream(self):
    self.writer.setSaveFile('StreamedTweets.txt')

  def start(self):
    print("Setting up tweetobtainer")
    #TwitterAPI authorization
    auth = tweepy.OAuthHandler(consumer_key, consumer_secret)
    auth.set_access_token(access_token, access_secret)
    self.stream = Stream(auth, self)
    self.stream.filter(track=[self.parameter], languages=['en'])

  '''
  Wordt elke keer als er een tweet binnenkomt aangeroepen
  Stuurt de opgehaalde tweet door naar de analyse en schrijft de
  analyse+tweet weg in een bestand als er minder dan 10.000 zijn
  opgehaald deze sessie. Slaapt voor 1 seconde zodat er genoeg tijd is om
  de tweet te verwerken.
  '''
  def on_data(self, data):
    text = json.loads(data)

    #Use only the text field of obtained JSON String
    if 'text' in text:
      text = text['text']
      tweet = self.sentimentAnalyzer.preprocess(text)
      print(tweet)
      sentiment = self.sentimentAnalyzer.analyse(tweet)
      if self.currentNumber <= 10000:
        self.writer.write(sentiment + text)
        self.currentNumber += 1
      self.liveView.update(sentiment)
      self.pieView.update()
      time.sleep(1)
    return True

  def on_error(self, status_code):
    print('Got an error with status code: ' + str(status_code))
    return True # To continue listening

  def on_timeout(self):
    print('Timeout...')
    return True # To continue listening

  def stop_stream(self):
    self.stream.disconnect()
Ejemplo n.º 3
0
from SentimentAnalyzer import SentimentAnalyzer

senti_obj = SentimentAnalyzer()
senti_obj.get_sentiments()