Example #1
0
 def getFullThread(self, Index = 0):
   if Index > len(self.CURRENT_TAB):
     Index = Index - len(self.CURRENT_TAB)
   if len(self.CURRENT_TAB) <= Index or Index < 0:
     printDBG("[BoardsClient] ERROR: .hostdvhk.BoardsClientHost.getFullThread there is no item with index: %d, self.CURRENT_TAB.len: %d" % (Index, len(self.CURRENT_TAB)))
     return ""
   else:
     printDBG('[BoardsClient] zwroc Thread "' + self.CURRENT_TAB[Index]['Name'] + '" url=' + self.CURRENT_TAB[Index]['catURL'])
     self.WebPage = GetWebPage(self.mainurl,self.CURRENT_TAB[Index]['catURL'] + self.threadLastPage,self.username,self.password)
     return vb_GetFullThread(self.WebPage) , self.mainurl, self.CURRENT_TAB[Index]['catURL']
Example #2
0
  def ListTREETOHostList(self, Cat_URL = ''):
    self.TREE_LEVEL_IDs[self.TREE_LEVEL] = Cat_URL
    self.CURRENT_TAB = []
    TheList = []
    for item in self.TREE_TAB:
      if self.TREE_LEVEL == 0:
        self.PARRENT_ID_L1 = 0
        self.PARRENT_ID_L2 = 0
        if item['ForumLevel'] == 0:
          print '[BoardsClient] hostdvhk.ListTREETOHostList.Cat_URPoziom 0:' + item['Name']
          Item = CDisplayListItem(item['Name'], item['Desc'], CDisplayListItem.TYPE_CATEGORY)
          TheList.append(Item)
          self.CURRENT_TAB.append({'Name': item['Name'], 'Desc': item['catURL'], 'IMG': '', 'catURL':item['catURL'], 'CatLIST': [], 'ForumLevel': item['ForumLevel'], 'ParentID': item['ParentID'] })
      else:
        if item['ParentID'] == Cat_URL and item['ForumLevel'] == self.TREE_LEVEL:
          print '[BoardsClient] hostdvhk.ListTREETOHostList.Cat_URPoziom %i :' %item['ForumLevel'] + item['Name']
          Item = CDisplayListItem(item['Name'], item['Desc'], CDisplayListItem.TYPE_CATEGORY)
          self.CURRENT_TAB.append({'Name': item['Name'], 'Desc': item['catURL'], 'IMG': '', 'catURL':item['catURL'], 'CatLIST': [], 'ForumLevel': item['ForumLevel'], 'ParentID': item['ParentID'] })
          TheList.append(Item)
       
    self.Lista_Threads = [] # za kazdym razem wypelniamy liste threads od nowa
    #teraz pobierzmy posty
    if self.TREE_LEVEL == 0:
      #Cat_URL = self.mainurl
      self.Lista_Threads = GetThreadsList(self.StartWebPage)
    else:
      printDBG("ListTREETOHostList:" + self.mainurl + self.forumurl + str(Cat_URL))
      self.WebPage = GetDVHKforumContent(GetWebPage(self.mainurl,self.forumurl + str(Cat_URL),self.username,self.password))
      self.Lista_Threads = GetThreadsList(self.WebPage)

    #i wypelnijmy liste postami
    for item in self.Lista_Threads:
      #'threadID:' 'threadICON:' 'threadTITLE:' 'threadDESCR:'
      #linkList = []
      #link = CUrlItem(item['Tytul'], self.mainurl + item['Link'], urlNeedsResolve = 1)
      #linkList.append(link)
      urlItems = []
      urlItems.append(self.threadurl + str(item['threadID']))
      curCAT = CDisplayListItem.TYPE_NEWTHREAD
      if item['threadICON'] != 'thread_new' and item['threadICON'] != 'thread_lock_new':
        curCAT = CDisplayListItem.TYPE_OLDTHREAD
      iconimage = ''
      if item['threadDESCR'].find('http:') > 0 and item['threadDESCR'].find('.jpg') > 0:
        iconimage = item['threadDESCR'][item['threadDESCR'].find('http:'):item['threadDESCR'].find('.jpg')+4]
        printDBG("JPG link: " + iconimage)
      Item = CDisplayListItem(item['threadTITLE'], item['threadDESCR'], curCAT, urlItems, 0, iconimage)
      TheList.append(Item)
      self.CURRENT_TAB.append({'Name': item['threadTITLE'], 'Desc': item['threadDESCR'], 'IMG': iconimage, 'catURL':self.threadurl + str(item['threadID']), 'CatLIST': [], 'ForumLevel': -1, 'ParentID': -1 })
    return TheList
Example #3
0
  def getListForItem(self, Index=0, refresh=0, selItem=None):
    print "[BoardsClient] hostxunil.IPTVHost.getListForItem index: %d" % Index

    if len(self.CURRENT_TAB) <= Index or Index < 0:
      printDBG(
        "[BoardsClient] ERROR: .hostxunil.IPTVHost.getListForItem there is no item with index: %d, TREE_TAB.len: %d"
        % (Index, len(self.TREE_TAB))
      )
      return RetHost(RetHost.ERROR, value=[])
    else:
      printDBG(
        "[BoardsClient] zwroc kategorie "
        + self.CURRENT_TAB[Index]["Name"]
        + " id="
        + str(self.CURRENT_TAB[Index]["catURL"])
        + " parrentID="
        + str(self.CURRENT_TAB[Index]["ParentID"])
      )
      self.currentLevel = Index
      self.currIndex = Index
      printDBG("Aktualny poziom:" + str(self.CURRENT_TAB[Index]["ForumLevel"]))
      retList = []
      self.TREE_LEVEL = self.TREE_LEVEL + 1
      retList = self.ListTREETOHostList(self.CURRENT_TAB[Index]["catURL"])
      return RetHost(RetHost.OK, value=retList)

    return RetHost(RetHost.ERROR, value=[])
Example #4
0
  def ListTREETOHostList(self, Cat_URL=""):
    self.TREE_LEVEL_IDs[self.TREE_LEVEL] = Cat_URL
    self.CURRENT_TAB = []
    TheList = []
    for item in self.TREE_TAB:
      if self.TREE_LEVEL == 0:
        self.PARRENT_ID_L1 = 0
        self.PARRENT_ID_L2 = 0
        if item["ForumLevel"] == 0:
          print "[IPTV] hostxunil.ListTREETOHostList.Cat_URPoziom 0:" + item["Name"]
          Item = CDisplayListItem(item["Name"], item["Desc"], CDisplayListItem.TYPE_CATEGORY)
          TheList.append(Item)
          self.CURRENT_TAB.append(
            {
              "Name": item["Name"],
              "Desc": item["catURL"],
              "IMG": "",
              "catURL": item["catURL"],
              "CatLIST": [],
              "ForumLevel": item["ForumLevel"],
              "ParentID": item["ParentID"],
            }
          )
      else:
        if item["ParentID"] == Cat_URL and item["ForumLevel"] == self.TREE_LEVEL:
          print "[IPTV] hostxunil.ListTREETOHostList.Cat_URPoziom %i :" % item["ForumLevel"] + item["Name"]
          Item = CDisplayListItem(item["Name"], item["Desc"], CDisplayListItem.TYPE_CATEGORY)
          self.CURRENT_TAB.append(
            {
              "Name": item["Name"],
              "Desc": item["catURL"],
              "IMG": "",
              "catURL": item["catURL"],
              "CatLIST": [],
              "ForumLevel": item["ForumLevel"],
              "ParentID": item["ParentID"],
            }
          )
          TheList.append(Item)

    self.Lista_Threads = [] # za kazdym razem wypelniamy liste threads od nowa
    # teraz pobierzmy posty
    if self.TREE_LEVEL == 0:
      # Cat_URL = self.mainurl
      printDBG("GetThreadsList(self.StartWebPage)")
      self.Lista_Threads = GetThreadsList(self.StartWebPage)
    else:
      printDBG("ListTREETOHostList:" + self.mainurl + self.forumurl + str(Cat_URL) + ".0")
      self.WebPage = GetWebPage(self.mainurl, self.forumurl + str(Cat_URL) + ".0", self.username, self.password)
      self.Lista_Threads = GetThreadsList(self.WebPage)

    # i wypelnijmy liste postami
    for item in self.Lista_Threads:
      #'threadID:' 'threadICON:' 'threadTITLE:' 'threadDESCR:'
      # linkList = []
      # link = CUrlItem(item['Tytul'], self.mainurl + item['Link'], urlNeedsResolve = 1)
      # linkList.append(link)
      urlItems = []
      urlItems.append(self.threadurl + str(item["threadID"]))
      curCAT = CDisplayListItem.TYPE_NEWTHREAD
      if item["threadICON"] != "thread_new" and item["threadICON"] != "thread_lock_new":
        curCAT = CDisplayListItem.TYPE_OLDTHREAD
      iconimage = ""
      if item["threadDESCR"].find("http:") > 0 and item["threadDESCR"].find(".jpg") > 0:
        iconimage = item["threadDESCR"][
          item["threadDESCR"].find("http:") : item["threadDESCR"].find(".jpg") + 4
        ]
        printDBG("JPG link: " + iconimage)
      print ("########" + item["threadTITLE"])
      Item = CDisplayListItem(item["threadTITLE"], item["threadDESCR"], curCAT, urlItems, 0, iconimage)
      TheList.append(Item)
      self.CURRENT_TAB.append(
        {
          "Name": item["threadTITLE"],
          "Desc": item["threadDESCR"],
          "IMG": iconimage,
          "catURL": self.threadurl + str(item["threadID"]),
          "CatLIST": [],
          "ForumLevel": -1,
          "ParentID": -1,
        }
      )
    return TheList