Example #1
0
def test_randomcodons():
  '''
  This test is pretty basic right now - not sure how much checking
  can be done for a random DNA base generator.

  '''

  reference_seq = RNA('AUGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAG')
  reference_peptide = reaction.translate(reference_seq)
  output = design.random_codons(reference_peptide)
  output_peptide = reaction.translate(reference_seq)

  assert_equal(len(output), len(reference_seq) - 3)
  assert_equal(reference_peptide, output_peptide)
  assert_not_equal(reference_seq, output)

  # Setting too high a threshold should raise ValueError
  assert_raises(ValueError, design.random_codons, reference_peptide,
         frequency_cutoff=1.5)

  # Weighted should work
  w_output = design.random_codons(reference_peptide, weighted=True)
  w_output_peptide = reaction.translate(reference_seq)

  assert_equal(len(w_output), len(reference_seq) - 3)
  assert_equal(reference_peptide, w_output_peptide)
  assert_not_equal(reference_seq, w_output)
Example #2
0
def test_translation():
  test_rna = RNA('AUGAUGGGCAGUGUCGAAUUAAAUCUGCGUGAGACAGAAUU' +
          'GUGUUUGGGACUACCAGGCGGUGAUACAGUUGCACCAGUAA' +
          'CAGGAAACAAAAGAGGAUUCUCUGAAACAGUAGAUUUGAAA' +
          'CUUAAUUUGAACAAUGAGCCAGCCAACAAGGAAGGUUCCAC' +
          'CACUCAUGACGUCGUCACAUUUGAUAGUAAAGAAAAGAGUG' +
          'CGUGUCCAAAAGAUCCAGCUAAGCCACCUGCCAAGGCUCAA' +
          'GUCGUCGGAUGGCCACCUGUGAGAUCUUAUAGAAAGAACGU' +
          'AAUGGUUUCUUGUCAGAAGUCCAGUGGUGGUCCUGAAGCAG' +
          'CGGCUugaaaa')
  reference_peptide = Peptide('MMGSVELNLRETELCLGLPGGDTVAPVTGNK' +
                'RGFSETVDLKLNLNNEPANKEGSTTHDVVTF' +
                'DSKEKSACPKDPAKPPAKAQVVGWPPVRSYR' +
                'KNVMVSCQKSSGGPEAAA')
  # Basic transcription should work
  translation_output = reaction.translate(test_rna)
  assert_equal(translation_output, reference_peptide)

  # Coding peptide should exclude anything after a stop codon
  coding_rna = reaction.coding_sequence(test_rna)
  coding_peptide = reaction.translate(coding_rna)
  assert_equal(coding_peptide, reference_peptide)