Esempio n. 1
0
File: main.py Progetto: alatar-/dip2
# -*- coding: utf-8 -*-

from andip import AnDiP
#from andip.provider import FileProvider
from andip.provider import PlWikiProvider

#ad = AnDiP(FileProvider("../data/polish"))
ad = AnDiP(PlWikiProvider())

#print 'opisany', ad.get_word(('przymiotnik', 'opis', {'liczba': 'pojedyncza', 'rodzaj': 'm'}))
#print 'opisane', ad.get_word(('przymiotnik', 'opis', {'liczba': 'mnoga', 'rodzaj': 'm'}))
#print 'opisana', ad.get_word(('przymiotnik', 'opis', {'liczba': 'pojedyncza', 'rodzaj': 'ż'}))
#print 'opisane', ad.get_word(('przymiotnik', 'opis', {'liczba': 'mnoga', 'rodzaj': 'ż'}))
#
#print ad.get_word(("czasownik", "występować", {'aspekt': 'dokonane', 'forma': 'czas teraźniejszy', 'liczba': 'mnoga', 'osoba': 'trzecia'}))
#print ad.get_word(("czasownik", "występować", {'aspekt': 'dokonane', 'forma': 'czas przeszły', 'liczba': 'mnoga', 'osoba': 'trzecia'}))
#
#print ad.get_word("występować")
#print ad.get_word("srać")

#print ad.get_conf("występować")
#print ad.get_conf("srać")
#print ad.get_conf("piękny")
print ad.get_conf("zdrowi")
#print ad.get_conf("zachodni")
print ad.get_conf("miła")
#print ad.get_conf("zachodni")
#print ad.get_conf("żałosny")
#print ad.get_conf("żółty")
#print ad.get_conf("zdrów")
Esempio n. 2
0
	def setUp(self):
		self.ad = AnDiP(FileProvider('../data/english'))
Esempio n. 3
0
# -*- coding: utf-8 -*-

from andip import AnDiP
from andip.provider import FileProvider
from andip.provider.wiki import PlWikiProvider

ad = AnDiP(FileProvider("../data/polish"))
ad = AnDiP(PlWikiProvider())

#print 'opisany', ad.get_word(('przymiotnik', 'opis', {'liczba': 'pojedyncza', 'rodzaj': 'm'}))
#print 'opisane', ad.get_word(('przymiotnik', 'opis', {'liczba': 'mnoga', 'rodzaj': 'm'}))
#print 'opisana', ad.get_word(('przymiotnik', 'opis', {'liczba': 'pojedyncza', 'rodzaj': 'ż'}))
#print 'opisane', ad.get_word(('przymiotnik', 'opis', {'liczba': 'mnoga', 'rodzaj': 'ż'}))
#
#print ad.get_word(("czasownik", "występować", {'aspekt': 'dokonane', 'forma': 'czas teraźniejszy', 'liczba': 'mnoga', 'osoba': 'trzecia'}))
#print ad.get_word(("czasownik", "występować", {'aspekt': 'dokonane', 'forma': 'czas przeszły', 'liczba': 'mnoga', 'osoba': 'trzecia'}))
#
#print ad.get_word("występować")
#print ad.get_word("srać")

#print ad.get_conf('występować')
print ad.get_word(('czasownik', 'występować', {'aspekt' : 'niedokonane', 'forma' : 'czas terazniejszy', 'liczba' : 'mnoga', 'osoba': 'trzecia'}))
#print ad.get_conf("występować")
#print ad.get_conf("srać")
print ad.get_conf("piękny")
print ad.get_conf("zdrowy")
print ad.get_conf("zachodni")
#print ad.get_conf("zdrów")

#
#print ad.get_word(('czasownik', 'być', {'forma': 'czas przesz\xc5\x82y', 'osoba': 'trzecia', 'aspekt': 'dokonane', 'liczba': 'pojedyncza'}))
Esempio n. 4
0
class PolishTest(unittest.TestCase):
	def setUp(self):
		self.ad = AnDiP(FileProvider('../data/english'))

	def testGetWordVerb(self):
		self.assertEqual(u'am', self.ad.get_word(('verb', 'be', {'number': 'singular', 'person': 'first'})))
		self.assertEqual(u'are', self.ad.get_word(('verb', 'be', {'number': 'singular', 'person': 'second'})))
		self.assertEqual(u'is', self.ad.get_word(('verb', 'be', {'number': 'singular', 'person': 'third'})))

		self.assertEqual(u'are', self.ad.get_word(('verb', 'be', {'number': 'plural', 'person': 'first'})))
		self.assertEqual(u'are', self.ad.get_word(('verb', 'be', {'number': 'plural', 'person': 'second'})))
		self.assertEqual(u'are', self.ad.get_word(('verb', 'be', {'number': 'plural', 'person': 'third'})))

	def testGetConfVerb(self):
		self.assertEqual(('verb', 'be', {'number': 'singular', 'person': 'first'}), self.ad.get_conf('am')[0])
		self.assertIn  (('verb', 'be', {'number': 'singular', 'person': 'second'}), self.ad.get_conf('are'))
		self.assertEqual(('verb', 'be', {'number': 'singular', 'person': 'third'}), self.ad.get_conf('is')[0])
		self.assertIn  (('verb', 'be', {'number': 'plural', 'person': 'first'}), self.ad.get_conf('are'))
		self.assertIn  (('verb', 'be', {'number': 'plural', 'person': 'second'}), self.ad.get_conf('are'))
		self.assertIn  (('verb', 'be', {'number': 'plural', 'person': 'third'}), self.ad.get_conf('are'))
Esempio n. 5
0
class PolishTest(unittest.TestCase):
	def setUp(self):
		self.ad = AnDiP(FileProvider('../data/polish'))

	def testGetWordPronoun(self):
		self.assertEqual(u'niej', self.ad.get_word(('zaimek', 'ja', {'przypadek': 'miejscownik', 'liczba': 'pojedyncza', 'osoba': 'trzecia', 'rodzaj': 'ż'})))
		self.assertEqual(u'nim', self.ad.get_word(('zaimek', 'ja', {'przypadek': 'miejscownik', 'liczba': 'pojedyncza', 'osoba': 'trzecia', 'rodzaj': 'm'})))
		self.assertEqual(u'nich', self.ad.get_word(('zaimek', 'ja', {'przypadek': 'miejscownik', 'liczba': 'mnoga', 'osoba': 'trzecia', 'rodzaj': 'm'})))

		self.assertEqual(u'on',  self.ad.get_word(('zaimek', 'ja', {'przypadek': 'mianownik', 'liczba': 'pojedyncza', 'osoba': 'trzecia', 'rodzaj': 'm'})))
		self.assertEqual(u'ona', self.ad.get_word(('zaimek', 'ja', {'przypadek': 'mianownik', 'liczba': 'pojedyncza', 'osoba': 'trzecia', 'rodzaj': 'ż'})))

		self.assertEqual(u'której', self.ad.get_word(('zaimek', 'który', {'przypadek': 'miejscownik', 'liczba': 'pojedyncza', 'rodzaj': 'ż'})))
		self.assertEqual(u'którym', self.ad.get_word(('zaimek', 'który', {'przypadek': 'miejscownik', 'liczba': 'pojedyncza', 'rodzaj': 'mos'})))
		self.assertEqual(u'których', self.ad.get_word(('zaimek', 'który', {'przypadek': 'miejscownik', 'liczba': 'mnoga', 'rodzaj': 'mos'})))

	def testGetWordVerb(self):
		self.assertEqual(u'następuje', self.ad.get_word(('czasownik', 'następować', {'aspekt': 'dokonane', 'forma': 'czas teraźniejszy', 'liczba': 'pojedyncza', 'osoba': 'pierwsza'})))
		self.assertEqual(u'następują', self.ad.get_word(('czasownik', 'następować', {'aspekt': 'dokonane', 'forma': 'czas teraźniejszy', 'liczba': 'mnoga', 'osoba': 'trzecia'})))

		self.assertEqual(u'występuje', self.ad.get_word(('czasownik', 'występować', {'aspekt': 'dokonane', 'forma': 'czas teraźniejszy', 'liczba': 'pojedyncza', 'osoba': 'pierwsza'})))
		self.assertEqual(u'występują', self.ad.get_word(('czasownik', 'występować', {'aspekt': 'dokonane', 'forma': 'czas teraźniejszy', 'liczba': 'mnoga', 'osoba': 'trzecia'})))

		self.assertEqual(u'jest', self.ad.get_word(('czasownik', 'być', {'aspekt': 'dokonane', 'forma': 'czas teraźniejszy', 'liczba': 'pojedyncza', 'osoba': 'trzecia'})))
		self.assertEqual(u'są',  self.ad.get_word(('czasownik', 'być', {'aspekt': 'dokonane', 'forma': 'czas teraźniejszy', 'liczba': 'mnoga', 'osoba': 'trzecia'})))

	def testGetWordPreposition(self):
		self.assertEqual(u'z', self.ad.get_word(('przyimek', 'z', {'forma': 'z'})))
		self.assertEqual(u'ze', self.ad.get_word(('przyimek', 'z', {'forma': 'ze'})))

	def testGetWordAdjective(self):
		self.assertEqual(u'opisany', self.ad.get_word(('przymiotnik', 'opis', {'liczba': 'pojedyncza', 'rodzaj': 'm'})))
		self.assertEqual(u'opisane', self.ad.get_word(('przymiotnik', 'opis', {'liczba': 'mnoga', 'rodzaj': 'm'})))
		self.assertEqual(u'opisana', self.ad.get_word(('przymiotnik', 'opis', {'liczba': 'pojedyncza', 'rodzaj': 'ż'})))
		self.assertEqual(u'opisane', self.ad.get_word(('przymiotnik', 'opis', {'liczba': 'mnoga', 'rodzaj': 'ż'})))

	def testGetWordNoun(self):
		self.assertEqual(u'znaku', self.ad.get_word(('rzeczownik', 'znak', {'przypadek': 'dopełniacz', 'liczba': 'pojedyncza'})))
		self.assertEqual(u'znaków', self.ad.get_word(('rzeczownik', 'znak', {'przypadek': 'dopełniacz', 'liczba': 'mnoga'})))

		self.assertEqual(u'znak', self.ad.get_word(('rzeczownik', 'znak', {'przypadek': 'mianownik', 'liczba': 'pojedyncza'})))
		self.assertEqual(u'znaki', self.ad.get_word(('rzeczownik', 'znak', {'przypadek': 'mianownik', 'liczba': 'mnoga'})))

	def testGetConfPronoun(self):
		self.assertIn(('zaimek', 'ja', {'przypadek': 'miejscownik', 'liczba': 'pojedyncza', 'osoba': 'trzecia', 'rodzaj': 'ż'}), self.ad.get_conf('niej'))
		self.assertIn(('zaimek', 'ja', {'przypadek': 'miejscownik', 'liczba': 'pojedyncza', 'osoba': 'trzecia', 'rodzaj': 'm'}), self.ad.get_conf('nim'))
		self.assertIn(('zaimek', 'ja', {'przypadek': 'miejscownik', 'liczba': 'mnoga', 'osoba': 'trzecia', 'rodzaj': 'm'}), self.ad.get_conf('nich'))

		self.assertEqual(('zaimek', 'ja', {'przypadek': 'mianownik', 'liczba': 'pojedyncza', 'osoba': 'trzecia', 'rodzaj': 'm'}), self.ad.get_conf('on')[0])
		self.assertEqual(('zaimek', 'ja', {'przypadek': 'mianownik', 'liczba': 'pojedyncza', 'osoba': 'trzecia', 'rodzaj': 'ż'}), self.ad.get_conf('ona')[0])

		self.assertIn(('zaimek', 'który', {'przypadek': 'miejscownik', 'liczba': 'pojedyncza', 'rodzaj': 'ż'}), self.ad.get_conf('której'))
		self.assertIn(('zaimek', 'który', {'przypadek': 'miejscownik', 'liczba': 'pojedyncza', 'rodzaj': 'mos'}), self.ad.get_conf('którym'))
		self.assertIn(('zaimek', 'który', {'przypadek': 'miejscownik', 'liczba': 'mnoga', 'rodzaj': 'mos'}), self.ad.get_conf('których'))

	def testGetConfVerb(self):
		self.assertIn(('czasownik', 'następować', {'aspekt': 'dokonane', 'forma': 'czas teraźniejszy', 'liczba': 'pojedyncza', 'osoba': 'pierwsza'}), self.ad.get_conf('następuje'))
		self.assertEqual(('czasownik', 'następować', {'aspekt': 'dokonane', 'forma': 'czas teraźniejszy', 'liczba': 'mnoga', 'osoba': 'trzecia'}), self.ad.get_conf('następują')[0])

		self.assertIn(('czasownik', 'występować', {'aspekt': 'dokonane', 'forma': 'czas teraźniejszy', 'liczba': 'pojedyncza', 'osoba': 'pierwsza'}), self.ad.get_conf('występuje'))
		self.assertEqual(('czasownik', 'występować', {'aspekt': 'dokonane', 'forma': 'czas teraźniejszy', 'liczba': 'mnoga', 'osoba': 'trzecia'}), self.ad.get_conf('występują')[0])

		self.assertEqual(('czasownik', 'być', {'aspekt': 'dokonane', 'forma': 'czas teraźniejszy', 'liczba': 'pojedyncza', 'osoba': 'trzecia'}), self.ad.get_conf('jest')[0])
		self.assertEqual(('czasownik', 'być', {'aspekt': 'dokonane', 'forma': 'czas teraźniejszy', 'liczba': 'mnoga', 'osoba': 'trzecia'}),  self.ad.get_conf('są')[0])

	def testGetConfPreposition(self):
		self.assertEqual(('przyimek', 'z', {'forma': 'z'}), self.ad.get_conf('z')[0])
		self.assertEqual(('przyimek', 'z', {'forma': 'ze'}), self.ad.get_conf('ze')[0])

	def testGetConfAdjective(self):
		self.assertEqual(('przymiotnik', 'opis', {'liczba': 'pojedyncza', 'rodzaj': 'm'}), self.ad.get_conf('opisany')[0])
		self.assertIn(('przymiotnik', 'opis', {'liczba': 'mnoga', 'rodzaj': 'm'}), self.ad.get_conf('opisane'))
		self.assertEqual(('przymiotnik', 'opis', {'liczba': 'pojedyncza', 'rodzaj': 'ż'}), self.ad.get_conf('opisana')[0])
		self.assertIn(('przymiotnik', 'opis', {'liczba': 'mnoga', 'rodzaj': 'ż'}), self.ad.get_conf('opisane'))

	def testGetConfNoun(self):
		self.assertIn(('rzeczownik', 'znak', {'przypadek': 'dopełniacz', 'liczba': 'pojedyncza'}), self.ad.get_conf('znaku'))
		self.assertEqual(('rzeczownik', 'znak', {'przypadek': 'dopełniacz', 'liczba': 'mnoga'}), self.ad.get_conf('znaków')[0])

		self.assertIn(('rzeczownik', 'znak', {'przypadek': 'mianownik', 'liczba': 'pojedyncza'}), self.ad.get_conf('znak'))
		self.assertIn(('rzeczownik', 'znak', {'przypadek': 'mianownik', 'liczba': 'mnoga'}), self.ad.get_conf('znaki'))