Esempio n. 1
0
  def __init__(self, frame, rect):
    x1, y1, x2, y2 = rect
    w, h = map(cv2.getOptimalDFTSize, [x2 - x1, y2 - y1])
    x1, y1 = (x1 + x2 - w) // 2, (y1 + y2 - h) // 2
    self.pos = x, y = x1 + 0.5 * (w - 1), y1 + 0.5 * (h - 1)
    self.size = w, h
    #self.good = 0
    img = cv2.getRectSubPix(frame, (w, h), (x, y))

    self.win = cv2.createHanningWindow((w, h), cv2.CV_32F)
    g = np.zeros((h, w), np.float32)
    g[h // 2, w // 2] = 1
    g = cv2.GaussianBlur(g, (-1, -1), 2.0)
    g /= g.max()

    self.G = cv2.dft(g, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
    self.H1 = np.zeros_like(self.G)
    self.H2 = np.zeros_like(self.G)
    for i in xrange(128):
      a = self.preprocess(rnd_warp(img))
      A = cv2.dft(a, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
      self.H1 += cv2.mulSpectrums(self.G, A, 0, conjB=True)
      self.H2 += cv2.mulSpectrums(A, A, 0, conjB=True)
    self.update_kernel()
    self.update(frame)
Esempio n. 2
0
  def update(self, frame, rate=0.125):
    (x_ori, y_ori), (w, h) = self.pos, self.size
    x, y = x_ori, y_ori
    #best_x, best_y, best_dx, best_dy, best_psr = 0,0,0,0,0
    #for y_iter in range(int(max(0, y_ori-h)), int(min(y_ori+h, frame.shape[0] - h + 1)), h//3):
    #  for x_iter in range(int(max(0, x_ori-w)), int(min(x_ori+w, frame.shape[1] - w + 1)), w//3):
    #    x, y = x_iter, y_iter
    self.last_img = img = cv2.getRectSubPix(frame, (w, h), (x, y))
    img = self.preprocess(img)
    self.last_resp, (dx, dy), self.psr = self.correlate(img)
    '''    if self.psr > best_psr:
          best_x, best_y, best_dx, best_dy = x, y, dx, dy
          best_psr = self.psr'''
    #self.psr = best_psr
    #x, y, dx, dy = best_x, best_y, best_dx, best_dy
    self.good = self.psr > 8.0
    if not self.good:
      return

    self.pos = x + dx, y + dy
    self.last_img = img = cv2.getRectSubPix(frame, (w, h), self.pos)
    img = self.preprocess(img)

    A = cv2.dft(img, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
    H1 = cv2.mulSpectrums(self.G, A, 0, conjB=True)
    H2 = cv2.mulSpectrums(A, A, 0, conjB=True)
    self.H1 = self.H1 * (1.0 - rate) + H1 * rate
    self.H2 = self.H2 * (1.0 - rate) + H2 * rate
    self.update_kernel()
Esempio n. 3
0
  def init(self, frame, rect):
    if frame.ndim == 3:
      frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

    rect = rect.astype(int)
    rect[2:] += rect[:2]
    x1, y1, x2, y2 = rect
    w, h = map(cv2.getOptimalDFTSize, [x2 - x1, y2 - y1])
    x1, y1 = (x1 + x2 - w) // 2, (y1 + y2 - h) // 2
    self.t_center = x, y = x1 + 0.5 * (w - 1), y1 + 0.5 * (h - 1)
    self.t_sz = w, h
    img = cv2.getRectSubPix(frame, (w, h), (x, y))

    self.win = cv2.createHanningWindow((w, h), cv2.CV_32F)
    g = np.zeros((h, w), np.float32)
    g[h // 2, w // 2] = 1
    g = cv2.GaussianBlur(g, (-1, -1), 2.0)
    g /= g.max()

    self.G = cv2.dft(g, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
    self.A = np.zeros_like(self.G)
    self.B = np.zeros_like(self.G)
    for _i in range(128):
      patch = self._preprocess(self._random_warp(img))
      F = cv2.dft(patch, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
      self.A += cv2.mulSpectrums(self.G, F, 0, conjB=True)
      self.B += cv2.mulSpectrums(F, F, 0, conjB=True)
    self._update_kernel()
    self.update(frame)
Esempio n. 4
0
	def gaussianCorrelation(self, x1, x2):
		if(self._hogfeatures):
			c = np.zeros((self.size_patch[0], self.size_patch[1]), np.float32)
			for i in xrange(self.size_patch[2]):
				x1aux = x1[i, :].reshape((self.size_patch[0], self.size_patch[1]))
				x2aux = x2[i, :].reshape((self.size_patch[0], self.size_patch[1]))
				caux = cv2.mulSpectrums(fftd(x1aux), fftd(x2aux), 0, conjB = True)
				caux = real(fftd(caux, True))
				#caux = rearrange(caux)
				c += caux
			c = rearrange(c)
		else:
			c = cv2.mulSpectrums(fftd(x1), fftd(x2), 0, conjB = True)  # 'conjB=' is necessary!
			c = fftd(c, True)
			c = real(c)
			c = rearrange(c)

		if(x1.ndim==3 and x2.ndim==3):
			d = (np.sum(x1[:,:,0]*x1[:,:,0]) + np.sum(x2[:,:,0]*x2[:,:,0]) - 2.0*c) / (self.size_patch[0]*self.size_patch[1]*self.size_patch[2])
		elif(x1.ndim==2 and x2.ndim==2):
			d = (np.sum(x1*x1) + np.sum(x2*x2) - 2.0*c) / (self.size_patch[0]*self.size_patch[1]*self.size_patch[2])

		d = d * (d>=0)
		d = np.exp(-d / (self.sigma*self.sigma))

		return d
Esempio n. 5
0
  def update(self, frame, rate=0.125, img_override=None):
    (x, y), (w, h) = self.pos, self.size

    if img_override is None:
      self.last_img = img = cv2.getRectSubPix(frame, (w, h), (x, y))
    else:
      self.last_img = img = img_override

    img = self.preprocess(img)

    self.last_resp, (dx, dy), self.psr = self.correlate(img)
    self.good = self.psr > self.MIN_PSR

    if not self.good:
      return

    self.pos = x + dx, y + dy
    self.last_img = img = cv2.getRectSubPix(frame, (w, h), self.pos)
    img = self.preprocess(img)

    A = cv2.dft(img, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
    H1 = cv2.mulSpectrums(self.G, A, 0, conjB=True)
    H2 = cv2.mulSpectrums(A, A, 0, conjB=True)

    self.H1 = self.H1 * (1.0 - rate) + H1 * rate
    self.H2 = self.H2 * (1.0 - rate) + H2 * rate

    self.update_kernel()
Esempio n. 6
0
  def update(self, frame, rate=0.125):
    (x, y), (w, h) = self.pos, self.size

    self.lastPos = self.pos
    #self.lastsize = self.size
    self.last_img = img = cv2.getRectSubPix(frame, (w, h), (x, y))
    img = self.preprocess(img)
    self.last_resp, (dx, dy), self.psr = self.correlate(img)

    if dx != 0 or dy != 0:
      self.objectMoved = True

    self.good = self.psr >= 3.0
    if not self.good:
      return

    self.pos = x + dx, y + dy

    self.last_img = img = cv2.getRectSubPix(frame, (w, h), self.pos)
    img = self.preprocess(img)

    A = cv2.dft(img, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
    H1 = cv2.mulSpectrums(self.G, A, 0, conjB=True)
    H2 = cv2.mulSpectrums(A, A, 0, conjB=True)
    self.H1 = self.H1 * (1.0 - rate) + H1 * rate
    self.H2 = self.H2 * (1.0 - rate) + H2 * rate
    self.update_Filter()
  def __init__(self, frame, rect, index, prev_id=0, reInit=False):
    self.stationary_for_frames = 0
    x1, y1, x2, y2 = rect
    self.index = index
    if not reInit:
      self.id_ = MOSSE.MosseCounter
      MOSSE.MosseCounter = MOSSE.MosseCounter + 1
    else:
      self.id_ = prev_id
    w, h = map(cv2.getOptimalDFTSize, [x2 - x1, y2 - y1])
    x1, y1 = (x1 + x2 - w) // 2, (y1 + y2 - h) // 2
    self.pos = x, y = x1 + 0.5 * (w - 1), y1 + 0.5 * (h - 1)
    self.size = w, h
    img = cv2.getRectSubPix(frame, (w, h), (x, y))

    self.win = cv2.createHanningWindow((w, h), cv2.CV_32F)
    g = np.zeros((h, w), np.float32)
    g[h // 2, w // 2] = 1
    g = cv2.GaussianBlur(g, (-1, -1), 2.0)
    g /= g.max()

    self.G = cv2.dft(g, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
    self.H1 = np.zeros_like(self.G)
    self.H2 = np.zeros_like(self.G)
    for i in xrange(128):
      a = self.preprocess(rnd_warp(img))
      A = cv2.dft(a, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
      self.H1 += cv2.mulSpectrums(self.G, A, 0, conjB=True)
      self.H2 += cv2.mulSpectrums(A, A, 0, conjB=True)
    self.update_kernel()
    self.update(frame)
Esempio n. 8
0
  def gaussianCorrelation(self, x1, x2):
    if(self._hogfeatures):
      c = np.zeros((self.size_patch[0], self.size_patch[1]), np.float32)
      for i in xrange(self.size_patch[2]):
        x1aux = x1[i, :].reshape((self.size_patch[0], self.size_patch[1]))
        x2aux = x2[i, :].reshape((self.size_patch[0], self.size_patch[1]))
        caux = cv2.mulSpectrums(fftd(x1aux), fftd(x2aux), 0, conjB = True)
        caux = real(fftd(caux, True))
        #caux = rearrange(caux)
        c += caux
      c = rearrange(c)
    else:
      c = cv2.mulSpectrums(fftd(x1), fftd(x2), 0, conjB = True)  # 'conjB=' is necessary!
      c = fftd(c, True)
      c = real(c)
      c = rearrange(c)

    if(x1.ndim==3 and x2.ndim==3):
      d = (np.sum(x1[:,:,0]*x1[:,:,0]) + np.sum(x2[:,:,0]*x2[:,:,0]) - 2.0*c) / (self.size_patch[0]*self.size_patch[1]*self.size_patch[2])
    elif(x1.ndim==2 and x2.ndim==2):
      d = (np.sum(x1*x1) + np.sum(x2*x2) - 2.0*c) / (self.size_patch[0]*self.size_patch[1]*self.size_patch[2])

    d = d * (d>=0)
    d = np.exp(-d / (self.sigma*self.sigma))

    return d
Esempio n. 9
0
  def train_scale(self, image, ini=False):
    xsf = self.get_scale_sample(image)

    # Adjust ysf to the same size as xsf in the first time
    if ini:
      totalSize = xsf.shape[0]
      self.ysf = cv2.repeat(self.ysf, totalSize, 1)

    # Get new GF in the paper (delta A)
    new_sf_num = cv2.mulSpectrums(self.ysf, xsf, 0, conjB=True)

    new_sf_den = cv2.mulSpectrums(xsf, xsf, 0, conjB=True)
    new_sf_den = cv2.reduce(real(new_sf_den), 0, cv2.REDUCE_SUM)

    if ini:
      self.sf_den = new_sf_den
      self.sf_num = new_sf_num
    else:
      # Get new A and new B
      self.sf_den = cv2.addWeighted(self.sf_den, (1 - self.scale_lr),
                     new_sf_den, self.scale_lr, 0)
      self.sf_num = cv2.addWeighted(self.sf_num, (1 - self.scale_lr),
                     new_sf_num, self.scale_lr, 0)

    self.update_roi()
Esempio n. 10
0
  def update(self, frame, rate=0.125):
    (x, y), (w, h) = self.pos, self.size
    self.last_img = img = cv2.getRectSubPix(frame, (w, h), (x, y))
    img = self.preprocess(img)
    self.last_resp, (dx, dy), self.psr = self.correlate(img)
    self.good = self.psr > 8.0
    if not self.good:
      self.posHist = []
      return

    self.pos = x + dx, y + dy
    self.posHist.append(self.pos)

    if len(self.posHist) > HIST_SIZE:
      self.posHist.pop(0)

      #std
      an = np.array(self.posHist)
      s = np.std(an, axis=0)
      self.std = s[0] + s[1]

    self.last_img = img = cv2.getRectSubPix(frame, (w, h), self.pos)
    img = self.preprocess(img)

    A = cv2.dft(img, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
    H1 = cv2.mulSpectrums(self.G, A, 0, conjB=True)
    H2 = cv2.mulSpectrums(A, A, 0, conjB=True)
    self.H1 = self.H1 * (1.0 - rate) + H1 * rate
    self.H2 = self.H2 * (1.0 - rate) + H2 * rate
    self.update_kernel()
Esempio n. 11
0
  def update(self, frame, learning_rate=0.125):
    # get the current's frame template and preprocess it
    image = cv2.getRectSubPix(frame, self.size, self.template_center)
    image = self.preprocess_frame(image)

    (dx, dy), self.psr = self.correlate(image)

    # PSR under 8 means that the object is occluded or tracking has failed
    if self.psr < 8.0:
      return

    # update the templates center according to the new discovered position
    self.template_center = (self.template_center[0] + dx,
                self.template_center[1] + dy)
    image = cv2.getRectSubPix(frame, self.size, self.template_center)
    image = self.preprocess_frame(image)

    image_dft = cv2.dft(
      image, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT) # fourier transformation
    # convolution (mulSpectrums: together with dft and idft, it may be used to calculate convolution
    H1 = cv2.mulSpectrums(self.G, image_dft, 0, conjB=True)
    H2 = cv2.mulSpectrums(image_dft, image_dft, 0,
               conjB=True) # convolution

    self.H1 = H1 * learning_rate + self.H1 * (1.0 - learning_rate
                         ) # equation 11
    self.H2 = H2 * learning_rate + self.H2 * (1.0 - learning_rate
                         ) # equation 12

    self.update_kernel()
Esempio n. 12
0
  def __init__(self, frame, rect):
    x1, y1, x2, y2 = rect # Extract coordinates of the rectangle to be tracked
    w, h = map(cv2.getOptimalDFTSize, [x2 - x1, y2 - y1])
    x1, y1 = (x1 + x2 - w) // 2, (y1 + y2 - h) // 2

    # 0.5 * x \in [w, h] (-1) = the centre point of the region
    self.pos = x, y = x1 + 0.5 * (w - 1), y1 + 0.5 * (h - 1)
    self.size = w, h

    img = cv2.getRectSubPix(frame, (w, h), (x, y))

    # Hanning Window
    # http://en.wikipedia.org/wiki/Window_function
    # http://en.wikipedia.org/wiki/Window_function#Hann_.28Hanning.29_window
    self.win = cv2.createHanningWindow((w, h), cv2.CV_32F)

    g = np.zeros((h, w), np.float32)
    g[h // 2, w // 2] = 1
    g = cv2.GaussianBlur(g, (-1, -1), 2.0)
    g /= g.max()

    self.G = cv2.dft(g, None, cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
    self.H1 = np.zeros_like(self.G)
    self.H2 = np.zeros_like(self.G)

    for i in xrange(128):
      a = self.preprocess(rnd_warp(img))
      A = cv2.dft(a, None, cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)

      self.H1 += cv2.mulSpectrums(self.G, A, 0, conjB=True)
      self.H2 += cv2.mulSpectrums(A, A, 0, conjB=True)

    self.update_kernel()
    self.update(frame)
    self.id = id(self)
Esempio n. 13
0
  def init(self, roi, image, cnnFeature):
    if cnnFeature.ndim == 3:
      self.feature_channel = cnnFeature.shape[2]
    self.confidence = 1
    self._roi = list(map(float, roi))
    self.cnnFeature = cnnFeature
    self._scale2img_x = image.shape[1] / cnnFeature.shape[1]
    self._scale2img_y = image.shape[0] / cnnFeature.shape[0]
    self._roi[0] = self._roi[0] / self._scale2img_x
    self._roi[1] = self._roi[1] / self._scale2img_y
    self._roi[2] = self._roi[2] / self._scale2img_x
    self._roi[3] = self._roi[3] / self._scale2img_y
    self.target_center[0] = self._roi[0] + self._roi[2] / 2
    self.target_center[1] = self._roi[1] + self._roi[3] / 2
    self._x_sz = [self._roi[2], self._roi[3]]
    self._alphaf = []
    self._scale_x_buffer = [] # store scale of w
    self._scale_y_buffer = [] # store scale of h
    self._keyFrame_buffer = []
    self._x, searchingRegion = self.getTargetModel(image)
    self._yf = self.createGaussianPeak(self.size_patch[0], self.size_patch[1])
    # self._yf = self.createRickerPeak(self.size_patch[0], self.size_patch[1])

    if self.feature_channel > 1:
      for c in range(self.feature_channel):
        xf = fftd(self._x[:, :, c])
        kf = cv2.mulSpectrums(xf, xf, 0, conjB=True) # 'conjB=' is necessary!
        self._alphaf.append(complexDivision(self._yf, kf + self.lambdar))
    else:
      xf = fftd(self._x)
      kf = cv2.mulSpectrums(xf, xf, 0, conjB=True) # 'conjB=' is necessary!
      self._alphaf.append(complexDivision(self._yf, kf + self.lambdar))

    self.keyFrame = True
    self.scaleUpdate(searchingRegion)
  def update(self, frame, rate=0.125):
    (x, y), (w, h) = self.pos, self.size
    self.last_img = img = cv2.getRectSubPix(frame, (w, h), (x, y))
    img = self.preprocess(img)
    self.last_resp, (dx, dy), self.psr = self.correlate(img)
    self.good = self.psr > 8.0
    if not self.good:
      self.stationary_for_frames = self.stationary_for_frames + 1
      return

    self.pos = x + dx, y + dy
    if abs(dx) + abs(dy) < 1:
      self.stationary_for_frames = self.stationary_for_frames + 1
    else:
      self.stationary_for_frames = 0

    self.last_img = img = cv2.getRectSubPix(frame, (w, h), self.pos)
    img = self.preprocess(img)

    A = cv2.dft(img, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
    H1 = cv2.mulSpectrums(self.G, A, 0, conjB=True)
    H2 = cv2.mulSpectrums(A, A, 0, conjB=True)
    self.H1 = self.H1 * (1.0 - rate) + H1 * rate
    self.H2 = self.H2 * (1.0 - rate) + H2 * rate
    self.update_kernel()
Esempio n. 15
0
  def update(self, frame, pos=None, rate=0.125):
    # Crop template image from last position
    (x, y), (w, h) = self.pos if pos is None else pos, self.size
    self.last_img = img = cv2.getRectSubPix(frame, (w, h), (x, y))
    img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    img = self.preprocess(img)

    # Correlate, find position of object
    self.last_resp, (dx, dy), self.psr = self.correlate(img)

    # Break if lost tracking (don't update filter)
    self.good = self.psr > 8.0
    if not self.good:
      return

    # Cut out new image based on tracked location
    self.pos = x+dx, y+dy
    self.last_img = img = cv2.getRectSubPix(frame, (w, h), self.pos)
    img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

    # Preprocess, get DFT
    img = self.preprocess(img)
    A = cv2.dft(img, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)

    H1 = cv2.mulSpectrums(self.G, A, 0, conjB=True) # G x F*
    H2 = cv2.mulSpectrums(   A, A, 0, conjB=True) # F x F*

    # Get weighted average based on the rate (using the new image)
    self.H1 = self.H1 * (1.0-rate) + H1 * rate
    self.H2 = self.H2 * (1.0-rate) + H2 * rate

    # Update filter
    self.update_kernel()
  def __init__(self, frame, rect):
    x1, y1, x2, y2 = rect
    self.using_lk = False
    self.frameWidth = frame.shape[1]
    self.frameHeight = frame.shape[0]

    w, h = map(cv2.getOptimalDFTSize, [x2-x1, y2-y1])
    x1, y1 = (x1+x2-w)//2, (y1+y2-h)//2
    self.pos = x, y = x1+0.5*(w-1), y1+0.5*(h-1)
    self.size = w, h
    self.org_size = w,h
    img = cv2.getRectSubPix(frame, (w, h), (x, y))

    #self.win = cv2.createHanningWindow((w, h), cv2.CV_32F)
    g = np.zeros((h, w), np.float32)
    g[h//2, w//2] = 1
    g = cv2.GaussianBlur(g, (-1, -1), 2.0)
    g /= g.max()

    self.G = cv2.dft(g, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
    #print "init G",self.G.shape
    self.H1 = np.zeros_like(self.G)
    self.H2 = np.zeros_like(self.G)
    for i in xrange(128):
      a = self.preprocess(rnd_warp(img),self.size)
      A = cv2.dft(a, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
      self.H1 += cv2.mulSpectrums(self.G, A, 0, conjB=True)
      self.H2 += cv2.mulSpectrums(   A, A, 0, conjB=True)

    #print "init imgF:",A.shape
    #print "init H1",self.H1.shape
    #print "init H2",self.H2.shape
    self.update_kernel()
  def __init__(self, frame, rect):
    org = frame.copy()
    if len(frame.shape) == 3:
      frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
   
    x1, y1, x2, y2 = rect
    w, h = map(cv2.getOptimalDFTSize, [x2-x1, y2-y1])
    x1, y1 = (x1+x2-w)//2, (y1+y2 - h)//2
    self.pos = x,y = x1+0.5*(w-1), y1 + 0.5*(h-1)
    self.size = w, h
    img = cv2.getRectSubPix(frame, (w,h), (x,y))

    self.win = cv2.createHanningWindow((w,h), cv2.CV_32F)
    #expected response
    g = np.zeros((h,w), np.float32)
    g[h//2, w//2] = 1
    g = cv2.GaussianBlur(g, (-1,-1), 2.0)
    g /= g.max()

    self.G = cv2.dft(g, flags = cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
    self.H1 = np.zeros_like(self.G)
    self.H2 = np.zeros_like(self.G)
    
    for i in range(128):
      f = self.preprocess(self.rnd_warp(img), self.win)
      F = cv2.dft(f, flags = cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)

      self.H1 += cv2.mulSpectrums(self.G, F, 0, conjB = True)
      self.H2 += cv2.mulSpectrums(   F, F, 0, conjB = True)
      
    self.update_kernel()  #update kernel
    self.update(frame) #
Esempio n. 18
0
  def __init__(self, frame, rect, number):
    self.num = number
    x1, y1, x2, y2 = rect
    w, h = map(cv2.getOptimalDFTSize, [x2-x1, y2-y1])
    x1, y1 = (x1+x2-w)//2, (y1+y2-h)//2
    self.pos = x, y = x1+0.5*(w-1), y1+0.5*(h-1)
    self.size = w, h
    img = cv2.getRectSubPix(frame, (w, h), (x, y))

    self.win = cv2.createHanningWindow((w, h), cv2.CV_32F)
    g = np.zeros((h, w), np.float32)
    g[h//2, w//2] = 1
    g = cv2.GaussianBlur(g, (-1, -1), 2.0)
    g /= g.max()

    self.G = cv2.dft(g, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
    self.H1 = np.zeros_like(self.G)
    self.H2 = np.zeros_like(self.G)
    for i in xrange(128):
      a = self.preprocess(MOSSE.rnd_warp(img))
      A = cv2.dft(a, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
      self.H1 += cv2.mulSpectrums(self.G, A, 0, conjB=True)
      self.H2 += cv2.mulSpectrums(   A, A, 0, conjB=True)
    self.update_kernel()
    self.update(frame)
Esempio n. 19
0
  def update(self, frame, rate = 0.125):

    if self.maxcount > self.currentcount:
      (x, y), (w, h) = self.pos, self.size
      self.last_img = img = cv2.getRectSubPix(frame, (w, h), (x, y))
      img = self.preprocess(img)
      self.last_resp, (dx, dy), self.psr = self.correlate(img)
      self.good = self.psr > 4.0 #8.0
      self.currentcount = self.currentcount + 1

      if not self.good:
        print("NOTGOOD")
        return False

      self.pos = x+dx, y+dy
      self.last_img = img = cv2.getRectSubPix(frame, (w, h), self.pos)
      img = self.preprocess(img)

      A = cv2.dft(img, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
      H1 = cv2.mulSpectrums(self.G, A, 0, conjB=True)
      H2 = cv2.mulSpectrums(   A, A, 0, conjB=True)
      self.H1 = self.H1 * (1.0-rate) + H1 * rate
      self.H2 = self.H2 * (1.0-rate) + H2 * rate
      self.update_kernel()
    else:
      return True
Esempio n. 20
0
  def apply_sample(self, sample):
    # Preprocess, get DFT
    img = self.preprocess(sample)
    A = cv2.dft(img, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)

    # Add to sum matrices
    self.H1 += cv2.mulSpectrums(self.G, A, 0, conjB=True) # Sum of G x F*
    self.H2 += cv2.mulSpectrums(   A, A, 0, conjB=True) # Sum of F x F*
Esempio n. 21
0
  def update(self, image, cnnFeature):
    self.cnnFeature = cnnFeature

    cx = self.target_center[0]
    cy = self.target_center[1]

    x, searchingRegion = self.getTargetModel(image)
    if self.confidence == 0:
      return self._roi, cnnFeature

    x = cv2.resize(x, (self._x.shape[1], self._x.shape[0]))

    loc, peak_value = self.detect(x)

    self.target_center[0] = cx + loc[0] * self._scale2keyframe_x
    self.target_center[1] = cy + loc[1] * self._scale2keyframe_y
    self._roi[0] = self.target_center[0] - self._roi[2] / 2.0
    self._roi[1] = self.target_center[1] - self._roi[3] / 2.0

    self.scaleUpdate(searchingRegion)

    self._roi[2] = self._x_sz[0] * self._scale2keyframe_x
    self._roi[3] = self._x_sz[1] * self._scale2keyframe_y
    self._roi[0] = cx - self._roi[2] / 2.0
    self._roi[1] = cy - self._roi[3] / 2.0

    self.roiCheck(cnnFeature.shape[0], cnnFeature.shape[1])

    if self.confidence == 0:
      return [0, 0, 0, 0], searchingRegion

    x, searchingRegion = self.getTargetModel(image)
    x = cv2.resize(x, (self._x.shape[1], self._x.shape[0]))
    # self._yf = self.createGaussianPeak(x.shape[0], x.shape[1])
    # if self.keyFrame:
    #   interp_factor = self.interp_factor
    # else:
    #   interp_factor = 0.2
    interp_factor = self.interp_factor
    if self.feature_channel > 1:
      for c in range(self.feature_channel):
        xf = fftd(x[:, :, c])
        kf = cv2.mulSpectrums(xf, xf, 0, conjB=True) # 'conjB=' is necessary!
        alphaf = complexDivision(self._yf, kf + self.lambdar)
        self._x[:, :, c] = (1 - interp_factor) * self._x[:, :, c] + interp_factor * x[:, :, c]
        self._alphaf[c] = (1 - interp_factor) * self._alphaf[c] + interp_factor * alphaf
    else:
      xf = fftd(x)
      kf = cv2.mulSpectrums(xf, xf, 0, conjB=True) # 'conjB=' is necessary!
      alphaf = complexDivision(self._yf, kf + self.lambdar)
      self._x = (1 - interp_factor) * self._x + interp_factor * x
      self._alphaf[0] = (1 - interp_factor) * self._alphaf[0] + interp_factor * alphaf
    # # return tracking result

    target_roi = [self._roi[0] * self._scale2img_x, self._roi[1] * self._scale2img_y, self._roi[2] * self._scale2img_x, self._roi[3] * self._scale2img_y]

    return target_roi, searchingRegion
Esempio n. 22
0
  def gaussianCorrelation(self, x1, x2):
    if self._hogfeatures:
      c = np.zeros((self.size_patch[0], self.size_patch[1]), np.float32)
      for i in range(self.size_patch[2]):
        x1aux = x1[i, :].reshape((self.size_patch[0], self.size_patch[1]))
        x2aux = x2[i, :].reshape((self.size_patch[0], self.size_patch[1]))
        caux = cv2.mulSpectrums(fftd(x1aux), fftd(x2aux), 0, conjB=True)
        #print('x1aux x2aux: ',x1aux.shape, x2aux.shape)
        caux = real(fftd(caux, True))
        # caux = rearrange(caux)
        c += caux
      c = rearrange(c)
    elif self._cnnfeatures: # 3D cnn feat
      if type(x1) == type([]):
        _c = np.zeros((self.size_patch[0], self.size_patch[1]), np.float32)
        c = []
        for i in range(len(self.cnn_multidepth)):
          c.append(_c)
          #print('c:',_c.shape,'self.cnn_multidepth[i]:',self.cnn_multidepth[i])
          for j in range(self.cnn_multidepth[i]):
            x1aux,x2aux = x1[i][:,:,j],x2[i][:,:,j]
            caux = cv2.mulSpectrums(fftd(x1aux), fftd(x2aux), 0, conjB=True)
            caux = real(fftd(caux, True))
            c[i] += caux
          c[i] = rearrange(c[i])
      else:
        c = np.zeros((self.size_patch[0], self.size_patch[1]), np.float32)
        for i in range(self.size_patch[2]):
          x1aux,x2aux = x1[:,:,i],x2[:,:,i]
          caux = cv2.mulSpectrums(fftd(x1aux), fftd(x2aux), 0, conjB=True)
          caux = real(fftd(caux, True))
          c += caux
        c = rearrange(c)
    else:
      # 'conjB=' is necessary!在做乘法之前取第二个输入数组的共轭.
      c = cv2.mulSpectrums(fftd(x1), fftd(x2), 0, conjB=True)
      c = fftd(c, True)
      c = real(c)
      c = rearrange(c)
    # print('c: ', c.shape)

    if type(x1) == type([]): # multi-KCF
      k = []
      for i in range(len(self.cnn_multidepth)):
        d = (np.sum(x1[i] * x1[i]) + np.sum(x2[i] * x2[i]) - 2.0 * c[i]) / (
            self.size_patch[0] * self.size_patch[1] * self.cnn_multidepth[i])
        d = d * (d >= 0)
        d = np.exp(-d / (self.sigma * self.sigma))
        k.append(d)
      return k
    else:
      d = (np.sum(x1 * x1) + np.sum(x2 * x2) - 2.0 * c) / (
            self.size_patch[0] * self.size_patch[1] * self.size_patch[2])
      d = d * (d >= 0)
      d = np.exp(-d / (self.sigma * self.sigma))
      return d
Esempio n. 23
0
  def adapt(self, frame, pos, rate=0.125):
    (w, h) = self.size
    self.pos = (x,y) = pos
    self.last_img = img = cv2.getRectSubPix(frame, (w, h), (x, y))
    img = self.preprocess(img)

    A = cv2.dft(img, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
    H1 = cv2.mulSpectrums(self.G, A, 0, conjB=True)
    H2 = cv2.mulSpectrums(   A, A, 0, conjB=True)
    self.H1 = self.H1 * (1.0-rate) + H1 * rate
    self.H2 = self.H2 * (1.0-rate) + H2 * rate
    self.update_kernel()
Esempio n. 24
0
 def reconstruct_ocv(self, img):
   assert opencv, "No opencv present"
   img2 = np.zeros((2 * self.N, 2 * self.N), dtype=np.single)
   for i in range(3):
     imf = cv2.mulSpectrums(cv2.dft(img[i, :, :]), self._prefilter_ocv, 0)
     self._carray_ocv[0:self.N // 2, 0:self.N] = imf[0:self.N // 2, 0:self.N]
     self._carray_ocv[3 * self.N // 2:2 * self.N, 0:self.N] = imf[self.N // 2:self.N, 0:self.N]
     img2 = cv2.add(img2, cv2.multiply(cv2.idft(self._carray_ocv, flags=cv2.DFT_SCALE | cv2.DFT_REAL_OUTPUT),
                      self._reconfactor[i, :, :]))
   self._imgstore = img.copy()
   return cv2.idft(cv2.mulSpectrums(cv2.dft(img2), self._postfilter_ocv, 0),
           flags=cv2.DFT_SCALE | cv2.DFT_REAL_OUTPUT)
 def reconstructframe_ocv(self, img, i):
   assert opencv, "No opencv present"
   diff = img - self._imgstore[i, :, :]
   imf = cv2.mulSpectrums(cv2.dft(diff), self._prefilter_ocv, 0)
   self._carray_ocv[0:self.N // 2, 0:self.N] = imf[0:self.N // 2, 0:self.N]
   self._carray_ocv[3 * self.N // 2:2 * self.N, 0:self.N] = imf[self.N // 2:self.N, 0:self.N]
   img2 = cv2.multiply(cv2.idft(self._carray_ocv, flags=cv2.DFT_SCALE | cv2.DFT_REAL_OUTPUT),
             self._reconfactor[i, :, :])
   self._imgstore[i, :, :] = img
   self._bigimgstore = self._bigimgstore + cv2.idft(cv2.mulSpectrums(cv2.dft(img2), self._postfilter_ocv, 0),
                           flags=cv2.DFT_SCALE | cv2.DFT_REAL_OUTPUT)
   return self._bigimgstore
Esempio n. 26
0
  def adapt(self, frame, pos, rate=0.125):
    (w, h) = self.size
    self.pos = (x, y) = pos
    self.last_img = img = cv2.getRectSubPix(frame, (w, h), (x, y))
    img = self.preprocess(img)

    A = cv2.dft(img, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
    H1 = cv2.mulSpectrums(self.G, A, 0, conjB=True)
    H2 = cv2.mulSpectrums(A, A, 0, conjB=True)
    self.H1 = self.H1 * (1.0 - rate) + H1 * rate
    self.H2 = self.H2 * (1.0 - rate) + H2 * rate
    self.update_kernel()
Esempio n. 27
0
 def gaussian_correlation(self, cur_feat, avg_feat):
   if (self._hog_features):
     c = np.zeros((self._size_patch_info[0], self._size_patch_info[1]),
           np.float32)
     # 对每个维度进行循环检测
     for i in range(self._size_patch_info[2]):
       x1aux = cur_feat[i, :].reshape(
         (self._size_patch_info[0], self._size_patch_info[1]))
       x2aux = avg_feat[i, :].reshape(
         (self._size_patch_info[0], self._size_patch_info[1]))
       # BEGIN FFTD
       caux = cv2.mulSpectrums(ffttools.fftd(x1aux),
                   ffttools.fftd(x2aux),
                   0,
                   conjB=True)
       caux = ffttools.real(ffttools.fftd(caux, True))
       # END FFTD
       c += caux
     c = ffttools.rearrange(c)
   else:
     # 'conjB=' is necessary!在做乘法之前取第二个输入数组的共轭.
     # BEGIN FFTD,和上面的代码块做了一样的事情
     c = cv2.mulSpectrums(ffttools.fftd(cur_feat),
               ffttools.fftd(avg_feat),
               0,
               conjB=True)
     # c = ffttools.fftd(c, True)
     c = ffttools.real(ffttools.fftd(c, True))
     # END_FFTD
     c = ffttools.rearrange(c)
   # 这里的作用是验证特征的维度是否相同,不同维度特征不得合到一起
   # 三维特征(HOG等多特征)
   if (cur_feat.ndim == 3 and avg_feat.ndim == 3):
     d = (np.sum(cur_feat[:, :, 0] * cur_feat[:, :, 0]) +
       np.sum(avg_feat[:, :, 0] * avg_feat[:, :, 0]) - 2.0 * c) / (
         self._size_patch_info[0] * self._size_patch_info[1] *
         self._size_patch_info[2])
   # 二维特征(CN等单特征)
   elif (cur_feat.ndim == 2 and avg_feat.ndim == 2):
     d = (np.sum(cur_feat * cur_feat) + np.sum(avg_feat * avg_feat) -
       2.0 * c) / (self._size_patch_info[0] *
             self._size_patch_info[1] *
             self._size_patch_info[2])
   else:
     raise Exception('Array dim error.', cur_feat.ndim)
   # 核计算公式
   d = d * (d >= 0)
   d = np.exp(-d / (self._sigma * self._sigma))
   # 返回高斯核结果
   return d
  def __init__(self, frame, rect):
    x1, y1, x2, y2 = rect
    self.using_lk = False
    self.Impused = False
    self.tx = 0
    self.ty = 0
    self.frameWidth = frame.shape[1]
    self.frameHeight = frame.shape[0]
    self.firstframe = frame[int(y1):int(y2),int(x1):int(x2)]
    cv2.imshow('first frame',self.firstframe)

    fout.write(str(x1)+','+ str(y1)+','+ str(x2)+','+ str(y2)+'\n')
    org_fout.write(str(x1)+','+ str(y1)+','+ str(x2)+','+ str(y2)+'\n')

    w, h = map(cv2.getOptimalDFTSize, [x2-x1, y2-y1])
    x1, y1 = (x1+x2-w)//2, (y1+y2-h)//2
    self.pos = x, y = x1+0.5*(w-1), y1+0.5*(h-1)
    self.size = w, h
    self.org_size = w,h
    img = cv2.getRectSubPix(frame, (w, h), (x, y))

    self.PF_number = n_PF
    self.prev_PF_count = n_PF
    self.f0 = np.array([])
    self.f = np.array([])
    self.pt = np.ones((n_PF, 2), int) * self.pos
    self.last_img_PF = np.array([])
    self.last_resp_PF = np.array([])


    #self.win = cv2.createHanningWindow((w, h), cv2.CV_32F)
    g = np.zeros((h, w), np.float32)
    g[h//2, w//2] = 1
    g = cv2.GaussianBlur(g, (-1, -1), 2.0)
    g /= g.max()

    self.G = cv2.dft(g, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
    #print "init G",self.G.shape
    self.H1 = np.zeros_like(self.G)
    self.H2 = np.zeros_like(self.G)
    for i in xrange(128):
      a = self.preprocess(rnd_warp(img),self.size)
      A = cv2.dft(a, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
      self.H1 += cv2.mulSpectrums(self.G, A, 0, conjB=True)
      self.H2 += cv2.mulSpectrums(   A, A, 0, conjB=True)

    #print "init imgF:",A.shape
    #print "init H1",self.H1.shape
    #print "init H2",self.H2.shape
    self.update_kernel()
Esempio n. 29
0
  def __prepare_convolution_terms(self):
    self.G = cv2.dft(self.g, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
    self.H1 = np.zeros_like(self.G)
    self.H2 = np.zeros_like(self.G)

    a = self.preprocess_frame(self.template)

    # compute the DFT of the image
    A = cv2.dft(a, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)

    # get correlation between G and A, without flags
    self.H1 += cv2.mulSpectrums(self.G, A, 0, conjB=True)
    # get correlation between A and A, without flags
    self.H2 += cv2.mulSpectrums(A, A, 0, conjB=True)
Esempio n. 30
0
  def init_training_data(self, frame, count=128):
    img = self.get_target_img_from_frame(frame)
    self.H1 = np.zeros_like(self.G)
    self.H2 = np.zeros_like(self.G)

    for i in xrange(128):
      a = self.preprocess(rnd_warp(img))
      A = cv2.dft(a, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
      self.H1 += cv2.mulSpectrums(self.G, A, 0, conjB=True)
      self.H2 += cv2.mulSpectrums(A, A, 0, conjB=True)

    self.update_kernel()
    self.update(frame)

    return self
Esempio n. 31
0
def complexDivide(G, F) :
  
  top = cv.mulSpectrums(G, F, flags=cv.DFT_COMPLEX_OUTPUT, conjB=True) # Top is G*(F conjugate)
  bot = cv.mulSpectrums(F, F, flags=cv.DFT_COMPLEX_OUTPUT, conjB=True) # Bot is F*(F conjugate)
  
  # Bottom is strictly real and we should divide real and complex parts by it
  botRe = [np.float32(bot), np.zeros(bot.shape, np.float32)]
  botRe = cv.split(bot)
  botRe[1] = botRe[0].copy()
  bot = cv.merge(botRe)

  # Do the actual division
  H = np.divide(top, bot)
  
  return H
Esempio n. 32
0
def cv2_convolution(image, b):
  dft_m = cv2.getOptimalDFTSize(image.shape[0] + b.shape[0] - 1)
  dft_n = cv2.getOptimalDFTSize(image.shape[1] + b.shape[1] - 1)
  d = b.shape[0]
  c = np.zeros((image.shape[0] + d - 1, image.shape[1] + d - 1), dtype='uint8')
  # getting gaussian dft
  dft_b = np.zeros((dft_m, dft_n), dtype='float64')
  dft_b[:b.shape[0], :b.shape[1]] = b
  dft_b = cv2.dft(dft_b, flags=cv2.DFT_REAL_OUTPUT)
  # getting layers dft
  dfts = []
  new_channels = []
  channels = cv2.split(image)
  for i, channel in enumerate(channels):
    #cv2.imshow('channel %d'%i, channel)
    a = np.array(channel, dtype='float64')
    dft_a = np.zeros((dft_m, dft_n), dtype='float64')
    dft_a[:a.shape[0], :a.shape[1]] = a
    dft_a = cv2.dft(dft_a, flags=cv2.DFT_REAL_OUTPUT)
    dft_a = cv2.mulSpectrums(dft_a, dft_b, 0)
    dft_a = cv2.idft(dft_a, flags= cv2.DFT_SCALE | cv2.DFT_REAL_OUTPUT)
    tmp = dft_a[d/2:a.shape[0] + d/2, d/2:a.shape[1] + d/2]
    channel = np.array(tmp, dtype='uint8')
    #cv2.imshow('new channel %d'%i, channel)
    new_channels.append(channel)
  result = cv2.merge(new_channels)
  return result
def homomorphic():
  global yh, yl, c, d0, complex
  du = np.zeros(complex.shape, dtype=np.float32)
  #H(u, v)
  for u in range(dft_M):
    for v in range(dft_N):
      du[u, v] = sqrt((u - dft_M / 2.0) * (u - dft_M / 2.0) +
              (v - dft_N / 2.0) * (v - dft_N / 2.0))

  du2 = cv2.multiply(du, du) / (d0 * d0)
  re = np.exp(-c * du2)
  H = (yh - yl) * (1 - re) + yl
  #S(u, v)
  filtered = cv2.mulSpectrums(complex, H, 0)
  #inverse DFT (does the shift back first)
  filtered = np.fft.ifftshift(filtered)
  filtered = cv2.idft(filtered)
  #normalization to be representable
  filtered = cv2.magnitude(filtered[:, :, 0], filtered[:, :, 1])
  cv2.normalize(filtered, filtered, 0, 1, cv2.NORM_MINMAX)
  #g(x, y) = exp(s(x, y))
  filtered = np.exp(filtered)
  cv2.normalize(filtered, filtered, 0, 1, cv2.NORM_MINMAX)

  cv2.namedWindow('homomorphic', cv2.WINDOW_NORMAL)
  cv2.imshow("homomorphic", filtered)
  cv2.resizeWindow("homomorphic", 600, 550)
Esempio n. 34
0
  def deconvolve(self, img):
    """Remove impulse response function from ping

    Copy from https://github.com/pvazteixeira/multibeam
    """
    img = np.float32(img)

    img_f = cv2.dft(img, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
    psf_padded = np.zeros_like(img)
    kh, kw = self.psf.shape
    psf_padded[:kh, :kw] = self.psf

    # compute (padded) psf's DFT
    psf_f = cv2.dft(psf_padded, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT, nonzeroRows=kh)

    psf_f_2 = (psf_f ** 2).sum(-1)
    ipsf_f = psf_f / (psf_f_2 + self.noise)[..., np.newaxis]

    result_f = cv2.mulSpectrums(img_f, ipsf_f, 0)
    result = cv2.idft(result_f, flags=cv2.DFT_SCALE | cv2.DFT_REAL_OUTPUT)

    result = np.roll(result, -kh // 2, 0)
    result = np.roll(result, -kw // 2, 1)

    # clip to 0-1 range
    result[result < 0] = 0
    result = (np.max(img) / np.max(result)) * result

    return result.astype(np.float32)
Esempio n. 35
0
def cv2_deconvolution(image, b):
  dft_m = cv2.getOptimalDFTSize(image.shape[0] + b.shape[0] - 1)
  dft_n = cv2.getOptimalDFTSize(image.shape[1] + b.shape[1] - 1)
  c = np.zeros((image.shape[0] + d - 1, image.shape[1] + d - 1), dtype='uint8')
  # getting gaussian dft
  dft_b = np.zeros((dft_m, dft_n), dtype='float64')
  dft_b[:b.shape[0], :b.shape[1]] = b
  psf = cv2.dft(dft_b, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
  psf2 = (psf**2).sum(-1)
  ipsf = psf / (psf2 + 0.7)[..., np.newaxis]
  # getting layers dft
  dfts = []
  new_channels = []
  channels = cv2.split(image)
  for i, channel in enumerate(channels):
    #cv2.imshow('channel %d'%i, channel)
    a = np.array(channel, dtype='float64')
    dft_a = np.zeros((dft_m, dft_n), dtype='float64')
    dft_a[:a.shape[0], :a.shape[1]] = a
    print 'deconv'
    dft_a = cv2.dft(dft_a, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
    dft_a = cv2.mulSpectrums(dft_a, ipsf, 0)
    print dft_a
    dft_a = cv2.idft(dft_a, flags=cv2.DFT_SCALE | cv2.DFT_REAL_OUTPUT)
    print dft_a
    tmp = dft_a[d/2:a.shape[0] + d/2, d/2:a.shape[1] + d/2]
    channel = np.array(tmp, dtype='uint8')
    cv2.imshow('new channel %d'%i, channel)
    new_channels.append(channel)
  result = cv2.merge(new_channels)
  return result
Esempio n. 36
0
def aplicar_filtro(magn, filtro):
  # Filtro para o domínio da frequência
  fmg, ffs = tf_complexa(filtro)
  # Aplicar
  rmg = cv.mulSpectrums(magn, fmg, cv.DFT_ROWS)
  rmg = np.fft.ifftshift(rmg, axes=None)
  return rmg
Esempio n. 37
0
def cv2_deconvolution(image, b):
  dft_m = cv2.getOptimalDFTSize(image.shape[0] + b.shape[0] - 1)
  dft_n = cv2.getOptimalDFTSize(image.shape[1] + b.shape[1] - 1)
  c = np.zeros((image.shape[0] + d - 1, image.shape[1] + d - 1),
         dtype='uint8')
  # getting gaussian dft
  dft_b = np.zeros((dft_m, dft_n), dtype='float64')
  dft_b[:b.shape[0], :b.shape[1]] = b
  psf = cv2.dft(dft_b, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
  psf2 = (psf**2).sum(-1)
  ipsf = psf / (psf2 + 0.7)[..., np.newaxis]
  # getting layers dft
  dfts = []
  new_channels = []
  channels = cv2.split(image)
  for i, channel in enumerate(channels):
    #cv2.imshow('channel %d'%i, channel)
    a = np.array(channel, dtype='float64')
    dft_a = np.zeros((dft_m, dft_n), dtype='float64')
    dft_a[:a.shape[0], :a.shape[1]] = a
    print 'deconv'
    dft_a = cv2.dft(dft_a, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
    dft_a = cv2.mulSpectrums(dft_a, ipsf, 0)
    print dft_a
    dft_a = cv2.idft(dft_a, flags=cv2.DFT_SCALE | cv2.DFT_REAL_OUTPUT)
    print dft_a
    tmp = dft_a[d / 2:a.shape[0] + d / 2, d / 2:a.shape[1] + d / 2]
    channel = np.array(tmp, dtype='uint8')
    cv2.imshow('new channel %d' % i, channel)
    new_channels.append(channel)
  result = cv2.merge(new_channels)
  return result
Esempio n. 38
0
  def update(_):
    ang = np.deg2rad(cv2.getTrackbarPos('angle', win))
    d = cv2.getTrackbarPos('d', win)
    noise = 10**(-0.1 * cv2.getTrackbarPos('SNR (db)', win))

    if defocus:
      pointspread = defocus_kernel(d)
    else:
      pointspread = motion_kernel(ang, d)

    pointspread /= pointspread.sum()
    pointspread_pad = np.zeros_like(img)
    kh, kw = pointspread.shape
    pointspread_pad[:kh, :kw] = pointspread
    PSF = cv2.dft(pointspread_pad,
           flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT,
           nonzeroRows=kh)
    PSF2 = (PSF**2).sum(-1)
    iPSF = PSF / (PSF2 + noise)[..., np.newaxis]
    RES = cv2.mulSpectrums(IMG, iPSF, 0)
    result = cv2.idft(RES, flags=cv2.DFT_SCALE | cv2.DFT_REAL_OUTPUT)
    result = np.roll(result, -kh // 2, 0)
    result = np.roll(result, -kw // 2, 1)

    cv2.imwrite('../Generated/bot_blur.jpg', 255 * result)
    cv2.destroyAllWindows()
Esempio n. 39
0
  def _polynomial_correlation(self, x1, x2, a, b):
    xcorr = cv2.mulSpectrums(fft2(x1), fft2(x2), 0, conjB=True)
    xcorr = fftshift(real(ifft2(xcorr)))

    out = (xcorr / x1.size + a) ** b

    return out
Esempio n. 40
0
def cv2_convolution(image, b):
  dft_m = cv2.getOptimalDFTSize(image.shape[0] + b.shape[0] - 1)
  dft_n = cv2.getOptimalDFTSize(image.shape[1] + b.shape[1] - 1)
  d = b.shape[0]
  c = np.zeros((image.shape[0] + d - 1, image.shape[1] + d - 1),
         dtype='uint8')
  # getting gaussian dft
  dft_b = np.zeros((dft_m, dft_n), dtype='float64')
  dft_b[:b.shape[0], :b.shape[1]] = b
  dft_b = cv2.dft(dft_b, flags=cv2.DFT_REAL_OUTPUT)
  # getting layers dft
  dfts = []
  new_channels = []
  channels = cv2.split(image)
  for i, channel in enumerate(channels):
    #cv2.imshow('channel %d'%i, channel)
    a = np.array(channel, dtype='float64')
    dft_a = np.zeros((dft_m, dft_n), dtype='float64')
    dft_a[:a.shape[0], :a.shape[1]] = a
    dft_a = cv2.dft(dft_a, flags=cv2.DFT_REAL_OUTPUT)
    dft_a = cv2.mulSpectrums(dft_a, dft_b, 0)
    dft_a = cv2.idft(dft_a, flags=cv2.DFT_SCALE | cv2.DFT_REAL_OUTPUT)
    tmp = dft_a[d / 2:a.shape[0] + d / 2, d / 2:a.shape[1] + d / 2]
    channel = np.array(tmp, dtype='uint8')
    #cv2.imshow('new channel %d'%i, channel)
    new_channels.append(channel)
  result = cv2.merge(new_channels)
  return result
  def apply_channel_deconvolution (self, img, psfsize=10, snrVal=8):  # Based on deconvolution.py in python samples of opencv
    
    img = img.astype('double')/255.0
    img = self.blur_edge(img)
    IMG = cv2.dft(img, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
  
    if (psfsize==0): return img
    
    defocus = True
  
    ang = 0
    d = psfsize
    snr = snrVal
    noise = 10**(-0.1*snr)

    if defocus:
      psf = self.defocus_kernel(d)
    else:
      psf = self.motion_kernel(ang, d)

    psf /= psf.sum()
    psf_pad = np.zeros_like(img)
    kh, kw = psf.shape
    psf_pad[:kh, :kw] = psf
    PSF = cv2.dft(psf_pad, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT, nonzeroRows = kh)
    PSF2 = (PSF**2).sum(-1)
    iPSF = PSF / (PSF2 + noise)[...,np.newaxis]
    RES = cv2.mulSpectrums(IMG, iPSF, 0)
    res = cv2.idft(RES, flags=cv2.DFT_SCALE | cv2.DFT_REAL_OUTPUT )
    res = np.roll(res, -kh//2, 0)
    res = np.roll(res, -kw//2, 1)

    return res
Esempio n. 42
0
def fft2Conv(I, kernel, borderType=cv2.BORDER_DEFAULT):
  #图像矩阵的高、宽
  R, C = I.shape[:2]
  #卷积核的高、宽
  r, c = kernel.shape[:2]
  #卷积核的半径
  tb = (r - 1) / 2
  lr = (c - 1) / 2
  #第一步:扩充边界
  I_padded = cv2.copyMakeBorder(I, tb, tb, lr, lr, borderType)
  #第二步:对 I_padded 和 kernel 右侧和下侧补零
  #满足二维快速傅里叶变换的行数、列数
  rows = cv2.getOptimalDFTSize(I_padded.shape[0] + r - 1)
  cols = cv2.getOptimalDFTSize(I_padded.shape[1] + c - 1)
  #补零
  I_padded_zeros = np.zeros((rows, cols), np.float64)
  I_padded_zeros[:I_padded.shape[0], :I_padded.shape[1]] = I_padded
  kernel_zeros = np.zeros((rows, cols), np.float64)
  kernel_zeros[:kernel.shape[0], :kernel.shape[1]] = kernel
  #第三步:快速傅里叶变换
  fft2_Ipz = np.zeros((rows, cols, 2), np.float64)
  cv2.dft(I_padded_zeros, fft2_Ipz, cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
  fft2_kz = np.zeros((rows, cols, 2), np.float64)
  cv2.dft(kernel_zeros, fft2_kz, cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
  #第四步:两个快速傅里叶变换点乘
  Ipz_rz = cv2.mulSpectrums(fft2_Ipz, fft2_kz, cv2.DFT_ROWS)
  #第五步:傅里叶逆变换,并只取实部
  ifft2FullConv = np.zeros((rows, cols), np.float64)
  cv2.dft(Ipz_rz, ifft2FullConv,
      cv2.DFT_REAL_OUTPUT + cv2.DFT_INVERSE + cv2.DFT_SCALE)
  print np.max(ifft2FullConv)
  #第六步:裁剪,同输入的图像矩阵尺寸一样
  sameConv = np.copy(ifft2FullConv[r - 1:R + r - 1, c - 1:C + c - 1])
  return sameConv
Esempio n. 43
0
 def correlate(self, img):
   C = cv2.mulSpectrums(cv2.dft(img, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT), self.H, 0, conjB=True)
   resp = cv2.idft(C, flags=cv2.DFT_SCALE | cv2.DFT_REAL_OUTPUT)
   h, w = resp.shape
   _, mval, _, (mx, my) = cv2.minMaxLoc(resp)
   side_resp = resp.copy()
   cv2.rectangle(side_resp, (mx-5, my-5), (mx+5, my+5), 0, -1)
   smean, sstd = side_resp.mean(), side_resp.std()
   psr = (mval-smean) / (sstd+eps)
   return resp, (mx-w//2, my-h//2), psr
Esempio n. 44
0
  def __init__(self, frame, rect):
    # Get frame size
    x1, y1, x2, y2 = rect

    # Resize to fft window
    w, h = map(cv2.getOptimalDFTSize, [x2-x1, y2-y1])
    x1, y1 = (x1+x2-w)//2, (y1+y2-h)//2

    # Store position and size relative to frame
    self.pos = x, y = x1+0.5*(w-1), y1+0.5*(h-1)
    self.size = w, h

    # Crop template image from frame
    img = cv2.getRectSubPix(frame, (w, h), (x, y))
    img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

    # Create Hanning window (weighting of values from center)
    self.win = cv2.createHanningWindow((w, h), cv2.CV_32F)

    # Create output image (centered Gaussian point--for correlation)
    g = np.zeros((h, w), np.float32)
    g[h//2, w//2] = 1
    g = cv2.GaussianBlur(g, (-1, -1), 2.0)
    g /= g.max()

    # Save the desired output image in frequency space
    self.G = cv2.dft(g, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)

    # Create transformed variants of input
    self.H1 = np.zeros_like(self.G)
    self.H2 = np.zeros_like(self.G)
    for i in xrange(128):
      # Preprocess, get DFT
      a = self.preprocess(rnd_warp(img))
      A = cv2.dft(a, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)

      self.H1 += cv2.mulSpectrums(self.G, A, 0, conjB=True) # Sum of G x F*
      self.H2 += cv2.mulSpectrums(   A, A, 0, conjB=True) # Sum of F x F*

    # Update filter
    self.update_kernel()
    self.update(frame)
Esempio n. 45
0
def filterImg(img,filtro_magnitud):
  """Filtro para imágenes de un canal"""
  
  
  #como la fase del filtro es 0 la conversión de polar a cartesiano es directa (magnitud->x, fase->y)
  filtro=np.array([filtro_magnitud,np.zeros(filtro_magnitud.shape)]).swapaxes(0,2).swapaxes(0,1)
  imgf=cv.dft(np.float32(img), flags=cv.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
  
  imgf=cv.mulSpectrums(imgf, np.float32(filtro), cv.DFT_ROWS)
  
  return cv.idft(imgf, flags=cv.DFT_REAL_OUTPUT | cv.DFT_SCALE)
Esempio n. 46
0
 def correlate(self, img):
   C = cv2.mulSpectrums(cv2.dft(img, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT), self.H, 0, conjB=True)
   resp = cv2.idft(C, flags=cv2.DFT_SCALE | cv2.DFT_REAL_OUTPUT)
   h, w = resp.shape
   _, mval, _, (mx, my) = cv2.minMaxLoc(resp)
   fmx = vertex(mx, *resp[my,mx-1:mx+2]) if (1 <= mx <= w-1) else mx
   fmy = vertex(my, *resp[my-1:my+2,mx]) if (1 <= my <= h-1) else my
   #print (mx - w//2, my - h//2), (fmx - w//2, fmy - h//2)
   side_resp = resp.copy()
   cv2.rectangle(side_resp, (mx-5, my-5), (mx+5, my+5), 0, -1)
   smean, sstd = side_resp.mean(), side_resp.std()
   psr = (mval-smean) / (sstd+eps)
   return resp, (fmx-w//2, fmy-h//2), psr
Esempio n. 47
0
  def get_shift(self, imgA, imgB):
    rv = np.array([0.0, 0.0])
    if (imgA is not None) and (imgB is not None) and (imgA.shape==imgB.shape):
      # Phase correlation.
      A = cv2.dft(imgA)
      B = cv2.dft(imgB)
      AB = cv2.mulSpectrums(A, B, flags=0, conjB=True)
      normAB = cv2.norm(AB)
      if (normAB != 0.0):
        crosspower = AB / normAB
        shift = cv2.idft(crosspower)
        shift0 = np.roll(shift, int(shift.shape[0]/2), 0)
        shift00 = np.roll(shift0, int(shift.shape[1]/2), 1) # Roll the matrix so 0,0 goes to the center of the image.
        
        # Get the coordinates of the maximum shift.
        kShift = np.argmax(shift00)
        (iShift,jShift) = np.unravel_index(kShift, shift00.shape)
  
        # Get weighted centroid of a region around the peak, for sub-pixel accuracy.
        w = 7
        r = int((w-1)/2)
        i0 = clip(iShift-r, 0, shift00.shape[0]-1)
        i1 = clip(iShift+r, 0, shift00.shape[0]-1)+1
        j0 = clip(jShift-r, 0, shift00.shape[1]-1)
        j1 = clip(jShift+r, 0, shift00.shape[1]-1)+1
        peak = shift00[i0:i1].T[j0:j1].T
        moments = cv2.moments(peak, binaryImage=False)
              
        if (moments['m00'] != 0.0):
          iShiftSubpixel = moments['m01']/moments['m00'] + float(i0)
          jShiftSubpixel = moments['m10']/moments['m00'] + float(j0)
        else:
          iShiftSubpixel = float(shift.shape[0])/2.0
          jShiftSubpixel = float(shift.shape[1])/2.0
        
        # Accomodate the matrix roll we did above.
        iShiftSubpixel -= float(shift.shape[0])/2.0
        jShiftSubpixel -= float(shift.shape[1])/2.0
  
        # Convert unsigned shifts to signed shifts. 
        height = float(shift00.shape[0])
        width = float(shift00.shape[1])
        iShiftSubpixel = ((iShiftSubpixel+height/2.0) % height) - height/2.0
        jShiftSubpixel = ((jShiftSubpixel+width/2.0) % width) - width/2.0
        
        rv = np.array([iShiftSubpixel, jShiftSubpixel])

      
    return rv
Esempio n. 48
0
def apply_filter(img, ftype, flen, ksize=-1, ori=0):
  """
    Apply a particular deblur filter.

    :param str ftype:
      Filter type.

    :param int ksize:
      Kernel size.

    :param int flen:
      Filter length (must be strictly smaller than the kernel size).

    :param int ori:
      Optional kernel orientation. Unused for circular kernels.
  """

  if ksize < 0:
    ksize = flen

  assert ksize >= flen, "kernel size must not be less than filter length"

  img = np.array(img, dtype=np.float32)

  # frequency domain representation of the image
  img = blur_edge(img, flen)
  img_gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_RGB2GRAY)
  IMG = cv2.dft(img_gray, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
  print(IMG)

  # make the PSF for deblurring
  if ftype == "linear":
    psf = makeLinearKernel(ksize=ksize, flen=flen, angle=ori)
  else:
    psf = makeCircularKernel(ksize=ksize, flen=flen)

  # perform the deconvolution
  psf_pad = np.zeros_like(img_gray)
  kh, kw = psf.shape
  psf_pad[:kh, :kw] = psf
  PSF = cv2.dft(psf_pad, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT, nonzeroRows=kh)
  PSF2 = (PSF**2).sum(-1)
  iPSF = PSF / (PSF2 + 10**5)[...,np.newaxis]
  RES = cv2.mulSpectrums(IMG, iPSF, 0)
  res = cv2.idft(RES, flags=cv2.DFT_SCALE | cv2.DFT_REAL_OUTPUT)
  res = np.roll(res, -kh//2, 0)
  res = np.roll(res, -kw//2, 1)
  def correlate(self, img,size):
    #print "new size in correlate",size
    self.H = self.resizeFFT(self.H,size)

##    H1 = cv2.resize(self.H[...,0],None,fx=lk_ratio[0], fy=lk_ratio[1], interpolation = cv2.INTER_CUBIC)
##    H2 = cv2.resize(self.H[...,1],None,fx=lk_ratio[0], fy=lk_ratio[1], interpolation = cv2.INTER_CUBIC)
##    self.H = np.dstack([H1,H2]).copy()
    FFT_img = cv2.dft(img, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
    #print "imgF:",FFT_img.shape,"filterF:",self.H.shape
    C = cv2.mulSpectrums(FFT_img, self.H, 0, conjB=True)
    resp = cv2.idft(C, flags=cv2.DFT_SCALE | cv2.DFT_REAL_OUTPUT)
    h, w = resp.shape
    #print "resp shape:",resp.shape
    _, mval, _, (mx, my) = cv2.minMaxLoc(resp)
    side_resp = resp.copy()
    cv2.rectangle(side_resp, (mx-5, my-5), (mx+5, my+5), 0, -1)
    smean, sstd = side_resp.mean(), side_resp.std()
    psr = (mval-smean) / (sstd+eps)
    return resp, (mx-w//2, my-h//2), psr
Esempio n. 50
0
  def correlate(self, img):
    # Multiply the image with the filter (in frequency space)
    C = cv2.mulSpectrums(cv2.dft(img, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT), self.H, 0, conjB=True)

    # Convert back to RGB space
    resp = cv2.idft(C, flags=cv2.DFT_SCALE | cv2.DFT_REAL_OUTPUT)

    # Look for peak
    h, w = resp.shape
    _, mval, _, (mx, my) = cv2.minMaxLoc(resp)

    # Get the isolated peak response (should be a Gaussian point)
    side_resp = resp.copy()
    cv2.rectangle(side_resp, (mx-5, my-5), (mx+5, my+5), 0, -1)

    # Calculate the match probability
    smean, sstd = side_resp.mean(), side_resp.std()
    psr = (mval-smean) / (sstd+eps)

    return resp, (mx-w//2, my-h//2), psr
Esempio n. 51
0
  def update(_):
    ang = np.deg2rad( cv2.getTrackbarPos('angle', win) )
    d = cv2.getTrackbarPos('d', win)
    noise = 10**(-0.1*cv2.getTrackbarPos('SNR (db)', win))

    if defocus:
      psf = defocus_kernel(d)
    else:
      psf = motion_kernel(ang, d)
    cv2.imshow('psf', psf)

    psf /= psf.sum()
    psf_pad = np.zeros_like(img)
    kh, kw = psf.shape
    psf_pad[:kh, :kw] = psf
    PSF = cv2.dft(psf_pad, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT, nonzeroRows = kh)
    PSF2 = (PSF**2).sum(-1)
    iPSF = PSF / (PSF2 + noise)[...,np.newaxis]
    RES = cv2.mulSpectrums(IMG, iPSF, 0)
    res = cv2.idft(RES, flags=cv2.DFT_SCALE | cv2.DFT_REAL_OUTPUT )
    res = np.roll(res, -kh//2, 0)
    res = np.roll(res, -kw//2, 1)
    cv2.imshow(win, res)
Esempio n. 52
0
  def externalCall(self):
    image = self.inputImageName.data


    imagef = np.float32(image)/255.0
    d = 60
    noise = 10**(-0.1*5)
    psf = self.defocus_kernel(d, 100)
    cv2.imshow('psf', psf)


    #cv2.imshow('spektralblur',spektralblur)

    bluredge = self.blur_edge(imagef)
    se = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (7,7))
    bluredge = cv2.erode(bluredge, se)    dftimg = cv2.dft(bluredge, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)

    #----

    psf /= psf.sum()
    psf_pad = np.zeros_like(bluredge)
    kh, kw = psf.shape
    psf_pad[:kh, :kw] = psf
    PSF = cv2.dft(psf_pad, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT, nonzeroRows=kh)
    PSF2 = (PSF**2).sum(-1)
    iPSF = PSF / (PSF2 + noise)[..., np.newaxis]
    RES = cv2.mulSpectrums(dftimg, iPSF, 0)
    deconvolve = cv2.idft(RES, flags=cv2.DFT_SCALE | cv2.DFT_REAL_OUTPUT )
    deconvolve = np.roll(deconvolve, -kh//2, 0)
    deconvolve = np.roll(deconvolve, -kw//2, 1)

    self.outputImageName.data = deconvolve
  def update(self, frame, lk_info):
    #print "update entered"
    lk_centre,lk_ratio = lk_info

    (x, y), (w, h) = self.pos, self.size
    ratio = sum(lk_ratio)/2.0

    w = int(w*ratio)
    h = int(h*ratio)

    if w>max_ratio*self.org_size[0]:
      w=int(max_ratio*self.org_size[0])

    if h>max_ratio*self.org_size[1]:
      h=int(max_ratio*self.org_size[1])

    if w<min_ratio*self.org_size[0]:
      w=int(min_ratio*self.org_size[0])

    if h<min_ratio*self.org_size[1]:
      h=int(min_ratio*self.org_size[1])

    self.size = (w,h)
    self.last_img = img = cv2.getRectSubPix(frame, self.size, (x, y))
    frameVis = frame.copy()
    img = self.preprocess(img,self.size)
    self.last_resp, (dx, dy), self.psr = self.correlate(img,self.size)
    self.good = self.psr > 8.0

    ######## particle filter implementation #########################
    self.PF_number = int(max_particles*np.arctan(3-self.psr/4)/np.pi+max_particles/2+min_particles)
    self.f = np.array([])

    if(self.PF_number > self.prev_PF_count):
      new_pts = np.ones((self.PF_number-self.prev_PF_count, 2), int) * self.pos
      self.pt = np.vstack([self.pt,new_pts])

    elif(self.PF_number < self.prev_PF_count):
      temp_pts = self.pt.tolist()
      n_pop = self.prev_PF_count - self.PF_number
      for i in range(n_pop):
        temp_pts.pop()
      self.pt = np.asarray(temp_pts)
    else:
      pass

    self.pt += np.random.uniform(-stepsize_PF, stepsize_PF, self.pt.shape)
    self.pt = self.pt.clip(np.zeros(2), np.array(frame.shape)-1).astype(int)

    PF_good = sum(self.pt.std(axis = 0)<PF_std)>0
    #print PF_good
    #print self.pt.std(axis = 0)

    for i,point in enumerate(self.pt):
      co_xy = tuple(point)
      self.last_img_PF = img_PF = cv2.getRectSubPix(frame,self.size, co_xy)
      img_PF = self.preprocess(img_PF,self.size)
      last_resp_PF, (dx_PF, dy_PF), PF_PSR = self.correlate(img_PF,self.size)
      good_PF = PF_PSR > 8.0
      #self.f[i] = PF_PSR
      self.f = np.append(self.f,PF_PSR)
      cv2.circle(frameVis, co_xy, 1, 255, -1)

    self.f0 = np.ones(self.PF_number)*psr_PF
    ## atan(x-8)/pi+1/2
    ##weights = 1./(1. + (self.f0-self.f)**2)
    weights = (np.arctan(wt_param*(self.f-self.f0))/np.pi)+0.5
    weights /= sum(weights)
    new_co_xy = np.sum(self.pt.T*weights, axis=1)
    new_co_xy = tuple(new_co_xy.astype(np.int))

    cv2.circle(frameVis,new_co_xy,3,255,-1)
    cv2.imshow('test',frameVis)

    if 1./sum(weights**2) < n_PF/2.:
      self.pt = self.pt[resample(weights),:]

    self.prev_PF_count = self.PF_number

    bbc.lk_ready = True
    bbc.restartingLK = True

    if not self.good:
      if PF_good and PF_ON:
        print "using PF"
        self.pos = new_co_xy
      else:
        return
    else:
      self.pos = x+dx, y+dy

##    if not self.good:
##      self.pos = lk_centre
##      self.last_img = img = cv2.getRectSubPix(frame, self.size, self.pos)
##      img = self.preprocess(img,self.size)
##      self.last_resp, (dxxx, dyyy), self.psr = self.correlate(img,self.size)
##      self.good = self.psr > 8.0
##
##      if not self.good:
##        return
##      else:
##        self.using_lk = True
##
##    if not self.using_lk:
##      self.pos = (x+dx, y+dy)

    self.last_img = img = cv2.getRectSubPix(frame, self.size, self.pos)
    img = self.preprocess(img,self.size)
    #print "img shape:",img.shape

    A = cv2.dft(img, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
    g = np.zeros((h, w), np.float32)
    g[h//2, w//2] = 1
    g = cv2.GaussianBlur(g, (-1, -1), 2.0)
    g /= g.max()

    self.G = cv2.dft(g, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)


    H1 = cv2.mulSpectrums(self.G, A, 0, conjB=True)
    H2 = cv2.mulSpectrums(   A, A, 0, conjB=True)

    self.H1 = self.resizeFFT(self.H1,self.size)
    self.H2 = self.resizeFFT(self.H2,self.size)

    self.H1 = self.H1 * (1.0-rate) + H1 * rate
    self.H2 = self.H2 * (1.0-rate) + H2 * rate
    self.update_kernel()
Esempio n. 54
0
def shc_opencv(d0,d1):

  '''
  Read DocString for SHC
  '''
  
  d0 = np.float32(d0 - d0.mean())
  d1 = np.float32(d1 - d1.mean())
  
  if d0.shape != d1.shape:
    raise ValueError("Input shapes do not match")

  if d0.ndim > 2:
    raise ValueError("Only 1-d or 2-d data supported")
    
  ## one dimensional case 
  if d0.ndim == 1:
    ## Manually Pad Arrays for DFT Optimization
    rows = (d0.shape)[0]
    nrows = cv2.getOptimalDFTSize(rows)
    d0n = np.zeros((nrows))
    d1n = np.zeros((nrows))
    d0n[:rows] = d0
    d1n[:rows] = d1
    ## Fourier Phase Correlation
    d0_dft = cv2.dft(d0, flags = cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
    d1_dft = cv2.dft(d1, flags = cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
    d01 = cv2.mulSpectrums(d0_dft,d1_dft,flags = 0, conjB = True)
    id01 = cv2.idft(d01, flags = cv2.DFT_SCALE | cv2.DFT_REAL_OUTPUT)
    cc = np.fft.fftshift(np.abs(id01))
    xmax = cc.argmax()
    ## Polyfit of degree 2 for three points, extremum
    c1 = (cc[xmax+1]-cc[xmax-1])/2.
    c2 = cc[xmax+1]-c1-cc[xmax]
    xmax = xmax - c1/c2/2.
    return xmax - d0.shape[0]/2
    
  ## two dimensional case
  if d0.ndim == 2:  
    ## Manually Pad Arrays for DFT Optimization
    rows, cols = d0.shape
    nrows = cv2.getOptimalDFTSize(rows)
    ncols = cv2.getOptimalDFTSize(cols)
    d0n = np.zeros((nrows,ncols))
    d1n = np.zeros((nrows,ncols))
    d0n[:rows,:cols] = d0
    d1n[:rows,:cols] = d1
    ## Fourier Phase Correlation
    d0_dft = cv2.dft(np.float32(d0n), flags = cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
    d1_dft = cv2.dft(np.float32(d1n), flags = cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
    d01 = cv2.mulSpectrums(d0_dft,d1_dft,flags = 0, conjB = True)
    id01 = cv2.idft(d01, flags = cv2.DFT_SCALE | cv2.DFT_REAL_OUTPUT)
    cc = np.fft.fftshift(np.abs(id01))
    indices = np.where(cc == cc.max())
    rmax = (indices[0])[0]
    cmax = (indices[1])[0]
    ## Interpolate to sub-pixel accuracy 
    if (rmax*cmax >= 0) and (rmax < d0n.shape[0]) and (cmax < d0n.shape[1]):
      ## interpolate to sub-pixel accuracy
      ## we use a quadratic estimator as in Tian and Huhns (1986) pg 222
      denom = 2.*(2.*cc.max() - cc[rmax+1,cmax] - cc[rmax-1, cmax])
      rfra = (rmax) + (cc[rmax+1,cmax] -cc[rmax-1,cmax])/denom
      denom = 2.*(2.*cc.max() - cc[rmax,cmax+1] - cc[rmax, cmax-1])
      cfra = (cmax) + (cc[rmax,cmax+1] -cc[rmax,cmax-1])/denom
      rmax = rfra
      cmax = cfra
    return np.array([rmax - d0n.shape[0]/2. , cmax - d0n.shape[1]/2.])
Esempio n. 55
0
def convolveWithDFT(a, b, verbose=False):
 '''
 Returns a convolved with b. Uses DFT and Convolution Theorem.
 
 :type a: numpy.ndarray
 :type b: numpy.ndarray
 :rtype: numpy.ndarray
 '''
 
 if verbose:
  pbar = progressbar.ProgressBar(widgets=[progressbar.Percentage(), progressbar.Bar()], maxval=4).start() 
 
 # Based on: docs.opencv.org/modules/core/doc/operations_on_arrays.html#dft
 
 # Create result and work out correct size.
 a_rows, a_cols = a.shape
 b_rows, b_cols = b.shape 
 result = np.empty((abs(a_rows-b_rows)+1, abs(a_cols-b_cols)+1))
 
 # Calculate size for DFT
 dft_width = cv2.getOptimalDFTSize((a_cols-b_cols)+1)
 dft_height = cv2.getOptimalDFTSize((a_rows-b_rows)+1)
 
 # Tranform a and b to fourier domain.
 # Complexity: O(n**2 * log2(n)
 
 # Create temporary buffers.
 temp_a = np.zeros((dft_height, dft_width))
 temp_b = np.zeros((dft_height, dft_width))
 
 # Copy a and b to top left conerns of temporary buffers.
 temp_a[0:a_cols, 0:a_rows] = a
 temp_b[0:b_cols, 0:b_rows] = b
 
 # Transform padded a&b in place.
 # Use nonzeroRows hint for faster processing.
 cv2.dft(temp_a, temp_a, 0, a_rows)
 if verbose:
  pbar.update(1)
 cv2.dft(temp_b, temp_b, 0, b_rows)
 if verbose:
  pbar.update(2)
 
 # By convolution theorem multiplication in fourier domain is equivalent to convolution
 # in original domain.
 # Perform per element multiplication.
 # Complexity: O(n**2)
 temp_a = cv2.mulSpectrums(temp_a, temp_b, False)
 if verbose:
  pbar.update(3)
 
 # Transform result from fourier domain to original domain.
 # Only need first abs(image_rows-kernel_rows)+1 rows of result.
 # Complexity: O(n**2 * log2(n)
 cv2.dft(temp_a, temp_a, cv2.DFT_INVERSE + cv2.DFT_SCALE, result.shape[1])

 result = temp_a[0:result.shape[0], 0:result.shape[1]]
 
 if verbose:
  pbar.finish()
 
 return result
  def update(self, frame, rate = 0.125):
    (x, y), (w, h) = self.pos, self.size
    self.last_img = img = cv2.getRectSubPix(frame, (w, h), (x, y))
    img = self.preprocess(img)
    frameVis = frame.copy()
    self.last_resp, (dx, dy), self.psr = self.correlate(img)
    self.good = self.psr > 8.0

    ######## particle filter implementation #########################
    self.PF_number = int(50*np.arctan(3-self.psr/4)/np.pi+30)
    self.f = np.array([])

    if(self.PF_number > self.prev_PF_count):
      new_pts = np.ones((self.PF_number-self.prev_PF_count, 2), int) * self.pos
      self.pt = np.vstack([self.pt,new_pts])

    elif(self.PF_number < self.prev_PF_count):
      temp_pts = self.pt.tolist()
      n_pop = self.prev_PF_count - self.PF_number
      for i in range(n_pop):
        temp_pts.pop()
      self.pt = np.asarray(temp_pts)
    else:
      pass

    self.pt += np.random.uniform(-stepsize_PF, stepsize_PF, self.pt.shape)
    self.pt = self.pt.clip(np.zeros(2), np.array(frame.shape)-1).astype(int)

    PF_good = sum(self.pt.std(axis = 0)<PF_std)>0
    #print PF_good
    #print self.pt.std(axis = 0)

    for i,point in enumerate(self.pt):
      co_xy = tuple(point)
      self.last_img_PF = img_PF = cv2.getRectSubPix(frame, (w, h), co_xy)
      img_PF = self.preprocess(img_PF)
      last_resp_PF, (dx_PF, dy_PF), PF_PSR = self.correlate(img_PF)
      good_PF = PF_PSR > 8.0
      #self.f[i] = PF_PSR
      self.f = np.append(self.f,PF_PSR)
      cv2.circle(frameVis, co_xy, 1, 255, -1)
## atan(x-8)/pi+1/2
    #weights = 1./(1. + (self.f0-self.f)**2)
    self.f0 = np.ones(self.PF_number)*psr_PF
    #print self.f.shape,self.f0.shape

    weights = (np.arctan(wt_param*(self.f-self.f0))/np.pi)+0.5
    weights /= sum(weights)
    new_co_xy = np.sum(self.pt.T*weights, axis=1)
    new_co_xy = tuple(new_co_xy.astype(np.int))

    cv2.circle(frameVis,new_co_xy,3,255,-1)
    cv2.imshow('test',frameVis)

    if 1./sum(weights**2) < n_PF/2.:
      self.pt = self.pt[resample(weights),:]

    self.prev_PF_count = self.PF_number

    if not self.good:
      if PF_good and PF_ON:
        print "using PF"
        self.pos = new_co_xy
      else:
        return
    else:
      self.pos = x+dx, y+dy

    self.last_img = img = cv2.getRectSubPix(frame, (w, h), self.pos)
    img = self.preprocess(img)

    A = cv2.dft(img, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
    H1 = cv2.mulSpectrums(self.G, A, 0, conjB=True)
    H2 = cv2.mulSpectrums(   A, A, 0, conjB=True)
    self.H1 = self.H1 * (1.0-rate) + H1 * rate
    self.H2 = self.H2 * (1.0-rate) + H2 * rate
    self.update_kernel()
Esempio n. 57
0
'''
fn = '../deblurring/2.png'
ang=0
d=27.3
noise=0.0001

#Calculation
ang=np.deg2rad(ang)
img = cv2.imread(fn, 0)
img = np.float32(img)/255.0
cv2.imshow('input', img)
IMG = cv2.dft(img, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
psf = motion_kernel(ang, d)
#cv2.imshow('psf', psf)
psf /= psf.sum()
psf_pad = np.zeros_like(img)
kh, kw = psf.shape
psf_pad[:kh, :kw] = psf
PSF = cv2.dft(psf_pad, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT, nonzeroRows = kh)
PSF2 = (PSF**2).sum(-1)
iPSF = PSF / (PSF2 + noise)[...,np.newaxis]
RES = cv2.mulSpectrums(IMG, iPSF, 0)
res = cv2.idft(RES, flags=cv2.DFT_SCALE | cv2.DFT_REAL_OUTPUT )
res = np.roll(res, -kh//2, 0)
res = np.roll(res, -kw//2, 1)

#Result
cv2.imshow('Output',res)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
Esempio n. 58
0
def convolute(spec1, spec2):
  flags = cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT | cv2.DFT_SCALE
  return cv2.mulSpectrums(spec1, spec2, flags=flags)
  def update(self, frame, lk_info):
    #print "update entered"
    lk_centre, lk_wh, lk_angle,lk_ratio = lk_info

    (x, y), (w, h) = self.pos, self.size
##    (x, y), (w, h) = lk_centre, self.size

    w = int(w*lk_ratio[0])
    h = int(h*lk_ratio[1])

    if w>max_ratio*self.org_size[0]:
      w=int(max_ratio*self.org_size[0])

    if h>max_ratio*self.org_size[1]:
      h=int(max_ratio*self.org_size[1])

    if w<min_ratio*self.org_size[0]:
      w=int(min_ratio*self.org_size[0])

    if h<0.5*self.org_size[1]:
      h=int(0.5*self.org_size[1])

    self.size = (w,h)
    self.last_img = img = cv2.getRectSubPix(frame, self.size, (x, y))
    frameVis = frame.copy()
    cv2.rectangle(frameVis, (int(x-w/2), int(y-h/2)), (int(x+w/2), int(y+h/2)), 255)

    img = self.preprocess(img,self.size)

    self.last_resp, (dx, dy), self.psr = self.correlate(img,self.size)
    self.good = self.psr > PSR_mosse

    if not self.good:
##      theta = np.arctan2(dy,dx)
##      for i in range(-5,6):
##        self.tx,self.ty = (2.0*x+dx)/2.0 + r*np.cos(theta+i*delta),(2.0*y+dy)/2.0 + r*np.sin(theta+i*delta)
##
##        cv2.rectangle(frameVis, (int(self.tx-w/2),int(self.ty-h/2)), (int(self.tx+w/2),int(self.ty+h/2)), 255)
##        cv2.circle(frameVis, (int(self.tx), int(self.ty)), 2, 255, -1)
##
##        self.last_img = img = cv2.getRectSubPix(frame, self.size, (self.tx, self.ty))
##        img = self.preprocess(img,self.size)
##        self.last_resp, (dx, dy), self.psr = self.correlate(img,self.size)
##        self.good = self.psr>PSR_local
##        cv2.imshow('test',frameVis)
##        if self.good:
##          self.ImpUsed = True
##          print 'i :',i
##          break
      if not self.ImpUsed:
        self.pos = lk_centre
        self.last_img = img = cv2.getRectSubPix(frame, self.size, self.pos)
        img = self.preprocess(img,self.size)
        self.last_resp, (dx, dy), self.psr = self.correlate(img,self.size)
        self.good = self.psr > PSR_lk
        if not self.good:
          return
        else:
          self.using_lk = True

    if self.ImpUsed:
      self.pos = self.tx,self.ty
      self.ImpUsed = False

    if not self.using_lk:
      self.pos = x+dx, y+dy
    self.last_img = img = cv2.getRectSubPix(frame, self.size, self.pos)
    img = self.preprocess(img,self.size)
    #print "img shape:",img.shape

    A = cv2.dft(img, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
    g = np.zeros((h, w), np.float32)
    g[h//2, w//2] = 1
    g = cv2.GaussianBlur(g, (-1, -1), 2.0)
    g /= g.max()

    self.G = cv2.dft(g, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)


    H1 = cv2.mulSpectrums(self.G, A, 0, conjB=True)
    H2 = cv2.mulSpectrums(   A, A, 0, conjB=True)

    self.H1 = self.resizeFFT(self.H1,self.size)
    self.H2 = self.resizeFFT(self.H2,self.size)

    self.H1 = self.H1 * (1.0-rate) + H1 * rate
    self.H2 = self.H2 * (1.0-rate) + H2 * rate
    self.update_kernel()
  def update(self, frame, lk_info, rate = 0.125):
    #print "update entered"
    lk_centre, lk_wh, lk_angle,lk_ratio = lk_info

    (x, y), (w, h) = self.pos, self.size

    w = int(w*lk_ratio[0])
    h = int(h*lk_ratio[1])

    if w>2*self.org_size[0]:
      w=int(2*self.org_size[0])

    if h>2*self.org_size[1]:
      h=int(2*self.org_size[1])

    if w<0.5*self.org_size[0]:
      w=int(0.5*self.org_size[0])

    if h<0.5*self.org_size[1]:
      h=int(0.5*self.org_size[1])    self.size = (w,h)
    self.last_img = img = cv2.getRectSubPix(frame, self.size, (x, y))

    img = self.preprocess(img,self.size)

    self.last_resp, (dx, dy), self.psr = self.correlate(img,self.size)
    self.good = self.psr > 9.0
    if not self.good:
      self.pos = lk_centre

      self.last_img = img = cv2.getRectSubPix(frame, self.size, self.pos)
      img = self.preprocess(img,self.size)
      self.last_resp, (dx, dy), self.psr = self.correlate(img,self.size)
      self.good = self.psr > 8.0
      if not self.good:
        return
      else:
        print "using lk"
        self.using_lk = True

    if not self.using_lk:
      self.pos = x+dx, y+dy
    self.last_img = img = cv2.getRectSubPix(frame, self.size, self.pos)
    img = self.preprocess(img,self.size)
    #print "img shape:",img.shape

    A = cv2.dft(img, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)
    g = np.zeros((h, w), np.float32)
    g[h//2, w//2] = 1
    g = cv2.GaussianBlur(g, (-1, -1), 2.0)
    g /= g.max()

    self.G = cv2.dft(g, flags=cv2.DFT_COMPLEX_OUTPUT)


    H1 = cv2.mulSpectrums(self.G, A, 0, conjB=True)
    H2 = cv2.mulSpectrums(   A, A, 0, conjB=True)

    self.H1 = self.resizeFFT(self.H1,self.size)
    self.H2 = self.resizeFFT(self.H2,self.size)

    self.H1 = self.H1 * (1.0-rate) + H1 * rate
    self.H2 = self.H2 * (1.0-rate) + H2 * rate
    self.update_kernel()