Ejemplo n.º 1
0
def doTaskMain(tinfo):
	'''
	@tinfo 批量操作指令类型
	@执行计划任务
	'''
	cmdstr, ip = ayCmdToConsole(tinfo)
	try:
		type = 'task'
		chooseBatchDef(cmdstr,tinfo,type)
	except Exception as e:
		save_log('ERROR','TASK batch chooseBatchDef error:'+str(e))	
Ejemplo n.º 2
0
def socketDo(connection, addr):
  '''
	server指令处理模块
	@connection: 指令连接对象
	'''

  try:

    rev = socketRev(connection, addr)

    if isConseResult(rev):
      connection.send(encode('result_send_ok'))
    #处理从unctrlpy 传过来的结果信息
    try:
      chooseResultDef(rev)
    except Exception as e:
      save_log('ERROR', 'chooseResultDef error:' + str(e))

    cmdstr, ip = ayCmdToConsole(rev)

    if not ip:
      save_log('ERROR', 'IP IS NULL')
      connection.send('Ip is null.')
      connection.close()
      sys.exit()

    save_log('INFO', str(cmdstr.split('!')))

    # if cmd for myself
    cname = isMySelfCmd(cmdstr)
    #if batch cmd
    batch = isBatchCmd(cmdstr)
    toPhpData = ""
    if cname:
      try:
        toPhpData = OsaChooseDef(defname=isMySelfCmd(cmdstr),
                     ip=ip,
                     fromPhpCmd=cmdstr)
      except Exception as e:
        save_log('ERROR', e)
    elif batch:
      toPhpData = 'BATCH_CMD_OK'
    else:
      toPhpData = hostSocket.proSocket(ip, SOCKET['REMOTE_PORT'], cmdstr)
      save_log('DEBUG', 'cmd info:' + str(encode(cmdstr)))
      save_log('DEBUG', 'cmd info:' + str(cmdstr))

    if toPhpData == False:
      toPhpData = 'Data_receive_Failed!'
    connection.send('%s!%s' % (toPhpData, ip))
    connection.close()
    if toPhpData == 'BATCH_CMD_OK':

      try:
        chooseBatchDef(cmdstr, rev)
      except Exception as e:
        save_log('ERROR', 'BATCH chooseBatchDef error:' + str(e))
    sys.exit()

  except queueEmptyException, value:
    save_log('ERROR', 'server socketDo:' + str(value))
    connection.close()
    sys.exit()
Ejemplo n.º 3
0
def socketDo(connection, addr):
  """
	server指令处理模块
	@connection: 指令连接对象
	"""

  try:

    rev = socketRev(connection, addr)

    if isConseResult(rev):
      connection.send(encode("result_send_ok"))
      # 处理从unctrlpy 传过来的结果信息
    try:
      chooseResultDef(rev)
    except Exception as e:
      save_log("ERROR", "chooseResultDef error:" + str(e))

    cmdstr, ip = ayCmdToConsole(rev)

    if not ip:
      save_log("ERROR", "IP IS NULL")
      connection.send("Ip is null.")
      connection.close()
      sys.exit()

    save_log("INFO", str(cmdstr.split("!")))

    # if cmd for myself
    cname = isMySelfCmd(cmdstr)
    # if batch cmd
    batch = isBatchCmd(cmdstr)
    toPhpData = ""
    if cname:
      try:
        toPhpData = OsaChooseDef(defname=isMySelfCmd(cmdstr), ip=ip, fromPhpCmd=cmdstr)
      except Exception as e:
        save_log("ERROR", e)
    elif batch:
      toPhpData = "BATCH_CMD_OK"
    else:
      toPhpData = hostSocket.proSocket(ip, SOCKET["REMOTE_PORT"], cmdstr)
      save_log("DEBUG", "cmd info:" + str(encode(cmdstr)))
      save_log("DEBUG", "cmd info:" + str(cmdstr))

    if toPhpData == False:
      toPhpData = "Data_receive_Failed!"
    connection.send("%s!%s" % (toPhpData, ip))
    connection.close()
    if toPhpData == "BATCH_CMD_OK":

      try:
        chooseBatchDef(cmdstr, rev)
      except Exception as e:
        save_log("ERROR", "BATCH chooseBatchDef error:" + str(e))
    sys.exit()

  except queueEmptyException, value:
    save_log("ERROR", "server socketDo:" + str(value))
    connection.close()
    sys.exit()