Ejemplo n.º 1
0
 def test_191_hostname(self):
   u"""修改为错误的地址后用户上网功能检查"""
   hostname = "sbnejh.kwieh.com"
   wifidog_business.edit_hostname(self,hostname)
   #time.sleep(300)
   result = network_control.rand_network(self)
   assert result,u"修改为错误的地址后:%s,用户上网功能检查失败"%hostname
Ejemplo n.º 2
0
 def test_200_terlist(self):
   u"""重启设备有效性"""
   result= wifidog_business.edit_one_terlist(self)
   wifidog_business.reboot(self)
   result2 = network_control.rand_network(self)
   assert result2,u"添加单个mac(本机mac)后重启设备有效检查失败"
   terlist_control.remove_button(self,0)
   terlist_control.apply(self)
   time.sleep(30)