def setUp(self):
   self.stack = Stack(range(1, 6))
   self.queue = Queue(range(1, 6))
   self.single = SinglyLinkedList()
   self.double = DoublyLinkedList()
   self.btree = BinaryTree()
class TestDataStructures(unittest.TestCase):

  def setUp(self):
    self.stack = Stack(range(1, 6))
    self.queue = Queue(range(1, 6))
    self.single = SinglyLinkedList()
    self.double = DoublyLinkedList()
    self.btree = BinaryTree()

  # STACK
  def test_stack_push(self):
    self.stack.push(6)
    self.assertEqual(self.stack.stack, range(1, 7)) 

  def test_stack_pop(self):
    self.assertEqual(self.stack.pop(), 5)
    self.assertEqual(self.stack.pop(), 4)

  def test_stack_peek(self):
    self.assertEqual(self.stack.peek(), 5)

  # QUEUE
  def test_queue_push(self):
    self.queue.push(6)
    self.assertEqual(self.queue.queue, range(1, 7))

  def test_queue_pop(self):
    self.assertEqual(self.queue.pop(), 1)
    self.assertEqual(self.queue.pop(), 2)

  def test_queue_peek(self):
    self.assertEqual(self.queue.peek(), 1)
    self.queue.pop()
    self.assertEqual(self.queue.peek(), 2)

  # SINGLY-LINKED LIST
  def test_add_nodes_to_single(self):
    node1, node2, node3 = Node(1), Node(2), Node(3)
    self.single._insert(node1)
    self.single._insert(node2, node1)
    self.assertEqual(self.single.head.value, 1)
    next = self.single.head.next
    self.assertEqual(next, node2)
    self.assertEqual(next.value, 2)
    self.single._insert(node3, node2)
    nextnext = self.single.head.next.next
    self.assertEqual(nextnext, node3)

  def test_add_node_to_beginning_of_single(self):
    node0, node1 = Node(0), Node(1)
    self.single._insert(node1)
    self.single._insert(node0)
    self.assertEqual(self.single.head.value, 0)
    self.assertEqual(self.single.head.next.value, 1)

  def test_remove_nodes_single(self):
    node1, node2, node3, node4 = Node(1), Node(2), Node(3), Node(4)
    self.single._insert(node1)
    self.single._insert(node2, node1)
    self.single._insert(node3, node2)
    self.single._insert(node4, node3)
    self.single._remove(node2)
    self.assertEqual(node2.next, node4)

  def test_remove_node_from_beginning_single(self):
    node1, node2, node3 = Node(1), Node(2), Node(3)
    self.single._insert(node1)
    self.single._insert(node2, node1)
    self.single._insert(node3, node2)
    self.single._remove()
    self.assertEqual(self.single.head, node2)

  def test_single_iteration(self):
    node1, node2, node3, node4 = Node(1), Node(2), Node(3), Node(4)
    self.single._insert(node1)
    self.single._insert(node2, node1)
    self.single._insert(node3, node2)
    self.single._insert(node4, node3)
    self.assertEqual([node for node in self.single], [node1, node2, node3, node4])

  def test_add_node_to_single_for_real(self):
    self.single.insert(2, 0)
    self.assertEqual(self.single[0].value, 2)
    self.single.insert(1, 0)
    self.assertEqual(self.single[0].value, 1)
    self.single.insert(3, 2)
    self.assertEqual(self.single[2].value, 3)
    self.single.insert(4, 100)
    self.assertEqual(self.single[3].value, 4)

  def test_remove_node_from_single_for_real(self):
    for i in range(4, 0, -1):
      self.single.insert(i, 0)
    # [1, 2, 3, 4]
    self.single.remove(1)
    # [1, 3, 4]
    self.assertEqual(self.single[1].value, 3)
    self.single.remove(2)
    # [1, 3]
    self.assertEqual(self.single[0].value, 1)
    self.assertEqual(self.single[1].value, 3)

  # DOUBLE-LINKED LIST
  def test_iteration_double(self):
    node1, node2, node3 = Node(1), Node(2), Node(3)
    node1.next, node2.next, node3.next = node2, node3, None
    node1.prev, node2.prev, node3.prev = None, node1, node2
    self.double.head = node1
    self.double.tail = node3
    # test __iter__
    self.assertEqual([str(i) for i in self.double], [str(i) for i in range(1, 4)])
    # test iterating over reversed
    self.assertEqual([str(i) for i in reversed(self.double)], [str(i) for i in range(3, 0, -1)])

  def test_double_slicing(self):
    node1, node2, node3 = Node(1), Node(2), Node(3)
    node1.next, node2.next, node3.next = node2, node3, None
    node1.prev, node2.prev, node3.prev = None, node1, node2
    self.double.head = node1
    self.double.tail = node3
    self.assertEqual(self.double[0].value, 1)
    self.assertEqual(self.double[1].value, 2)
    self.assertEqual(self.double[2].value, 3)
    self.assertRaises(IndexError, lambda val: self.double[val], 3)

  def test_base_insert_moving_forwards_with_double(self):
    node1, node2, node3 = Node(1), Node(2), Node(3)
    self.double._insert(node1)
    self.assertTrue(test_node(self.double[0], 1, None, None))
    self.assertTrue(test_linked_list(self.double, self.double[0], self.double[0]))

    self.double._insert(node3, node1)
    self.assertTrue(test_node(self.double[0], 1, 3, None))
    self.assertTrue(test_node(self.double[1], 3, None, 1))
    self.assertTrue(test_linked_list(self.double, self.double[0], self.double[1]))

    self.double._insert(node2, node1)
    self.assertTrue(test_node(self.double[0], 1, 2, None))
    self.assertTrue(test_node(self.double[1], 2, 3, 1))
    self.assertTrue(test_node(self.double[2], 3, None, 2))
    self.assertTrue(test_linked_list(self.double, self.double[0], self.double[2]))

    self.assertEqual(str(self.double), str([str(i) for i in range(1, 4)]))

  def test_base_insert_moving_backwards_with_double(self):
    node1, node2, node3 = Node(1), Node(2), Node(3)
    # insert node3 at the beginning/end of the list
    self.double._rev_insert(node3)
    self.assertTrue(test_node(self.double[0], 3, None, None))
    self.assertTrue(test_linked_list(self.double, self.double[0], self.double[0]))
    # insert node one before node 3 ([node1, node3])
    self.double._rev_insert(node1, node3)
    self.assertTrue(test_node(self.double[0], 1, 3, None))
    self.assertTrue(test_node(self.double[1], 3, None, 1))
    self.assertTrue(test_linked_list(self.double, self.double[0], self.double[1]))
    # insert node2 before node3 ([node1, node2, node3])
    self.double._rev_insert(node2, node3)
    self.assertTrue(test_node(self.double[0], 1, 2, None))
    self.assertTrue(test_node(self.double[1], 2, 3, 1))
    self.assertTrue(test_node(self.double[2], 3, None, 2))
    self.assertTrue(test_linked_list(self.double, self.double[0], self.double[2]))
    # check that the array is [node1, node2, node3]
    self.assertEqual(str(self.double), str([str(i) for i in range(1, 4)]))

  def test_insert_at_beginning_of_double(self):
    self.double.insert(2, 0)
    self.assertTrue(test_node(self.double[0], 2, None, None))
    self.assertTrue(test_linked_list(self.double, self.double[0], self.double[0]))
    self.double.insert(1, 0)
    self.assertTrue(test_node(self.double[0], 1, 2, None))
    self.assertTrue(test_node(self.double[1], 2, None, 1))
    self.assertTrue(test_linked_list(self.double, self.double[0], self.double[1]))

  def test_insert_in_middle_and_end_of_double(self):
    self.double.insert(1, 0)
    self.double.insert(3, 1)
    self.assertTrue(test_node(self.double[0], 1, 3, None))
    self.assertTrue(test_node(self.double[1], 3, None, 1))
    self.assertTrue(test_linked_list(self.double, self.double[0], self.double[1]))
    self.double.insert(2, 1) 
    self.assertTrue(test_node(self.double[0], 1, 2, None))
    self.assertTrue(test_node(self.double[1], 2, 3, 1))
    self.assertTrue(test_node(self.double[2], 3, None, 2))
    self.assertTrue(test_linked_list(self.double, self.double[0], self.double[2]))
    self.double.insert(5, 3) 
    self.assertTrue(test_node(self.double[0], 1, 2, None))
    self.assertTrue(test_node(self.double[1], 2, 3, 1))
    self.assertTrue(test_node(self.double[2], 3, 5, 2))
    self.assertTrue(test_node(self.double[3], 5, None, 3))
    self.assertTrue(test_linked_list(self.double, self.double[0], self.double[3]))
    self.double.insert(4, 3) 
    self.assertTrue(test_node(self.double[0], 1, 2, None))
    self.assertTrue(test_node(self.double[1], 2, 3, 1))
    self.assertTrue(test_node(self.double[2], 3, 4, 2))
    self.assertTrue(test_node(self.double[3], 4, 5, 3))
    self.assertTrue(test_node(self.double[4], 5, None, 4))
    self.assertTrue(test_linked_list(self.double, self.double[0], self.double[4]))

  # Binary Tree
  def test_binary_node_equality(self):
    one = BinaryNode(1)
    one2 = BinaryNode(1)
    self.assertTrue(one == one2)
    two = BinaryNode(2)
    self.assertFalse(one == two)

  def test_add_internal_child_to_binary_node(self):
    one = BinaryNode(1)
    two = BinaryNode(2)
    three = BinaryNode(3)
    one.left = three
    # one = {left: 3, right: None}
    one.insert(two, three)
    self.assertTrue(test_binary_node(one, 1, 2, None, None))
    self.assertTrue(test_binary_node(two, 2, 3, None, 1))
    self.assertTrue(test_binary_node(three, 3, None, None, 2))

  def test_add_external_child_to_binary_node(self):
    one = BinaryNode(1)
    two = BinaryNode(2)
    one.insert(two)
    self.assertTrue(test_binary_node(one, 1, 2, None, None))
    self.assertTrue(test_binary_node(two, 2, None, None, 1))
    three = BinaryNode(3)
    one.insert(three)
    self.assertTrue(test_binary_node(one, 1, 2, 3, None))
    self.assertTrue(test_binary_node(two, 2, None, None, 1))
    self.assertTrue(test_binary_node(three, 3, None, None, 1))
    four = BinaryNode(4)
    two.insert(four)
    self.assertTrue(test_binary_node(two, 2, 4, None, 1))
    self.assertTrue(test_binary_node(four, 4, None, None, 2))

  def test_depth_first_generation(self):
    self.btree.root = deep_btree()
    self.assertEquals([int(str(n)) for n in self.btree.depth_gen(self.btree.root)], range(1, 9))

  def test_breadth_first_generation(self):
    self.btree.root = wide_btree()
    self.assertEqual([int(str(n)) for n in self.btree.breadth_gen([self.btree.root])], range(1, 9))

  def test_binary_tree_iteration(self):
    self.btree.root = deep_btree()
    self.assertEquals([int(str(n)) for n in self.btree], range(1, 9))

  def test_contains(self):
    self.btree.root = deep_btree()
    for i in range(1, 9):
      self.assertTrue(i in self.btree)
    self.assertFalse(0 in self.btree)
    self.assertFalse(9 in self.btree)

  def test_insert_into_binary_tree(self):
    ## note - indexing grabs the node with that VALUE, not the node that exists at that index
    #    1
    self.btree.insert(1)
    self.assertTrue(test_binary_node(self.btree[1], 1, None, None, None))
    self.btree.insert(4, 1)
    #    1
    #   /
    #   4
    self.assertTrue(test_binary_node(self.btree[1], 1, 4, None, None))
    self.assertTrue(test_binary_node(self.btree[4], 4, None, None, 1))
    self.btree.insert(3, 1)
    #    1
    #   / \
    #   4  3
    self.assertTrue(test_binary_node(self.btree[1], 1, 4, 3, None))
    self.assertTrue(test_binary_node(self.btree[4], 4, None, None, 1))
    self.assertTrue(test_binary_node(self.btree[3], 3, None, None, 1))
    self.btree.insert(2, 1, 4)
    #    1
    #   / \
    #   2  3
    #  /
    #  4
    self.assertTrue(test_binary_node(self.btree[1], 1, 2, 3, None))
    self.assertTrue(test_binary_node(self.btree[2], 2, 4, None, 1))
    self.assertTrue(test_binary_node(self.btree[3], 3, None, None, 1))
    self.assertTrue(test_binary_node(self.btree[4], 4, None, None, 2))


  # Binary Search Tree
  def test_binary_search_node(self):
    root = binary_search_tree()
    for i in range(1, 9):
      self.assertTrue(root.search(i))
    self.assertFalse(root.search(0))
    self.assertFalse(root.search(9))

  def test_binary_search_insert(self):
  #        5
  #       /  \
  #      3    8
  #     / \   /
  #    2   4  6

    root = BinarySearchNode(5)
    self.assertTrue(test_binary_node(root, 5, None, None, None))
    root.insert(3)
    self.assertTrue(test_binary_node(root, 5, 3, None, None))
    self.assertTrue(test_binary_node(root[3], 3, None, None, 5))
    root.insert(8)
    self.assertTrue(test_binary_node(root, 5, 3, 8, None))
    self.assertTrue(test_binary_node(root[3], 3, None, None, 5))
    self.assertTrue(test_binary_node(root[8], 8, None, None, 5))
    root.insert(4)
    self.assertTrue(test_binary_node(root, 5, 3, 8, None))
    self.assertTrue(test_binary_node(root[3], 3, None, 4, 5))
    self.assertTrue(test_binary_node(root[8], 8, None, None, 5))
    self.assertTrue(test_binary_node(root[4], 4, None, None, 3))
    root.insert(2)
    self.assertTrue(test_binary_node(root, 5, 3, 8, None))
    self.assertTrue(test_binary_node(root[3], 3, 2, 4, 5))
    self.assertTrue(test_binary_node(root[8], 8, None, None, 5))
    self.assertTrue(test_binary_node(root[2], 2, None, None, 3))
    self.assertTrue(test_binary_node(root[4], 4, None, None, 3))
    root.insert(6)
    self.assertTrue(test_binary_node(root, 5, 3, 8, None))
    self.assertTrue(test_binary_node(root[3], 3, 2, 4, 5))
    self.assertTrue(test_binary_node(root[8], 8, 6, None, 5))
    self.assertTrue(test_binary_node(root[2], 2, None, None, 3))
    self.assertTrue(test_binary_node(root[4], 4, None, None, 3))
    self.assertTrue(test_binary_node(root[6], 6, None, None, 8))

  # def test_binary_search_remove_external_node(self):
  #   root = binary_search_tree()
  #   root.remove(1)
  #   self.assertTrue(test_binary_node(root, 5, 3, 8, None))
  #   self.assertTrue(test_binary_node(root[3], 3, 2, 4, 5))
  #   self.assertTrue(test_binary_node(root[8], 8, 6, None, 5))
  #   self.assertTrue(test_binary_node(root[2], 2, None, None, 3))
  #   self.assertTrue(test_binary_node(root[4], 4, None, None, 3))
  #   self.assertTrue(test_binary_node(root[6], 6, None, 7, 8))
  #   self.assertTrue(test_binary_node(root[7], 7, None, None, 6))
  #   self.assertFalse(1 in root)
  #   self.assertFalse(root.search(1))

  def test_binary_search_remove_internal_node_without_children(self):
    root = binary_search_tree()
    root.remove(3, root[4])
    self.assertTrue(test_binary_node(root, 5, 4, 8, None))
    self.assertTrue(test_binary_node(root[4], 4, 2, None, 5))
    self.assertTrue(test_binary_node(root[8], 8, 6, None, 5))
    self.assertTrue(test_binary_node(root[2], 2, 1, None, 4))
    self.assertTrue(test_binary_node(root[6], 6, None, 7, 8))
    self.assertTrue(test_binary_node(root[7], 7, None, None, 6))
    self.assertFalse(3 in root)

  def test_binary_search_remove_internal_node_with_children1(self):
    root = binary_search_tree()
    root.insert(3.5)
    root.insert(4.5)
    root.remove(3, root[4])

    self.assertTrue(test_binary_node(root, 5, 4, 8, None))
    self.assertTrue(test_binary_node(root[4], 4, 3.5, 4.5, 5))
    self.assertTrue(test_binary_node(root[8], 8, 6, None, 5))
    self.assertTrue(test_binary_node(root[2], 2, 1, None, 3.5))
    self.assertTrue(test_binary_node(root[6], 6, None, 7, 8))
    self.assertTrue(test_binary_node(root[1], 1, None, None, 2))
    self.assertTrue(test_binary_node(root[3.5], 3.5, 2, None, 4))
    self.assertTrue(test_binary_node(root[4.5], 4.5, None, None, 4))
    self.assertTrue(test_binary_node(root[7], 7, None, None, 6))
    self.assertFalse(3 in root)

  def test_binary_search_remove_internal_node_with_children2(self):
    root = binary_search_tree()
    root.insert(3.5)
    root.insert(4.5)
    root.remove(3, root[2])

    self.assertTrue(test_binary_node(root, 5, 2, 8, None))
    self.assertTrue(test_binary_node(root[2], 2, 1, 4, 5))
    self.assertTrue(test_binary_node(root[8], 8, 6, None, 5))
    self.assertTrue(test_binary_node(root[6], 6, None, 7, 8))
    self.assertTrue(test_binary_node(root[1], 1, None, None, 2))
    self.assertTrue(test_binary_node(root[4], 4, 3.5, 4.5, 2))
    self.assertTrue(test_binary_node(root[3.5], 3.5, None, None, 4))
    self.assertTrue(test_binary_node(root[4.5], 4.5, None, None, 4))
    self.assertTrue(test_binary_node(root[7], 7, None, None, 6))
    self.assertFalse(3 in root)

  # HEAP
  def test_heap_iteration(self):
    heap = Heap(max_heap())
    self.assertEqual([int(str(n)) for n in heap.breadth()], [17, 15, 10, 6, 10, 7])
    self.assertEqual([int(str(n)) for n in heap], [17, 15, 10, 6, 10, 7])
    self.assertEqual(heap.flatten(), [17, 15, 10, 6, 10, 7])

  def test_find_open_with_empty_aunt(self):
    node17 = HeapNode(17)
    node15 = HeapNode(15)
    node11 = HeapNode(11)
    node6 = HeapNode(6)
    node10 = HeapNode(10)
    node17.left = node15
    node17.right = node11
    node15.left = node6
    node15.right = HeapNode(10)

    heap = Heap(node17)
    self.assertEqual(heap[-1].value, 10)
    self.assertEqual(heap.find_open(), (node11, 'left'))

  def test_find_open_with_single_child_aunt(self):
    node17 = HeapNode(17)
    node15 = HeapNode(15)
    node11 = HeapNode(11)
    node6 = HeapNode(6)
    node10 = HeapNode(10)
    node7 = HeapNode(7)
    node17.left = node15
    node17.right = node11
    node15.left = node6
    node15.right = HeapNode(10)
    node11.left = node7

    heap = Heap(node17)
    self.assertEqual(heap[-1].value, 7)
    self.assertEqual(heap.find_open(), (node11, 'right'))

  def test_find_open_with_non_empty_aunt(self):
    node17 = HeapNode(17)
    node15 = HeapNode(15)
    node11 = HeapNode(11)
    node6 = HeapNode(6)
    node10 = HeapNode(10)
    node7 = HeapNode(7)
    node5 = HeapNode(5)
    node17.left = node15
    node17.right = node11
    node15.left = node6
    node15.right = HeapNode(10)
    node11.left = node7
    node11.right = node5
    
    heap = Heap(node17)
    self.assertEqual(heap[-1].value, 5)
    self.assertEqual(heap.find_open(), (node6, 'left'))

  def test_insert(self):
    node17 = HeapNode(17)
    heap = Heap(node17)
    heap.insert(15)
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root, 17, 15, None, None))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.left, 15, None, None, 17))
    heap.insert(10)
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root, 17, 15, 10, None))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.left, 15, None, None, 17))    
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.right, 10, None, None, 17))
    heap.insert(6)
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root, 17, 15, 10, None))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.left, 15, 6, None, 17))    
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.right, 10, None, None, 17))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.left.left, 6, None, None, 15))
    heap.insert(10)
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root, 17, 15, 10, None))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.left, 15, 6, 10, 17))    
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.right, 10, None, None, 17))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.left.left, 6, None, None, 15))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.left.right, 10, None, None, 15))
    heap.insert(7)
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root, 17, 15, 10, None))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.left, 15, 6, 10, 17))    
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.right, 10, 7, None, 17))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.left.left, 6, None, None, 15))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.left.right, 10, None, None, 15))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.right.left, 7, None, None, 10))

  def test_bubble(self):

    #        17           17         100
    #       /  \         /  \        /  \
    #     15    10  -->   15    100  -->  15    17
    #     / \   / \     / \   / \    / \   / \
    #    6   10  7  100   6   10  7  10   6   10 7  10

    heap = Heap(max_heap())
    parent = heap.root.right
    last = HeapNode(100)
    parent.right = last
    last.parent = parent
    heap.bubble(last)

    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root, 100, 15, 17, None))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.right, 17, 7, 10, 100))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.right.left, 7, None, None, 17))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.right.right, 10, None, None, 17))

    #       100         100         100
    #      /  \        /  \        /  \
    #     15    17  -->  15    17  --> 99    17
    #     / \   / \    / \   / \    / \   / \
    #    6   10 7  10   99  10 7  10   15   10 7  10
    #   /           /          /
    #   99          6          6

    parent = heap.root.left.left
    last = HeapNode(99)
    last.parent = parent
    parent.left = last
    heap.bubble(last)
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root, 100, 99, 17, None))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.left, 99, 15, 10, 100))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.left.left, 15, 6, None, 99))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.left.right, 10, None, None, 99))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.left.left.left, 6, None, None, 15))

    #       100         100         100
    #      /  \        /  \        /  \
    #     99    17  -->  99    17  --> 100    17
    #     / \   / \    / \   / \    / \   / \
    #    15  10 7  10   15 100 7  10   15  99  7  10
    #   / \  /       / \  /       / \  /
    #   6  12 100     6 12 10       6  12 10

    fifteen = heap.root.left.left
    twelve = HeapNode(12)
    twelve.parent = fifteen
    fifteen.right = twelve

    ten = heap.root.left.right
    last = HeapNode(100)
    ten.left = last
    last.parent = ten
    heap.bubble(last)
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root, 100, 100, 17, None))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.left, 100, 15, 99, 100))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.left.left, 15, 6, 12, 100))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.left.right, 99, 10, None, 100))


  def test_insertion_with_percolation(self):
    #        17
    #       /  \
    #     15    10
    #     / \   /
    #    6   10  7

    #   6
    six = HeapNode(6)
    heap = Heap(six)
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root, 6, None, None, None))

    #   6       10
    #  /  -->   /
    # 10      6
    heap.insert(10)
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root, 10, 6, None, None))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.left, 6, None, None, 10))     
    #   10       10
    #  / \ -->   /  \
    # 6   7    6   7
    heap.insert(7)
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root, 10, 6, 7, None))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.left, 6, None, None, 10)) 
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.right, 7, None, None, 10))
    #   10      15
    #   / \ -->   /  \
    #  6   7    10   7
    # /       / 
    # 15       6
    heap.insert(15)
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root, 15, 10, 7, None))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.left, 10, 6, None, 15)) 
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.right, 7, None, None, 15))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.left.left, 6, None, None, 10))
    #   15      17
    #   / \ -->   /  \
    #  10  7    15   7
    # / \     / \
    # 6  17    6  10
    heap.insert(17)
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root, 17, 15, 7, None))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.left, 15, 6, 10, 17)) 
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.right, 7, None, None, 17))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.left.left, 6, None, None, 15))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.left.right, 10, None, None, 15))
    #    17       17  
    #   /  \ -->   /  \  
    #  15   7    15   11
    #  / \  /    / \  / 
    # 6  10 11   6  10 7 
    heap.insert(11)
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root, 17, 15, 11, None))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.left, 15, 6, 10, 17)) 
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.right, 11, 7, None, 17))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.left.left, 6, None, None, 15))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.left.right, 10, None, None, 15))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.right.left, 7, None, None, 11))

  def test_build_from_array(self):
    heap1 = [17, 15, 11, 6, 10, 7]
    heap2 = [6, 10, 7, 15, 17, 11]
    heap = Heap(array=heap1)
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root, 17, 15, 11, None))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.left, 15, 6, 10, 17)) 
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.right, 11, 7, None, 17))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.left.left, 6, None, None, 15))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.left.right, 10, None, None, 15))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.right.left, 7, None, None, 11)) 
    heap = Heap(array=heap2)
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root, 17, 15, 11, None))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.left, 15, 6, 10, 17)) 
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.right, 11, 7, None, 17))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.left.left, 6, None, None, 15))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.left.right, 10, None, None, 15))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.right.left, 7, None, None, 11)) 

  def test_delete(self):

    #     17         7         15         15     
    #    /  \       /  \       /  \       /  \  
    #   15    11 -->  15    11 -->  7    11  -->  10    11
    #  / \   /     / \        / \        / \    
    # 6   10  7    6   10      6   10      6   7    
    heap = Heap(max_heap())
    heap[2].value = 11
    heap.delete_root()
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root, 15, 10, 11, None))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.left, 10, 6, 7, 15)) 
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.right, 11, None, None, 15))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.left.left, 6, None, None, 10))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.left.right, 7, None, None, 10))
    #     15         7         11  
    #    /  \       /  \       /  \ 
    #   10   11 -->  10    11 -->  10    7
    #  / \        /         /      
    # 6   7      6         6       
    heap.delete_root()
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root, 11, 10, 7, None))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.left, 10, 6, None, 11)) 
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.right, 7, None, None, 11))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.left.left, 6, None, None, 10))
    #     11        6         10      
    #    /  \      /  \      /  \    
    #   10    7 -->  10   7  -->  6    7
    #  /                           
    # 6                            
    heap.delete_root()
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root, 10, 6, 7, None))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.left, 6, None, None, 10)) 
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.right, 7, None, None, 10))
    #   10       7    
    #  /  \ -->  /    
    # 6    7   6   
    heap.delete_root()
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root, 7, 6, None, None))
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root.left, 6, None, None, 7)) 
    #   7        
    #  /  -->  6
    # 6       
    heap.delete_root()
    self.assertTrue(test_binary_node(heap.root, 6, None, None, None))
    #  6  --> None
    heap.delete_root()
    self.assertFalse(heap.root)