Example #1
0
  def test_pbeam_03(self):
    lines =['PBEAM,39,6,2.9,3.5,5.97',
        '   , , ,2.0,-4.0',
        '   ,YES,1.0,5.3,56.2,78.6',
        '   ,  ,  ,2.5,-5.0',
        '   ,  ,  ,1.1,  ,2.1,,0.21',
        '   ,  ,  ,  ,  ,0.5,,0.0',]

    card = bdf.process_card(lines)
    #print print_card(card)
    card = BDFCard(card)
    #print "card =", card
    card2 = PBEAM(card)
    fields = card2.rawFields()
    msg = print_card(fields)
    #print msg

    lines_expected = ['PBEAM     39    6   2.9   3.5  5.97   0.   0.   0.',
             '       0.   0.   2.   -4.   0.   0.   0.   0.',
             '       YES   1.   5.3  56.2  78.6  56.2   0.   0.',
             '       0.   0.   0.   2.5   -5.   0.   0.   0.',
             '       1.   1.   1.1   0.   2.1   2.1   .21   .21',
             '       0.   0.   0.   0.   .5   .5   0.   0.',]
    lines_actual = msg.rstrip().split('\n')
    msg = '\n%s\n\n%s' % ('\n'.join(lines_expected), msg)
    msg += 'nlines_actual=%i nlines_expected=%i' % (len(lines_actual), len(lines_expected))
    self.assertEqual(len(lines_actual), len(lines_expected), msg)
    for actual, expected in zip(lines_actual, lines_expected):
      self.assertEqual(actual, expected)
Example #2
0
  def test_pbeam_02(self):
    lines = [
      'PBEAM,39,6,2.9,3.5,5.97',
      '   , , ,2.0,-4.0',
      '   ,YES,1.0,5.3,56.2,78.6',
      '   ,  ,  ,2.5,-5.0',
      #'   ,YES,1.0,5.3,56.2,78.6',
      #'   ,  ,  ,2.5,-5.0',
      #'   ,YES,1.0,5.3,56.2,78.6',
      #'   ,  ,  ,2.5,-5.0',
      '   ,  ,  ,1.1,  ,2.1,,0.21',
      '   ,  ,  ,  ,  ,0.5,,0.0',
    ]

    card = bdf.process_card(lines)
    card = BDFCard(card)
    card2 = PBEAM(card)
    fields = card2.raw_fields()

    lines_expected = [
      'PBEAM     39    6   2.9   3.5  5.97   0.   0.   0.',
      '       0.   0.   2.   -4.   0.   0.   0.   0.',
      '       YES   1.   5.3  56.2  78.6   0.   0.   0.',
      '       0.   0.   2.5   -5.   0.   0.   0.   0.',
      #'       YES   1.   5.3  56.2  78.6   0.   0.   0.',
      #'       0.   0.   2.5   -5.   0.   0.   0.   0.',
      #'       YES   1.   5.3  56.2  78.6   0.   0.   0.',
      #'       0.   0.   2.5   -5.   0.   0.   0.   0.',
      '       1.   1.   1.1   0.   2.1   2.1   .21   .21',
      '       0.   0.   0.   0.   .5   .5   0.   0.'
    ]
    self._compare(fields, lines_expected)
Example #3
0
  def _test_pbeam_07(self):

    lines = ['PBEAM  100   100   1.00  10.   1.0               +Z1',
         '+Z1   NO   1.0                           +Z4',
         '+Z4   0.0   0.0',]
    card = bdf.process_card(lines)
    #print(print_card(card))
    card = BDFCard(card)
    #print("card =", card)
    #with self.assertRaises(RuntimeError): # temporary RuntimeError
    card2 = PBEAM(card)
    
    if 0:
      fields = card2.rawFields()
      msg = print_card(fields)
      #print(msg)

      lines_actual = msg.rstrip().split('\n')
      msg = '\n%s\n\n%s' % ('\n'.join(lines_expected), msg)
      msg += 'nlines_actual=%i nlines_expected=%i' % (len(lines_actual), len(lines_expected))
      self.assertEqual(len(lines_actual), len(lines_expected), msg)
      for actual, expected in zip(lines_actual, lines_expected):
        msg = 'actual  = %r\n' % actual
        msg += 'expected = %r' % expected
        self.assertEqual(actual, expected, msg)
Example #4
0
  def test_pbeam_06(self):
    lines =['PBEAM  1    1    1.   60.   1.               PBEAM1',
        '+BEAM1 5.       -5.                       PBEAM2',
        '+BEAM2 YES   1.   2.   240.                  PBEAM3',
        '+BEAM3 10.       -10.                      PBEAM4',
        '+BEAM4         -.666667',]

    card = bdf.process_card(lines)
    #print(print_card(card))
    card = BDFCard(card)
    #print("card =", card)
    card2 = PBEAM(card)
    fields = card2.rawFields()
    msg = print_card(fields)
    #print(msg)

    lines_expected = ['PBEAM     1    1   1.   60.   1.   0.   0.   0.',
             '       5.   0.   -5.   0.   0.   0.   0.   0.',
             '       YES   1.   2.  240.   0.  240.   0.   0.',
             '       0.   10.   0.  -10.   0.   0.   0.   0.',
             '       1.   1.-.666667   0.   0.   0.   0.   0.',
             '       0.   0.   0.   0.   0.   0.   0.   0.',
    ]
    #print('\n'.join(lines_expected))
    lines_actual = msg.rstrip().split('\n')
    msg = '\n%s\n\n%s' % ('\n'.join(lines_expected), msg)
    msg += 'nlines_actual=%i nlines_expected=%i' % (len(lines_actual), len(lines_expected))
    self.assertEqual(len(lines_actual), len(lines_expected), msg)
    for actual, expected in zip(lines_actual, lines_expected):
      msg = 'actual  = %r\n' % actual
      msg += 'expected = %r' % expected
      self.assertEqual(actual, expected, msg)
Example #5
0
  def test_pbeam_05(self):
    lines =['PBEAM,39,6,2.9,3.5,5.97',
        '   , , ,2.0,-4.0',]

    card = bdf.process_card(lines)
    #print(print_card(card))
    card = BDFCard(card)
    #print("card =", card)
    card2 = PBEAM(card)
    fields = card2.rawFields()
    msg = print_card(fields)
    #print(msg)

    lines_expected = ['PBEAM     39    6   2.9   3.5  5.97   0.   0.   0.',
             '       0.   0.   2.   -4.   0.   0.   0.   0.',
             '       1.   1.   0.   0.   0.   0.   0.   0.',
             '       0.   0.   0.   0.   0.   0.   0.   0.',]
    lines_actual = msg.rstrip().split('\n')
    msg = '\n%s\n\n%s' % ('\n'.join(lines_expected), msg)
    msg += 'nlines_actual=%i nlines_expected=%i' % (len(lines_actual), len(lines_expected))
    self.assertEqual(len(lines_actual), len(lines_expected), msg)
    for actual, expected in zip(lines_actual, lines_expected):
      msg = 'actual  = %r\n' % actual
      msg += 'expected = %r' % expected
      self.assertEqual(actual, expected, msg)
Example #6
0
 def test_pbeam_07(self):
   lines = [
     'PBEAM  100   100   1.00  10.   1.0               +Z1',
     '+Z1   NO   1.0                           +Z4',
     '+Z4   0.0   0.0',
   ]
   card = bdf.process_card(lines)
   cardi = BDFCard(card)
   card2 = PBEAM()
   card2.add_card(cardi)
Example #7
0
  def test_pbeam_04(self):
    lines =['PBEAM,39,6,2.9,3.5,5.97',
        '   , , ,2.0,-4.0',
        '   ,  ,  ,1.1,  ,2.1,,0.21',
        '   ,  ,  ,  ,  ,0.5,,0.0',]

    card = bdf.process_card(lines)
    card = BDFCard(card)
    card2 = PBEAM(card)
    fields = card2.rawFields()
    lines_expected = ['PBEAM     39    6   2.9   3.5  5.97   0.   0.   0.',
             '       0.   0.   2.   -4.   0.   0.   0.   0.',
             '       1.   1.   1.1   0.   2.1   2.1   .21   .21',
             '       0.   0.   0.   0.   .5   .5   0.   0.',]
    self._compare(fields, lines_expected)
Example #8
0
  def test_pbeam_05(self):
    lines =['PBEAM,39,6,2.9,3.5,5.97',
        '   , , ,2.0,-4.0',]

    card = bdf.process_card(lines)
    #print(print_card(card))
    card = BDFCard(card)
    card2 = PBEAM(card)
    fields = card2.rawFields()
    msg = print_card(fields)

    lines_expected = ['PBEAM     39    6   2.9   3.5  5.97   0.   0.   0.',
             '       0.   0.   2.   -4.   0.   0.   0.   0.',
             '       1.   1.   0.   0.   0.   0.   0.   0.',
             '       0.   0.   0.   0.   0.   0.   0.   0.',]
    self._compare(fields, lines_expected)
Example #9
0
  def test_pbeam_01(self):
    lines = [
      'PBEAM,39,6,2.9,3.5,5.97',
      '   , , ,2.0,-4.0',
      '   ,YES,1.0,5.3,56.2,78.6',
      '   ,  ,  ,2.5,-5.0',
      '   ,  ,  ,1.1,  ,2.1,,0.21',
      '   ,  ,  ,  ,  ,0.5,,0.0',
    ]
    bdf = BDF(debug=False)
    card = bdf.process_card(lines)
    #print(print_card_8(card))
    cardi = BDFCard(card)
    card2 = PBEAM.add_card(cardi)
    fields = card2.raw_fields()

    lines_expected = [
      'PBEAM     39    6   2.9   3.5  5.97   0.   0.   0.',
      '       0.   0.   2.   -4.   0.   0.   0.   0.',
      '       YES   1.   5.3  56.2  78.6   0.   0.   0.',
      '       0.   0.   2.5   -5.   0.   0.   0.   0.',
      '       1.   1.   1.1   0.   2.1   2.1   .21   .21',
      '       0.   0.   0.   0.   .5   .5   0.   0.'
    ]
    self._compare(fields, lines_expected)
Example #10
0
  def test_pbeam_08(self): # should fail...
    lines = [
    'PBEAM*  4570049     4570010    .12       2.56-4     *  HRY',
    '*  HRY.005625             8.889-4     6.4444-7    *  HRZ',
    '*  HRZ-.04      -.75      .04       -.75      *  HSA',
    '*  HSA.04       .75       -.04      .75       *  HSB',
    '*  HSB YES      1.       .12       2.56-4     *  HSC',
    '*  HSC.005625             8.889-4     6.4444-7    *  HSD',
    '*  HSD-.04      -.75      .04       -.75      *  HSE',
    '*  HSE.04       .75       -.04      .75       *  HSF',
    '*  HSF.853433     .849842                     *  HSG',
    '*  HSG',
    ]
    lines_expected = [
    'PBEAM*      4570049     4570010       .12     .000256',
    '*        .005625            .0008889  .00000064444',
    '*          -.04      -.75       .04      -.75',
    '*          .04       .75      -.04       .75',
    '*          YES       1.       .12     .000256',
    '*        .005625            .0008889  .00000064444',
    '*          -.04      -.75       .04      -.75',
    '*          .04       .75      -.04       .75',
    '*        .853433     .849842',
    '*',
    ]

    card = bdf.process_card(lines)
    card = BDFCard(card)
    #with self.assertRaises(RuntimeError): # temporary RuntimeError
    card2 = PBEAM(card)

    if 1:
      fields = card2.rawFields()
      msg = print_card(fields)
      size = 16
      msg = card2.write_bdf(size, 'dummy')

      lines_actual = msg.rstrip().split('\n')
      msgA = '\n%s\n\n%s' % ('\n'.join(lines_expected), msg)
      msgA += 'nlines_actual=%i nlines_expected=%i' % (len(lines_actual), len(lines_expected))
      self.assertEqual(len(lines_actual), len(lines_expected), msg)
      for actual, expected in zip(lines_actual, lines_expected):
        actual = str(actual)
        expected = str(expected)
        msg = msgA + '\nactual  = %r\n' % actual
        msg += 'expected = %r' % expected
        self.assertEqual(actual, expected, msg)
Example #11
0
 def test_pbeam_09(self):
   fields = [u'PBEAM', 4570049, 4570010, 0.12, 0.000256, 0.005625, None,
     0.0008889, 6.4444e-07, -0.04, -0.75, 0.04, -0.75, 0.04, 0.75,
     -0.04, 0.75, 'YES', 1.0, 0.12, 0.000256, 0.005625, 0.000256,
     None, 0.0008889, 6.4444e-07, -0.04, -0.75, 0.04, -0.75, 0.04,
     0.75, -0.04, 0.853433, 0.849842]
   #fields = [u'PBAR', 1510998, 1520998, 0.0, 4.9000000000000006e-14, 4.9000000000000006e-14, 0.0, 0.0, None, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, None, None, 0.0]
   card = print_card(fields)
   #print(card)
   card = print_card(fields)
   lines = card.split('\n')
   card = bdf.process_card(lines)
   card2 = BDFCard(card)
   #with self.assertRaises(AssertionError): # A=0, I12=0, K1=0
   pbeam = PBEAM(card2)
   fields2 = pbeam.reprFields()
   assert fields == fields
Example #12
0
 def test_pbeam_07(self):
   bdf = BDF(debug=False)
   lines = [
     'PBEAM  100   100   1.00  10.   1.0               +Z1',
     '+Z1   NO   1.0                           +Z4',
     '+Z4   0.0   0.0',
   ]
   card = bdf.process_card(lines)
   cardi = BDFCard(card)
   card2 = PBEAM.add_card(cardi)
Example #13
0
  def test_pbeam_06(self):
    lines =['PBEAM  1    1    1.   60.   1.               PBEAM1',
        '+BEAM1 5.       -5.                       PBEAM2',
        '+BEAM2 YES   1.   2.   240.                  PBEAM3',
        '+BEAM3 10.       -10.                      PBEAM4',
        '+BEAM4         -.666667',]

    card = bdf.process_card(lines)
    card = BDFCard(card)
    card2 = PBEAM(card)
    fields = card2.rawFields()

    lines_expected = ['PBEAM     1    1   1.   60.   1.   0.   0.   0.',
             '       5.   0.   -5.   0.   0.   0.   0.   0.',
             '       YES   1.   2.  240.   0.   0.   0.   0.',
             '       10.   0.  -10.   0.   0.   0.   0.   0.',
             '       1.   1.-.666667   0.   0.   0.   0.   0.',
             '       0.   0.   0.   0.   0.   0.   0.   0.',
    ]
    self._compare(fields, lines_expected)
Example #14
0
  def test_pbeam_07(self):
    lines = ['PBEAM  100   100   1.00  10.   1.0               +Z1',
         '+Z1   NO   1.0                           +Z4',
         '+Z4   0.0   0.0',]
    card = bdf.process_card(lines)
    card = BDFCard(card)
    with self.assertRaises(SyntaxError): # ..todo:: is this correct?
      card2 = PBEAM(card)

    if 0:
      fields = card2.rawFields()
      msg = print_card(fields)

      lines_actual = msg.rstrip().split('\n')
      msg = '\n%s\n\n%s' % ('\n'.join(lines_expected), msg)
      msg += 'nlines_actual=%i nlines_expected=%i' % (len(lines_actual), len(lines_expected))
      self.assertEqual(len(lines_actual), len(lines_expected), msg)
      for actual, expected in zip(lines_actual, lines_expected):
        msg = '\nactual  = %r\n' % actual
        msg += 'expected = %r' % expected
        self.assertEqual(actual, expected, msg)
Example #15
0
  def test_pbeam_08(self):
    bdf = BDF(debug=False)
    lines = [
      'PBEAM*  4570049     4570010    .12       2.56-4     *  HRY',
      '*  HRY.005625             8.889-4     6.4444-7    *  HRZ',
      '*  HRZ-.04      -.75      .04       -.75      *  HSA',
      '*  HSA.04       .75       -.04      .75       *  HSB',
      '*  HSB YES      1.       .12       2.56-4     *  HSC',
      '*  HSC.005625             8.889-4     6.4444-7    *  HSD',
      '*  HSD-.04      -.75      .04       -.75      *  HSE',
      '*  HSE.04       .75       -.04      .75       *  HSF',
      '*  HSF.853433     .849842                     *  HSG',
      '*  HSG',
    ]
    lines_expected = [
      'PBEAM*      4570049     4570010       .12     .000256',
      '*        .005625            .0008889  .00000064444',
      '*          -.04      -.75       .04      -.75',
      '*          .04       .75      -.04       .75',
      '*          YES       1.       .12     .000256',
      '*        .005625            .0008889  .00000064444',
      '*          -.04      -.75       .04      -.75',
      '*          .04       .75      -.04       .75',
      '*        .853433     .849842',
      '*',
    ]

    card = bdf.process_card(lines)
    cardi = BDFCard(card)
    card2 = PBEAM.add_card(cardi)

    fields = card2.raw_fields()
    msg = print_card_8(fields)
    size = 16
    msg = card2.write_card(size, 'dummy')

    lines_actual = msg.rstrip().split('\n')
    msg_a = '\n%s\n\n%s' % ('\n'.join(lines_expected), msg)
    msg_a += 'nlines_actual=%i nlines_expected=%i' % (
      len(lines_actual), len(lines_expected))
    self.assertEqual(len(lines_actual), len(lines_expected), msg)
    for actual, expected in zip(lines_actual, lines_expected):
      actual = str(actual)
      expected = str(expected)
      msg = msg_a + '\nactual  = %r\n' % actual
      msg += 'expected = %r' % expected
      self.assertEqual(actual, expected, msg)
Example #16
0
  def _read_pbeam(self, data, n):
    """
    PBEAM(5402,54,262) - the marker for Record 14
    .. todo:: add object
    """
    struct1 = Struct(b(self._endian + '4if'))
    struct2 = Struct(b(self._endian + '16f'))
    struct3 = Struct(b(self._endian + '16f'))
    ntotal = 1072 # 44+12*84+20
    nproperties = (len(data) - n) // ntotal
    print('')
    #assert nproperties > 0, 'ndata-n=%s n=%s datai\n%s' % (len(data)-n, n, self.show_data(data[n:100+n]))
    ndata = len(data)
    while n < ndata:
    #while 1: #for i in range(nproperties):
      edata = data[n:n+20]
      n += 20
      data_in = list(struct1.unpack(edata))
      if self.is_debug_file:
        self.log.info('PBEAM pid=%s mid=%s nsegments=%s ccf=%s x=%s\n' % tuple(data_in))
      (pid, mid, nsegments, ccf, x) = data_in
      self.log.info('PBEAM pid=%s mid=%s nsegments=%s ccf=%s x=%s' % tuple(data_in))

      # Constant cross-section flag: 1=yes and 0=no
      # what is 2?
      assert ccf in [0, 1, 2], ' PBEAM pid=%s mid=%s nsegments=%s ccf=%s x=%s\n' % tuple(data_in)
      for i in range(11):
        edata = data[n:n+64]
        if len(edata) != 64:
          endpack = []
          raise RuntimeError('PBEAM unexpected length i=%s...' % i)
        n += 64
        pack = struct2.unpack(edata)
        (soi, xxb, a, i1, i2, i12, j, nsm, c1, c2,
         d1, d2, e1, e2, f1, f2) = pack

        if soi == 0.0:
          so_str = 'NO'
        elif soi == 1.0:
          so_str = 'YES'
        else:
          raise NotImplementedError('PBEAM pid=%s i=%s x/xb=%s soi=%s' % (pid, i, xxbi, soi))

        pack2 = (so_str, xxb, a, i1, i2, i12, j, nsm, c1, c2,
             d1, d2, e1, e2, f1, f2)
        data_in.append(pack2)
        if self.is_debug_file:
          self.binary_debug.write('   %s\n' % str(pack))
        self.log.info('  i=%-2s' % i + ' so=%s xxb=%.1f a=%g i1=%g i2=%g i12=%g j=%g nsm=%g '
               'c=[%s,%s] d=[%s,%s] e=[%s,%s] f=[%s,%s]' % (tuple(pack2)))
      edata = data[n:n+64]
      if len(edata) != 64:
        endpack = []
        raise RuntimeError('PBEAM unexpected length 2...')
        #break
      else:
        endpack = struct3.unpack(edata)
        n += 64

      assert len(endpack) == 16, endpack
      (k1, k2, s1, s2, nsia, nsib, cwa, cwb, # 8
       m1a, m2a, m1b, m2b, n1a, n2a, n1b, n2b ) = endpack # 8 -> 16
      self.log.info('  k=[%s,%s] s=[%s,%s] nsi=[%s,%s] cw=[%s,%s] '
             'ma=[%s,%s] mb=[%s,%s] na=[%s,%s] nb=[%s,%s]' % (tuple(endpack)))
      data_in.append(endpack)

      prop = PBEAM.add_op2_data(data_in)
      self._add_op2_property(prop)
    self.card_count['PBEAM'] = nproperties
    return n