Example #1
0
def processRank(slack, args):
  m = loldb.getmatches()
  # d = ranking.getRankings(m)
  td = theanorank.getRanking(m)
  # print d
  # print td
  mc = loldb.getgamecounts()
  lastg = loldb.getlastgameall()
  out = formatRanking(slack, td, mc, lastg)
  # legstr = ''
  # if numpy.min(mc.values()) < 3:
  #   legstr = '\n* has played less than 3 games'
  return simpleResp('```' + '\n'.join(out) + '```')
Example #2
0
def processRank(slack, args):
  m = loldb.getmatches()
  # d = ranking.getRankings(m)
  td = theanorank.getRanking(m)
  # print d
  # print td
  mc = loldb.getgamecounts()
  lastg = loldb.getlastgameall()
  out = formatRanking(slack, td, mc, lastg)
  # legstr = ''
  # if numpy.min(mc.values()) < 3:
  #   legstr = '\n* has played less than 3 games'
  return simpleResp('```' + '\n'.join(out) + '```')
Example #3
0
def processStats(f, slack, args, user):
  if len(args) == 0:
    uid = user
  elif len(args) != 1:
    return simpleResp("I don't understand...")
  else:
    if not args[0].startswith("<@"):
      return simpleResp("I don't know who %s is" % (args[0]))

    uid = args[0][2:-1]

  print "Stats UID: %s" % (uid)

  allusers = slack.users.list().body

  m = loldb.getmatches(f)
  gameCountsList = loldb.getgamecounts(f)
  if uid in gameCountsList:
    mc = gameCountsList[uid]
  else:
    mc = 0
  if mc != 0:
    lg = loldb.getlastgame(f, uid)
    td = theanorank.getRanking(m)
    wp = theanorank.getWinPercentage(m, uid)
    bw = theanorank.getBestWorst(m, uid)
    r1ta = "Skill level: %.1f" % (10.0 + (10.0 * td[uid]))
    r2ta = "Win percentage: %.1f" % wp
    r3ta = "Last match: %s" % (formatMatch(allusers, lg))

  nn = getNiceName(allusers, uid)

  r1t = "Stats for %s" % nn
  div = '-' * (len(r1t))
  r2t = "Matches played: %i" % (mc)
  allt = [r1t, div]
  if mc != 0:
    allt.append(r1ta)
    allt.append(r2t)
    allt.append(r2ta)
    allt.append(r3ta)
  else:
    allt.append(r2t)

  if mc > 1:
    r3t = "Best recent match: %s" % (formatMatch(allusers, bw[-1][1]))
    r4t = "Worst recent match: %s" % (formatMatch(allusers, bw[0][1]))
    allt.append(r3t)
    allt.append(r4t)

  return simpleResp('```' + '\n'.join(allt) + '```')
Example #4
0
def processStats(f, slack, args, user):
  if len(args) == 0:
    uid = user
  elif len(args) != 1:
    return simpleResp("I don't understand...")
  else:
    if not args[0].startswith("<@"):
      return simpleResp("I don't know who %s is" % (args[0]))

    uid = args[0][2:-1]

  print "Stats UID: %s" % (uid)

  allusers = slack.users.list().body

  m = loldb.getmatches(f)
  gameCountsList = loldb.getgamecounts(f)
  if uid in gameCountsList:
    mc = gameCountsList[uid]
  else:
    mc = 0
  if mc != 0:
    lg = loldb.getlastgame(f, uid)
    td = theanorank.getRanking(m)
    wp = theanorank.getWinPercentage(m, uid)
    bw = theanorank.getBestWorst(m, uid)
    r1ta = "Skill level: %.1f" % (10.0 + (10.0 * td[uid]))
    r2ta = "Win percentage: %.1f" % wp
    r3ta = "Last match: %s" % (formatMatch(allusers, lg))

  nn = getNiceName(allusers, uid)

  r1t = "Stats for %s" % nn
  div = '-' * (len(r1t))
  r2t = "Matches played: %i" % (mc)
  allt = [r1t, div]
  if mc != 0:
    allt.append(r1ta)
    allt.append(r2t)
    allt.append(r2ta)
    allt.append(r3ta)
  else:
    allt.append(r2t)

  if mc > 1:
    r3t = "Best recent match: %s" % (formatMatch(allusers, bw[-1][1]))
    r4t = "Worst recent match: %s" % (formatMatch(allusers, bw[0][1]))
    allt.append(r3t)
    allt.append(r4t)

  return simpleResp('```' + '\n'.join(allt) + '```')
Example #5
0
def processPredict(args):
  m = loldb.getmatches()
  d = theanorank.getRanking(m)

  players1 = []
  while len(args) > 0 and args[0].startswith('<@'):
    players1.append(args.pop(0)[2:-1])

  if len(args) == 0:
    return simpleResp("Was expecting a 'vs' at some point")

  args.pop(0)

  players2 = []
  while len(args) > 0 and args[0].startswith('<@'):
    players2.append(args.pop(0)[2:-1])

  r1 = []
  r2 = []
  for p in players1:
    if not p in d:
      return simpleResp("I don't know the rank of <@%s>" % p)
    r1.append(d[p])

  for p in players2:
    if not p in d:
      return simpleResp("I don't know the rank of <@%s>" % p)
    r2.append(d[p])

  sd = numpy.mean(r2) - numpy.mean(r1)

  pred = ranking.generatePrediction(sd, 10000)

  line1 = "I predict team 2 has a %.0f%% chance of winning" % (pred[0] *
                                 100.0)
  line2 = "The most likely outcome is %i - %i (%.0f%% chance)" % \
      (pred[1][0], pred[1][1], pred[2]*100.0)

  return simpleResp('\n'.join([line1, line2]))
Example #6
0
def processPredict(args):
  m = loldb.getmatches()
  d = theanorank.getRanking(m)

  players1 = []
  while len(args) > 0 and args[0].startswith('<@'):
    players1.append(args.pop(0)[2:-1])

  if len(args) == 0:
    return simpleResp("Was expecting a 'vs' at some point")

  args.pop(0)

  players2 = []
  while len(args) > 0 and args[0].startswith('<@'):
    players2.append(args.pop(0)[2:-1])

  r1 = []
  r2 = []
  for p in players1:
    if not p in d:
      return simpleResp("I don't know the rank of <@%s>" % p)
    r1.append(d[p])

  for p in players2:
    if not p in d:
      return simpleResp("I don't know the rank of <@%s>" % p)
    r2.append(d[p])

  sd = numpy.mean(r2) - numpy.mean(r1)

  pred = ranking.generatePrediction(sd, 10000)

  line1 = "I predict team 2 has a %.0f%% chance of winning" % (pred[0]*100.0)
  line2 = "The most likely outcome is %i - %i (%.0f%% chance)" % \
      (pred[1][0], pred[1][1], pred[2]*100.0)

  return simpleResp('\n'.join([line1, line2]))
Example #7
0
def processStats(slack, args, user):
  if len(args) == 0:
    uid = user
  elif len(args) != 1:
    return simpleResp("I don't understand...")
  else:
    if not args[0].startswith("<@"):
      return simpleResp("I don't know who %s is" % (args[0]))

    uid = args[0][2:-1]

  print "Stats UID: %s" % (uid)

  allusers = slack.users.list().body

  m = loldb.getmatches()
  matchStats = loldb.getMatchStats(uid, m)
  lg = loldb.getlastgame(uid)
  td = theanorank.getRanking(m)
  bw = theanorank.getBestWorst(m, uid)

  nn = getNiceName(allusers, uid)

  r1t = "Stats for %s" % nn
  div = '-' * (len(r1t))
  r1ta = "Skill level: %.1f" % (10.0 + (10.0 * td[uid]))
  r2t = "Won, Lost, Played: %s" % (matchStats,)
  r2ta = "Last match: %s" % (formatMatch(allusers, lg))

  allt = [r1t, div, r1ta, r2t, r2ta]

  if matchStats[2] > 1:
    r3t = "Best recent match: %s" % (formatMatch(allusers, bw[-1][1]))
    r4t = "Worst recent match: %s" % (formatMatch(allusers, bw[0][1]))
    allt.append(r3t)
    allt.append(r4t)

  return simpleResp('```' + '\n'.join(allt) + '```')
Example #8
0
def processStats(slack, args, user):
  if len(args) == 0:
    uid = user
  elif len(args) != 1:
    return simpleResp("I don't understand...")
  else:
    if not args[0].startswith("<@"):
      return simpleResp("I don't know who %s is" % (args[0]))

    uid = args[0][2:-1]

  print "Stats UID: %s" % (uid)

  allusers = slack.users.list().body

  m = loldb.getmatches()
  matchStats = loldb.getMatchStats(uid, m)
  lg = loldb.getlastgame(uid)
  td = theanorank.getRanking(m)
  bw = theanorank.getBestWorst(m, uid)

  nn = getNiceName(allusers, uid)

  r1t = "Stats for %s" % nn
  div = '-' * (len(r1t))
  r1ta = "Skill level: %.1f" % (10.0 + (10.0 * td[uid]))
  r2t = "Won, Lost, Played: %s" % (matchStats, )
  r2ta = "Last match: %s" % (formatMatch(allusers, lg))

  allt = [r1t, div, r1ta, r2t, r2ta]

  if matchStats[2] > 1:
    r3t = "Best recent match: %s" % (formatMatch(allusers, bw[-1][1]))
    r4t = "Worst recent match: %s" % (formatMatch(allusers, bw[0][1]))
    allt.append(r3t)
    allt.append(r4t)

  return simpleResp('```' + '\n'.join(allt) + '```')