Exemple #1
0
  def __init__(self, columns, *data, **kwargs):
    """Inicializuj instanci.

    Argumenty:

     columns -- sekvence instancí třídy 'Table.Column', musí mít
      nejméně 1 a nejvýše 26 prvků
     data -- neprázdná sekvence neprázdných sekvencí, odpovídá řádkům
      (vnější sekvence) formátovaným do sloupců (vnitřní sekvence);
      všechny vnitřní sekvence musí mít délku shodnou s délkou argumentu
      'columns'. Místo vnitřní sekvence smí být kdekoliv 'None', na
      takovém místě bude místo řádku tabulky vygenerována horizontální
      čára.
     vmargin (jako klíčovaný argument) -- je-li 'None', je mezi řádky
      tabulky ponechána implicitní mezera; je-li 0, není mezi řádky
      tabulky žádná mezera; jiné hodnoty argumentu nejsou povoleny

    """
    super(Table, self).__init__()
    assert not some(lambda c: c not in ('vmargin',), kwargs.keys())
    assert isinstance(columns, (tuple, list,))
    vmargin = kwargs.get('vmargin')
    assert vmargin in (None, 0)
    if len(columns) > 26:
      raise pytis.output.TemplateException(_("More than 26 columns in a table"))
    self._columns = columns
    self._data = data
    self._vmargin = vmargin
Exemple #2
0
  def __init__(self, columns, *data, **kwargs):
    """Inicializuj instanci.

    Argumenty:

     columns -- sekvence instancí třídy 'Table.Column', musí mít
      nejméně 1 a nejvýše 26 prvků
     data -- neprázdná sekvence neprázdných sekvencí, odpovídá řádkům
      (vnější sekvence) formátovaným do sloupců (vnitřní sekvence);
      všechny vnitřní sekvence musí mít délku shodnou s délkou argumentu
      'columns'. Místo vnitřní sekvence smí být kdekoliv 'None', na
      takovém místě bude místo řádku tabulky vygenerována horizontální
      čára.
     vmargin (jako klíčovaný argument) -- je-li 'None', je mezi řádky
      tabulky ponechána implicitní mezera; je-li 0, není mezi řádky
      tabulky žádná mezera; jiné hodnoty argumentu nejsou povoleny

    """
    super(Table, self).__init__()
    assert not some(lambda c: c not in ('vmargin',), kwargs.keys())
    assert isinstance(columns, (tuple, list,))
    vmargin = kwargs.get('vmargin')
    assert vmargin in (None, 0)
    if len(columns) > 26:
      raise pytis.output.TemplateException(_("More than 26 columns in a table"))
    self._columns = columns
    self._data = data
    self._vmargin = vmargin
Exemple #3
0
def is_in_groups(access_groups):
  """Return true iff the current user is a member of any of the groups.

  Arguments:
  
   'access_groups' -- sequence of group names (as strings) to test the user
    against, or 'None'; if it is 'None' then true is returned
    unconditionally.
  
  """
  import config
  from pytis.data import default_access_groups
  groups = default_access_groups(config.dbconnection)
  if ((groups is None or access_groups is None
     or some(lambda g: g in groups, xtuple(access_groups)))):
    return True
  else:
    return False
Exemple #4
0
def is_in_groups(access_groups):
  """Return true iff the current user is a member of any of the groups.

  Arguments:

   'access_groups' -- sequence of group names (as strings) to test the user
    against, or 'None'; if it is 'None' then true is returned
    unconditionally.

  """
  import config
  from pytis.data import default_access_groups
  groups = default_access_groups(config.dbconnection)
  if ((groups is None or access_groups is None or
     some(lambda g: g in groups, xtuple(access_groups)))):
    return True
  else:
    return False
Exemple #5
0
 def _permitted(self, permission, groups, column):
   if groups is None:
     # If user groups can't be retrieved, allow it
     return True
   ok_groups = self.permitted_groups(permission, column)
   return (None in ok_groups) or some(lambda g: g in ok_groups, groups)
Exemple #6
0
 def _permitted(self, permission, groups, column):
   if groups is None:
     # If user groups can't be retrieved, allow it
     return True
   ok_groups = self.permitted_groups(permission, column)
   return (None in ok_groups) or some(lambda g: g in ok_groups, groups)