Esempio n. 1
0
def edit(lecture_id):
  """Úprava specifické cvičení"""

  lecture = Lecture.get(lecture_id)
  form = LectureForm(request.forms.decode(), lecture)
  user = getUser()

  if not (user.inRole("master") or lecture.lector == user.login):
    return unauthorized()

  if request.method == 'POST' and form.validate():
    try:
      lecture.update(name=form.name.data,
              nonterminal=form.nonterminal.data)
      msg("Cvičení aktualizováno", "success")
    except Exception as e:
      msg("Chyba při aktualizaci - %s" % e, "error")

    redirect(request.path)

  try:
    text = lecture.generate()
  except Exception as e:
    text = "Došlo k chybě : \n %s   \n %s" % (type(e).__name__, e)

  return template("lectures_edit", {
    "lecture": lecture,
    "form": form_renderer(form),
    "text": text
  })
Esempio n. 2
0
def edit(lecture_id):
  """Úprava specifické cvičení"""
  
  lecture = Lecture.get( lecture_id )
  form = LectureForm(request.forms.decode(), lecture)
  user = getUser()

  if not ( user.inRole("master") or lecture.lector == user.login):
    return unauthorized()

  if request.method == 'POST' and form.validate():
    try:
      lecture.update( name = form.name.data, nonterminal = form.nonterminal.data )
      msg("Cvičení aktualizováno","success")
    except Exception as e:
      msg("Chyba při aktualizaci - %s" % e, "error")
    
    redirect(request.path)  
    
  try:
    text = lecture.generate() 
  except Exception as e:
    text = "Došlo k chybě : \n %s   \n %s" % (type(e).__name__, e)    
     
  return template("lectures_edit", {"lecture" : lecture, "form": form_renderer(form), "text": text } )  
Esempio n. 3
0
def edit(group_id):
  """Úprava specifické skupiny včetně přidávání uživatelů"""
  
  user = getUser()
  group = Group.get( group_id )
  
  if not ( user.inRole("master") or group.lector == user.login):
    return unauthorized()
  
  # vložení studenta
  if request.forms.get("add"):
    try:
      usr = User.insertStudent( request.forms.get("add"), group_id )
      msg("Student %s vložen" % usr.login,"success")
    except Exception as e: 
      msg("Chyba při vkládání studenta - %s " % e,"error")          
        

    redirect(request.path)
  
  # odstranění studenta
  if request.query.get("remove"):
    usr = User.get( request.query.get("remove") )

    if not usr:
      msg("Student nenalezen","error")
    elif usr.remove():
      msg("Student %s odstraněn"% usr.login ,"success")
    else:
      msg("Student nenalezen","error")

    redirect(request.path)
    
  form = GroupForm(request.forms.decode(), group)
  
  if request.method == 'POST' and form.validate():
    try:
      group.update( name = form.name.data )
      msg("Skupina aktualizována","success")
    except Exception as e:
      msg("Chyba při aktualizaci - %s" % e, "error")
    
    redirect(request.path)  

  return template("groups_edit", {"group" : group, "form": form_renderer(form) } )
Esempio n. 4
0
def delete(group_id):
  """Smaže skupinu"""

  user = getUser()
  group = Group.get( group_id )

  if not ( user.inRole("master") or group.lector == user.login):
    return unauthorized()

  answer = request.forms.get("answer") 
  if answer:
    if answer == "Ne": redirect("/groups")
    if answer == "Ano":
      group.remove()
      msg("Skupina smazána","success")
      redirect("/groups")
      
  return template("question", {"question":"Skutečně chcete smazat skupinu '%s'" % group.name } )      
Esempio n. 5
0
def edit(group_id):
  """Úprava specifické skupiny včetně přidávání uživatelů"""

  user = getUser()
  group = Group.get(group_id)

  if not (user.inRole("master") or group.lector == user.login):
    return unauthorized()

  # vložení studenta
  if request.forms.get("add"):
    try:
      usr = User.insertStudent(request.forms.get("add"), group_id)
      msg("Student %s vložen" % usr.login, "success")
    except Exception as e:
      msg("Chyba při vkládání studenta - %s " % e, "error")

    redirect(request.path)

  # odstranění studenta
  if request.query.get("remove"):
    usr = User.get(request.query.get("remove"))

    if not usr:
      msg("Student nenalezen", "error")
    elif usr.remove():
      msg("Student %s odstraněn" % usr.login, "success")
    else:
      msg("Student nenalezen", "error")

    redirect(request.path)

  form = GroupForm(request.forms.decode(), group)

  if request.method == "POST" and form.validate():
    try:
      group.update(name=form.name.data)
      msg("Skupina aktualizována", "success")
    except Exception as e:
      msg("Chyba při aktualizaci - %s" % e, "error")

    redirect(request.path)

  return template("groups_edit", {"group": group, "form": form_renderer(form)})
Esempio n. 6
0
def delete(lecture_id):
  """Smaže cvičení"""

  lecture = Lecture.get( lecture_id )
  user = getUser()

  if not ( user.inRole("master") or lecture.lector == user.login):
    return unauthorized()


  answer = request.forms.get("answer") 
  if answer:
    if answer == "Ne": redirect("/lectures")
    if answer == "Ano":
      lecture.remove()
      msg("Cvičení smazáno","success")
      redirect("/lectures")
      
  return template("question", {"question":"Skutečně chcete smazat cvičení '%s'" % lecture.name } )  
Esempio n. 7
0
def delete(group_id):
  """Smaže skupinu"""

  user = getUser()
  group = Group.get(group_id)

  if not (user.inRole("master") or group.lector == user.login):
    return unauthorized()

  answer = request.forms.get("answer")
  if answer:
    if answer == "Ne":
      redirect("/groups")
    if answer == "Ano":
      group.remove()
      msg("Skupina smazána", "success")
      redirect("/groups")

  return template("question", {"question": "Skutečně chcete smazat skupinu '%s'" % group.name})
Esempio n. 8
0
def delete(lecture_id):
  """Smaže cvičení"""

  lecture = Lecture.get(lecture_id)
  user = getUser()

  if not (user.inRole("master") or lecture.lector == user.login):
    return unauthorized()

  answer = request.forms.get("answer")
  if answer:
    if answer == "Ne": redirect("/lectures")
    if answer == "Ano":
      lecture.remove()
      msg("Cvičení smazáno", "success")
      redirect("/lectures")

  return template(
    "question",
    {"question": "Skutečně chcete smazat cvičení '%s'" % lecture.name})
Esempio n. 9
0
def download(group_id):
  """Stažení výsledků skupiny ve wis formátu"""
  
  user = getUser()
  group = Group.get( group_id )
  
  if not ( user.inRole("master") or group.lector == user.login):
    return unauthorized()

  headers = {}
  headers['Content-Type'] = "text/csv"
  headers['Content-Disposition'] = 'attachment; filename="%s.csv"' % slug(group.name)

  #Formát CSV: 1. ID, 2. jméno, 3. login, 4. body, 5. celk.body, 6. datum, 7. login zadávajícího
  #při importu musí být zachováno pořadí sloupců, stačí vyplnit sloupce 3. a 4., případně 6.
  date = today()
  data = []
  results = group.getResults()
  for login, points in results.items():
    data.append(";;%s;%s;;%s;%s;" % (login, points, date, group.lector) );

  data = "\n".join(data)

  return HTTPResponse(data, **headers)
Esempio n. 10
0
def download(group_id):
  """Stažení výsledků skupiny ve wis formátu"""

  user = getUser()
  group = Group.get(group_id)

  if not (user.inRole("master") or group.lector == user.login):
    return unauthorized()

  headers = {}
  headers["Content-Type"] = "text/csv"
  headers["Content-Disposition"] = 'attachment; filename="%s.csv"' % slug(group.name)

  # Formát CSV: 1. ID, 2. jméno, 3. login, 4. body, 5. celk.body, 6. datum, 7. login zadávajícího
  # při importu musí být zachováno pořadí sloupců, stačí vyplnit sloupce 3. a 4., případně 6.
  date = today()
  data = []
  results = group.getResults()
  for login, points in results.items():
    data.append(";;%s;%s;;%s;%s;" % (login, points, date, group.lector))

  data = "\n".join(data)

  return HTTPResponse(data, **headers)