Exemplo n.º 1
0
def do_rem_rights(elid):
  ik = uiutil.ask_id_num()
  right_str = ""
  if Election().is_hes() or Election().is_hlr():
    right = uiutil.ask_int("Võimalikud volitused:\n " + \
      "\t(1) Valikute nimekirja laadija\n" + \
      "\t(2) Valimisjaoskondade nimekirja laadija\n" + \
      "Vali volitus:", 1, 1, 2)
    if right == 1:
      right_str = "VALIK"
    elif right == 2:
      right_str = "JAOSK"
  elif Election().is_hts():
    right = uiutil.ask_int("Võimalikud volitused:\n " + \
        "\t(1) Tühistus- ja ennistusnimekirja laadija\n" +
        "\t(2) Valimisjaoskondade nimekirja laadija\n" + \
        "Vali volitus:", 1, 1, 2)
    if right == 1:
      right_str = "TYHIS"
    elif right == 2:
      right_str = "JAOSK"
  if not uiutil.ask_yes_no("Kas oled kindel"):
    return
  cmd = "%s %s rem %s %s" % (SCRIPT_REGRIGHTS, elid, ik, right_str)
  os.system(cmd)
Exemplo n.º 2
0
def do_rem_rights(elid):
  ik = uiutil.ask_id_num()
  right_str = ""
  if Election().is_hes() or Election().is_hlr():
    right = uiutil.ask_int(
      "Võimalikud volitused:\n " +
      "\t(1) Valikute nimekirja laadija\n" +
      "\t(2) Valimisjaoskondade nimekirja laadija\n" +
      "Vali volitus:", 1, 1, 2)
    if right == 1:
      right_str = "VALIK"
    elif right == 2:
      right_str = "JAOSK"
  elif Election().is_hts():
    right = uiutil.ask_int(
      "Võimalikud volitused:\n " +
      "\t(1) Tühistus- ja ennistusnimekirja laadija\n" +
      "\t(2) Valimisjaoskondade nimekirja laadija\n" +
      "Vali volitus:", 1, 1, 2)
    if right == 1:
      right_str = "TYHIS"
    elif right == 2:
      right_str = "JAOSK"
  if not uiutil.ask_yes_no("Kas soovid eemaldada volituse"):
    return
  subprocess.call([SCRIPT_REGRIGHTS, elid, "rem", ik, right_str])
Exemplo n.º 3
0
def do_add_rights(elid):
  ik = uiutil.ask_id_num()
  right_str_list = []
  if Election().is_hes() or Election().is_hlr():
    right = uiutil.ask_int(
      "Võimalikud volitused:\n " +
      "\t(1) %s\n" % regrights.G_DESCS["VALIK"] +
      "\t(2) %s\n" % regrights.G_DESCS["JAOSK"] +
      "\t(3) Kõik volitused\n" +
      "Vali volitus:", 3, 1, 3)
    if right == 1:
      right_str_list.append("VALIK")
    elif right == 2:
      right_str_list.append("JAOSK")
    elif right == 3:
      right_str_list.append("VALIK")
      right_str_list.append("JAOSK")
  elif Election().is_hts():
    right = uiutil.ask_int(
      "Võimalikud volitused:\n " +
      "\t(1) %s\n" % regrights.G_DESCS["TYHIS"] +
      "\t(2) %s\n" % regrights.G_DESCS["JAOSK"] +
      "\t(3) %s\n" % regrights.G_DESCS["VALIK"] +
      "\t(4) Kõik volitused\n" +
      "Vali volitus:", 4, 1, 4)
    if right == 1:
      right_str_list.append("TYHIS")
    elif right == 2:
      right_str_list.append("JAOSK")
    elif right == 3:
      right_str_list.append("VALIK")
    elif right == 4:
      right_str_list.append("TYHIS")
      right_str_list.append("JAOSK")
      right_str_list.append("VALIK")

  for i in right_str_list:
    subprocess.call([SCRIPT_REGRIGHTS, elid, "add", ik, i])
Exemplo n.º 4
0
def do_add_rights(elid):
  ik = uiutil.ask_id_num()
  right_str_list = []
  if Election().is_hes() or Election().is_hlr():
    right = uiutil.ask_int("Võimalikud volitused:\n " + \
      "\t(1) %s\n" % regrights.G_DESCS["VALIK"] + \
      "\t(2) %s\n" % regrights.G_DESCS["JAOSK"] + \
      "\t(3) Kõik volitused\n" + \
      "Vali volitus:", 3, 1, 3)
    if right == 1:
      right_str_list.append("VALIK")
    elif right == 2:
      right_str_list.append("JAOSK")
    elif right == 3:
      right_str_list.append("VALIK")
      right_str_list.append("JAOSK")
  elif Election().is_hts():
    right = uiutil.ask_int("Võimalikud volitused:\n " + \
      "\t(1) %s\n" % regrights.G_DESCS["TYHIS"] + \
      "\t(2) %s\n" % regrights.G_DESCS["JAOSK"] + \
      "\t(3) %s\n" % regrights.G_DESCS["VALIK"] + \
      "\t(4) Kõik volitused\n" + \
      "Vali volitus:", 4, 1, 4)
    if right == 1:
      right_str_list.append("TYHIS")
    elif right == 2:
      right_str_list.append("JAOSK")
    elif right == 3:
      right_str_list.append("VALIK")
    elif right == 4:
      right_str_list.append("TYHIS")
      right_str_list.append("JAOSK")
      right_str_list.append("VALIK")

  for i in right_str_list:
    cmd = "%s %s add %s %s" % (SCRIPT_REGRIGHTS, elid, ik, i)
    os.system(cmd)
Exemplo n.º 5
0
def do_list_user_rights(elid):
  ik = uiutil.ask_id_num()
  cmd = "%s %s listuser %s" % (SCRIPT_REGRIGHTS, elid, ik)
  os.system(cmd)
Exemplo n.º 6
0
def do_rem_user_rights(elid):
  ik = uiutil.ask_id_num()
  if not uiutil.ask_yes_no("Kas oled kindel"):
    return
  cmd = "%s %s remuser %s" % (SCRIPT_REGRIGHTS, elid, ik)
  os.system(cmd)
Exemplo n.º 7
0
def do_add_description(elid):
  ik = uiutil.ask_id_num()
  desc = uiutil.ask_string("Sisesta kirjeldus")
  cmd = "%s %s desc %s %s" % (SCRIPT_REGRIGHTS, elid, ik, desc)
  os.system(cmd)
Exemplo n.º 8
0
def do_list_user_rights(elid):
  ik = uiutil.ask_id_num()
  subprocess.call([SCRIPT_REGRIGHTS, elid, "listuser", ik])
Exemplo n.º 9
0
def do_rem_user_rights(elid):
  ik = uiutil.ask_id_num()
  if not uiutil.ask_yes_no("Kas soovid eemaldada volitatud isiku"):
    return
  subprocess.call([SCRIPT_REGRIGHTS, elid, "remuser", ik])
Exemplo n.º 10
0
def do_add_description(elid):
  ik = uiutil.ask_id_num()
  desc = uiutil.ask_string("Sisesta kirjeldus")
  subprocess.call([SCRIPT_REGRIGHTS, elid, "desc", ik, desc])