def savesettingstofile(self):
    print "saving settings"
    self.options = ["actions_device_plugged", "warn_device_plugged_ballon", "warn_device_plugged_sound"]
    self.cboptions = [self.ui.cb_hotplugactions, self.ui.cb_balloon, self.ui.cb_sound]

    # Save with all selections and the new one
    import funcions_k

    funcions_k.configdir()
    f = open(self.kademarcenterlocalfile, "w")
    # Si el medi es el seleccionat (vol dir nova seleccio) escriu el que volem utilitzar
    for i in range(len(self.options)):
      f.writelines(self.options[i] + "=" + str(self.cboptions[i].isChecked()) + "\n")
    f.close()
  def saveconfig(self):
    global hotplugactionsconfig, hotplugactionslocalfile
    #print self.llistatreball
    programa=self.llistatreball[self.ui.listWidget.currentRow()][2]
    #print "Saved config", self.media, programa

#Posar aquí tots els self.tipus ordenats per igual, així amb el número de la "i" accedim al mateix per tots
# Tenim el que s'ha d'escriure: self.nom del medi per comparar, programa pel medi (constant) i el programa real a utilitzar
#  Llest per posar a la config amb el for
    self.tipus=["cdrom", "dvddata", "dvd", "vcd", "audiocd", "pen", "dvb", "wlan", "eth", "fwcam"]
    nomtipus=["cdrom_prog", "dvddata_prog", "dvd_prog", "vcd_prog", "audiocd_prog", "pen_prog", "dvb_prog", "wlan_prog", "eth_prog", "fwcam_prog"]
    varprogs=[hotplugactionsconfig.cdrom_prog, hotplugactionsconfig.dvddata_prog, hotplugactionsconfig.dvd_prog, hotplugactionsconfig.vcd_prog, hotplugactionsconfig.audiocd_prog, hotplugactionsconfig.pen_prog, hotplugactionsconfig.dvb_prog, hotplugactionsconfig.wlan_prog, hotplugactionsconfig.eth_prog, hotplugactionsconfig.fwcam_prog]

#Save with all selections and the new one
    funcions_k.configdir()
    f=open(hotplugactionslocalfile, 'w')
    #Si el medi es el seleccionat (vol dir nova seleccio) escriu el que volem utilitzar
    for i in range(len(self.tipus)):
      if self.tipus[i]==self.media:
        f.writelines(nomtipus[i]+"=\""+programa+"\"\n")
      else:
    #Si no, deixem la resta de la config intacte
        f.writelines(nomtipus[i]+"=\""+varprogs[i]+"\"\n")
    f.close()