Пример #1
0
class Program:

  def __init__(self):
    self.__processor = InputProcessor()
    self.__sparqlQuery = SparqlQuery()

  def run(self):
    print "Welkom bij de DBPedia Olympische Spelen vragensteller.\nToets 'q' en druk op enter om te stoppen.\n"

    self.__processor.process_input()

    while (self.__processor.get_input("raw") != 'q'):
 
      try:
        category = self.__processor.category_from_input()
        #print the category and it's link
        output = category + " ".join(["" for x in range(50 - len(category))]) + "http://dbpedia.org/resources/" + category
        dashes = len(output) * '-'
        print "\n\n" + dashes + "\n" + output + "\n" + dashes + "\n\n"
        
        self.__sparqlQuery.setQueryFromCategory(category)
        answer = self.__sparqlQuery.query()
      
        if answer:
          self.print_answer(answer)
        else:
          print "Geen antwoord gevonden, opnieuw zoeken met subcategorieën..."
          answer = self.__sparqlQuery.query(True)
          if answer:
            self.print_answer(answer)
          else:
            print "Helaas, er kon geen antwoord op de vraag gevonden worden. Probeer het nog eens."
        
      except Exception as error:
        print "\n-------------------\nEr is een fout opgetreden:"
        print error.args[0]
        print "-------------------\n"

      self.__processor.process_input()

  def print_answer(self, answer, recurse = False):
    cont = "y"
    if len(answer) // 50 == 0:
      print "".join(answer)
    else:
      if not recurse:
        print "Meer dan 50 antwoorden. Print eerste 50:\n"
      print "".join(answer[:50])
      cont = raw_input("Druk op een toets om door te gaan. Toets 'n' en druk op enter om af te breken. Druk 'q' om te stoppen.\n")
      if cont == 'n':
        return
      if cont == 'q':
        sys.exit()
      self.print_answer(answer[51:], True)
Пример #2
0
 def __init__(self):
   self.__processor = InputProcessor()
   self.__sparqlQuery = SparqlQuery()