Example #1
0
def _sleep(count, delete=False):
  """Wyświetla ile jeszcze musimy czekać na pobranie pliku.
  Czyści aktualną linię i w nią wpisuje napis.
  """
  progbar.cone()
  while count >= 0:
    minutes = count / 60
    seconds = count - minutes * 60
    progbar.ctwo()
    sys.stdout.write("Oczekuję na plik jeszcze {0} minut, "
        "{1} sekund".format(minutes, seconds))
    progbar.cthree()
    count -= 1
    time.sleep(1)
  # wyczyść aktualną linię
  if delete:
    progbar.ctwo()
  else:
    print("")
Example #2
0
 def print_progbar():
   progbar.ctwo()
   sys.stdout.write("{0}".format(progressbar))
   progbar.cthree()