Пример #1
0
  def handleToonsWon(self, toons):
    extraMerits = [0, 0, 0, 0]
    amount = ToontownGlobals.StageNoticeRewards[self.level.stageId]
    index = ToontownGlobals.cogHQZoneId2deptIndex(self.level.stageId)
    extraMerits[index] = amount
    for toon in toons:
      mult = 1.0
      meritArray = self.air.promotionMgr.recoverMerits(
        toon, [], self.getTaskZoneId(), mult, extraMerits=extraMerits)
      if toon.doId in self.helpfulToons:
        self.toonMerits[toon.doId] = addListsByValue(
          self.toonMerits[toon.doId], meritArray)
      else:
        self.notify.debug('toon %d not helpful list, skipping merits' %
                 toon.doId)

    for floorNum, cogsThisFloor in enumerate(self.suitsKilledPerFloor):
      self.notify.info('merits for floor %s' % floorNum)
      for toon in toons:
        recovered, notRecovered = self.air.questManager.recoverItems(
          toon, cogsThisFloor, self.getTaskZoneId())
        self.toonItems[toon.doId][0].extend(recovered)
        self.toonItems[toon.doId][1].extend(notRecovered)
        meritArray = self.air.promotionMgr.recoverMerits(
          toon, cogsThisFloor, self.getTaskZoneId(),
          getStageCreditMultiplier(floorNum))
        self.notify.info('toon %s: %s' % (toon.doId, meritArray))
        if toon.doId in self.helpfulToons:
          self.toonMerits[toon.doId] = addListsByValue(
            self.toonMerits[toon.doId], meritArray)
        else:
          self.notify.debug(
            'toon %d not helpful list, skipping merits' %
            toon.doId)
Пример #2
0
  def handleToonsWon(self, toons):
    # toons just beat the boss
    extraMerits = [0,0,0,0]
    amount = ToontownGlobals.StageNoticeRewards[self.level.stageId]
    index = ToontownGlobals.cogHQZoneId2deptIndex(self.level.stageId)
    extraMerits[index] = amount
    # take care of the extra merits first
    for toon in toons:
      mult = 1.
      meritArray = self.air.promotionMgr.recoverMerits(
        toon, [], self.getTaskZoneId(), mult, extraMerits=extraMerits)
      if toon.doId in self.helpfulToons:
        self.toonMerits[toon.doId] = addListsByValue(self.toonMerits[toon.doId], meritArray)
      else:
        self.notify.debug("toon %d not helpful list, skipping merits" % toon.doId)

    for floorNum, cogsThisFloor in enumerate(self.suitsKilledPerFloor):
      self.notify.info('merits for floor %s' % floorNum)
      for toon in toons:
        # Append the recovered and not recovered items to their respective lists
        recovered, notRecovered = self.air.questManager.recoverItems(
          toon, cogsThisFloor, self.getTaskZoneId())
        self.toonItems[toon.doId][0].extend(recovered)
        self.toonItems[toon.doId][1].extend(notRecovered)

        # the new merit list must be added by value to the cumulative list
        meritArray = self.air.promotionMgr.recoverMerits(
          toon, cogsThisFloor, self.getTaskZoneId(),
          getStageCreditMultiplier(floorNum))
        self.notify.info('toon %s: %s' % (toon.doId, meritArray))
        if toon.doId in self.helpfulToons:
          self.toonMerits[toon.doId] = addListsByValue(self.toonMerits[toon.doId], meritArray)
        else:
          self.notify.debug("toon %d not helpful list, skipping merits" % toon.doId)
 def handleToonsWon(self, toons):
   extraMerits = [0, 0, 0, 0]
   amount = ToontownGlobals.StageNoticeRewards[self.level.stageId]
   index = ToontownGlobals.cogHQZoneId2deptIndex(self.level.stageId)
   extraMerits[index] = amount
   for toon in toons:
     recovered, notRecovered = self.air.questManager.recoverItems(
       toon, self.suitsKilled, self.getTaskZoneId())
     self.toonItems[toon.doId][0].extend(recovered)
     self.toonItems[toon.doId][1].extend(notRecovered)
     meritArray = self.air.promotionMgr.recoverMerits(
       toon,
       self.suitsKilled,
       self.getTaskZoneId(),
       getStageCreditMultiplier(self.level.getFloorNum()),
       extraMerits=extraMerits)
     if toon.doId in self.helpfulToons:
       self.toonMerits[toon.doId] = addListsByValue(
         self.toonMerits[toon.doId], meritArray)
     else:
       self.notify.debug('toon %d not helpful list, skipping merits' %
                toon.doId)
     if self.bossBattle:
       self.toonParts[toon.doId] = self.air.cogSuitMgr.recoverPart(
         toon, 'fullSuit', self.suitTrack, self.getTaskZoneId(),
         toons)
       self.notify.debug('toonParts = %s' % self.toonParts)
 def handleToonsWon(self, toons):
   extraMerits = [0, 0, 0, 0]
   amount = ToontownGlobals.StageNoticeRewards[self.level.stageId]
   index = ToontownGlobals.cogHQZoneId2deptIndex(self.level.stageId)
   extraMerits[index] = amount
   for toon in toons:
     recovered, notRecovered = self.air.questManager.recoverItems(toon, self.suitsKilled, self.getTaskZoneId())
     self.toonItems[toon.doId][0].extend(recovered)
     self.toonItems[toon.doId][1].extend(notRecovered)
     meritArray = self.air.promotionMgr.recoverMerits(toon, self.suitsKilled, self.getTaskZoneId(), getStageCreditMultiplier(self.level.getFloorNum()), extraMerits=extraMerits)
     if toon.doId in self.helpfulToons:
       self.toonMerits[toon.doId] = addListsByValue(self.toonMerits[toon.doId], meritArray)
     else:
       self.notify.debug('toon %d not helpful list, skipping merits' % toon.doId)
 def handleToonsWon(self, toons):
   extraMerits = [
     0,
     0,
     0,
     0]
   amount = ToontownGlobals.StageNoticeRewards[self.level.stageId]
   index = ToontownGlobals.cogHQZoneId2deptIndex(self.level.stageId)
   extraMerits[index] = amount
   for toon in toons:
     mult = 1.0
     meritArray = self.air.promotionMgr.recoverMerits(toon, [], self.getTaskZoneId(), mult, extraMerits = extraMerits)
     if toon.doId in self.helpfulToons:
       self.toonMerits[toon.doId] = addListsByValue(self.toonMerits[toon.doId], meritArray)
       continue
     self.notify.debug('toon %d not helpful list, skipping merits' % toon.doId)
   
   for (floorNum, cogsThisFloor) in enumerate(self.suitsKilledPerFloor):
     self.notify.info('merits for floor %s' % floorNum)
     for toon in toons:
       (recovered, notRecovered) = self.air.questManager.recoverItems(toon, cogsThisFloor, self.getTaskZoneId())
       self.toonItems[toon.doId][0].extend(recovered)
       self.toonItems[toon.doId][1].extend(notRecovered)
       meritArray = self.air.promotionMgr.recoverMerits(toon, cogsThisFloor, self.getTaskZoneId(), getStageCreditMultiplier(floorNum))
       self.notify.info('toon %s: %s' % (toon.doId, meritArray))
       if toon.doId in self.helpfulToons:
         self.toonMerits[toon.doId] = addListsByValue(self.toonMerits[toon.doId], meritArray)
         continue
       self.notify.debug('toon %d not helpful list, skipping merits' % toon.doId)